csíz szinonimái

főnév
 • pinty, egérpinty

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenzék

főnév
 • oppozíció (szaknyelvi), ellenpárt, kisebbség

lekerget

ige
 • lehajt, leűz, lezavar, elkerget, lehajkurász, lehesseget, lekurgat (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csíz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csapágy

főnév
 • láger (szaknyelvi), kerékagy

bevesz

ige
 • behúz, beemel
 • (orvosságot): beszed, bekap, lenyel
 • elhisz, bedől (valaminek), beugrik (valaminek), bekapja a horgot, lépre megy
 • (pénzt): bevételez, beszed
 • (várat, várost): elfoglal, megszáll
 • felvesz, befogad
 • besoroz
 • beilleszt, beiktat, betold, bedolgoz, beszúr
 • (vki beveszi magát vhova): elrejtőzik, elbújik, meghúzódik, meghúzza magát
 • (vmi beveszi magát vmibe): átitat, átjár, beleivódik (valamibe)

berkenye

főnév
 • süvöltény (régies), barkóca (régies), fojtóska (tájnyelvi)

átúszik

ige
 • átszel, átkel
 • (hang, kép): áttűnik, átváltozik

csettint

ige
 • csettent, pattint, pattogtat, kattint, pattant, ropogtat, kongat (tájnyelvi), ciccent (tájnyelvi), csattant (tájnyelvi), csettant (tájnyelvi), klappant (tájnyelvi)

dolog

főnév
 • munka, munkavégzés, teendő, feladat, tennivaló, dolgozás, foglalatosság, elfoglaltság, megbízás, szolgálat, kenyérkereset, munkaalkalom, robot (bizalmas), fáradság, időtöltés, gürcölés, erőkifejtés, erőfeszítés, fáradozás, lecke, házi feladat
 • terv, szándék, elképzelés
 • ügy, téma, elintézendő, keresnivaló
 • kérdéskör, témakör
 • cselekedet, tett, magatartás
 • esemény, történet, eset
 • helyzet, sors, hogylét, állapot
 • tárgy, holmi, eszköz, portéka, egy-más, valami, izé, cókmók, vacak, dologság (tájnyelvi), cucc (szleng), ketyere (szleng), bigyó (szleng), bizgentyű (szleng), izémizé (szleng), mifene (bizalmas), akármi (szleng), etvasz (szleng), móka (szleng), szerkentyű (bizalmas)
 • szubsztancia (idegen), objektum, létező, lény
 • székelés, széklet, vizelés, vizelet

kriminális

melléknév
 • büntetőjogi, bűnügyi
 • rossz, csapnivaló, pocsék, gyalázatos, szörnyű, kritikán aluli, siralmas, csapnivaló, tré (bizalmas), lepra (durva), moslék (szleng)

alapigazság

főnév
 • alaptétel, alaptörvény, alapelv, sarkigazság, sarktétel, axióma (szaknyelvi), evidencia, princípium (szaknyelvi)

ajánlás

főnév
 • javaslat, javallat (választékos), indikáció (szaknyelvi)
 • pártfogás, pártolás, beajánlás, protezsálás (bizalmas)
 • dedikáció, dedikálás
 • ajánlólevél, referencia (választékos)

álmatlan

melléknév
 • virrasztó, éjszakázó, éber, vigiláns (régies)
 • (éjszaka): átvirrasztott, álomtalan (tájnyelvi)

duett

főnév
 • párdal, kettős, páros, duó

eldurvul

ige
 • megkérgesedik, megkeményedik, kicserepesedik
 • elvadul, elbarbárosodik, elállatiasodik, elparasztosodik, (vita) elfajul, elmérgesedik

feloszthatatlan, föl

melléknév
 • tagolatlan, egységes, megbonthatatlan

epigramma

főnév
 • sírfelirat, xénia (szaknyelvi)

csodadoktor

főnév
 • kuruzsló, sarlatán, szemfényvesztő, szélhámos

csakúgy

határozószó
 • éppen úgy, éppúgy, ugyanúgy, hasonlóképpen, szakasztott mint

derűs

melléknév
 • derült, felhőtlen, tiszta, napsugaras, napfényes, napos, napsütéses, verőfényes, ragyogó, sugárzó
 • kedélyes, optimista, gondtalan, derűlátó, elégedett, hangulatos, békés, joviális (régies), nyájas, vidám, jókedvű, jókedélyű, víg, élénk, pajzán, bizakodó, lágy (hang), felvidító, felpezsdítő, csillogó (szem), ragyogó (arc), megelégedett, boldog, idillikus, idilli, zavartalan, meghitt, barátságos, nyílt, szívderítő, szívvidító, tréfás, mókás, vicces, komikus, muris (bizalmas), rózsás (kedv, hangulat)

emelet

főnév
 • szint, felház (régies), kontignáció (régies)
 • (régies): emelvény

csöves

főnév
 • csőlakó, csavargó, hajléktalan, hobó, csatornatöltelék (pejoratív), csövi (bizalmas)

birkahús

főnév
 • birka, juhhús, ürühús

dirigál

ige
 • (régies): kormányoz, igazgat
 • (bizalmas): irányít, vezet, utasít, utasítgat, parancsol, parancsolgat, rendelkezik, előír, diktál, kézben tartja a gyeplőt
 • vezényel

enyészet

főnév
 • elmúlás, pusztulás, romlás, feloszlás, felbomlás, rothadás, kihalás, halál, vég, megsemmisülés