mostoha I. szinonimái

melléknév
 • szeretetlen, rideg, gonosz, kegyetlen
 • kedvezőtlen, rossz, hátrányos, zord

mostoha II. szinonimái

főnév
 • mostohaanya, nevelőanya, mostohaszülő, nevelőszülő, másodanya (tájnyelvi), kismama (tájnyelvi), kisanya (tájnyelvi), vitrig (tájnyelvi)
 • mostohaapa, nevelőapa, mostohaszülő, nevelőszülő, kisapa (tájnyelvi), vitrig (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mostohagyermek

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jegyzet

főnév
 • feljegyzés, emlékeztető, diktátum
 • megjegyzés, magyarázat, kiegészítés, utalás, észrevétel, annotáció (szaknyelvi)
 • kommentár, glossza, széljegyzet, lábjegyzet
 • kisokos (bizalmas), napló, diárium (régies), agenda (idegen), vademecum (idegen), notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb, blokk, tárca (régies)
 • (egyetemi, főiskolai): tankönyv

átváltoztat

ige
 • átalakít, megváltoztat, módosít, átdolgoz, átgyúr, megmásít, újjáalakít, újjáformál, transzformál
 • elvarázsol, eltüntet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mostoha szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mettől

határozószó
 • mióta, mikortól

megfeneklik

ige
 • (hajó): megsüllyed, megakad, zátonyra fut, megreked, fennakad, leszáll, elmerül
 • elakad, holtpontra jut, csődöt mond, meghiúsul, összeomlik, megbukik

megállapodott

melléknév
 • konszolidált, rendezett, állandó, szilárd
 • józan, komoly, kialakult, megkomolyodott, kiforrott, érett, megfontolt, higgadt, kiegyensúlyozott, nyugodt, lehiggadt, megnyugodott

lelép

ige
 • leszáll, leereszkedik
 • lemér, kimér
 • (valakit): legyőz, lenulláz (szleng), leradíroz (szleng), letöröl (szleng)
 • (bizalmas): leköszön, lemond, távozik, elmegy
 • meglóg (bizalmas), dobbant (bizalmas), megpattan (bizalmas), elinal
 • disszidál

mocskol

ige
 • piszkít, maszatol, koszol, szennyez, peszetel (tájnyelvi)
 • gyaláz, piszkol, ócsárol, becsmérel, mocskít, cirmol (régies), pocskondiáz, szapul (bizalmas)
 • dorgál, pirongat, szid

népség

főnév
 • (pejoratív): bagázs, brancs, csőcselék (pejoratív), söpredék (pejoratív), csürhe (pejoratív), banda (pejoratív), celecula (tájnyelvi), trupa (pejoratív), fajzat (pejoratív), cühőpühő (tájnyelvi)
 • pereputty (bizalmas)
 • (régies): tömeg, csoportosulás, embercsoport, náció (régies), sereg, légió (régies)
 • (régies): lakosság

kötés

főnév
 • bandázs (idegen), pólya, kötszer, sebkötő, kötözés
 • kötelék
 • könyvkötés, könyvborító, könyvborítás, fedőlap
 • rögzítés, ereszték, illesztés, forrasztás
 • hurok, hurkolás, bog, csimbók, csomó
 • kötőív (szaknyelvi), ligatúra (szaknyelvi)
 • (régies): szerződés, szövetség, egyezség, kontraktus (régies), megegyezés, megállapodás, szövetkezés
 • üzletkötés
 • (jelzőként): köteg, kötegnyi

kölcsönad

ige
 • kölcsönbe ad, kölcsönt ad, kölcsönöz, hitelez, hitelbe ad, hitelt ad, hitelt nyújt, kihelyez, előlegez, hozomra ad (régies), potomra ad (régies)
 • uzsoráskodik

hullámvölgy

főnév
 • mélyrepülés (bizalmas)
 • mélypont (bizalmas), rossz passz (szleng), gödör (szleng)(bizalmas)(szleng)

krimi

főnév
 • bűnügyi történet, detektívregény

növel

ige
 • gyarapít, szaporít, sokasít, növeszt, hatványoz, többszöröz, öregbít
 • felver (bizalmas), rálicitál (szaknyelvi)
 • terjeszt, duzzaszt, gerjeszt, nagyobbít, kibővít, kiszélesít, tágít
 • tetéz, súlyosbít, fokoz, erősít
 • emel, gazdagít, élénkít, gyorsít

optimista

melléknév, főnév
 • derűlátó, bizakodó, reménykedő
 • derűs, felhőtlen

dorgálás

főnév
 • szidás, feddés, korholás, dorgatórium, dörgedelem

részvény

főnév
 • értékpapír, részjegy, akcia (régies), parciális (régies)

petárda

főnév
 • rakéta, tűzkígyó (régies), kígyóröppentyű (régies)

motívum

főnév
 • indíték, indítóok, indok, indíttatás, hajtóerő, motiváció, rugó
 • alapelem, elem, figura (táncban), dallam (zenében), melódia
 • mintázat, rajzolat, díszítmény, díszítés, dísz, minta

mesterkéletlen

melléknév
 • keresetlen, cikornyátlan, egyszerű, természetes, ösztönös, naiv, fesztelen, világos, szerény, könnyed, őszinte, hamisítatlan, hétköznapi, közvetlen, nyílt, ártatlan, leplezetlen, valódi, szókimondó, tiszta, gyermeki, spontán

napközben

főnév
 • nappal, egész nap, a nap folyamán, reggeltől estig

penge

főnév
 • él, pilinga (tájnyelvi), vaskó (tájnyelvi)
 • kard, vas, kés, borotva, borotvapenge, zsilett
 • (szleng) (jelzőként): jó, remek, tökéletes, profi (bizalmas), hozzáértő, rátermett, spíler (szleng), menő (szleng), nagymenő (szleng)
 • (szleng) (jelzőként): kemény, fölényes, éles nyelvű, sziklás (szleng)

munkatárs

főnév
 • kolléga, szaktárs, kartárs (régies), dolgozótárs, szaki (bizalmas)
 • partner, üzlettárs, társ
 • segítőtárs, asszisztens, famulus (bizalmas), samesz (bizalmas), fullajtár (bizalmas)
 • kutató, tudományos kutató

meghallgat

ige
 • végighallgat, figyel, odafigyel (valamire, valakire), megfigyel
 • hallgatózik, elhallgat (tájnyelvi), felhallgat (tájnyelvi), körülhallgat (tájnyelvi), fülel (tájnyelvi)
 • figyelembe vesz, elhisz, hitelt ad (valaminek), helyt ad (valaminek)
 • hozzájárul, elfogad, belemegy (valamibe) (bizalmas), beleegyezését adja

nekigyürkőzik

ige
 • hozzálát, hozzáfog, hozzákezd, nekifog, nekilát, nekiveselkedik, nekifekszik, nekidurálja magát (bizalmas), nekibuzdul, nekilódul, rászánja magát, nekikészül, hozzákészül, nekifohászkodik, megfogja a dolog végét, nekihuzakodik (tájnyelvi)
 • nekivetkőzik, felgyűri az inge ujját, nekitürkőzik (tájnyelvi), köpi a markát, felgyürkőzködik (tájnyelvi)

perjel

főnév
 • rendházfőnök, házfőnök, prior, gvárdián (régies)