felőrlődik, fölőrlőd szinonimái

ige
 • felmorzsolódik, tönkremegy, belepusztul, rámegy, agyonfárasztja magát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

izzik

ige
 • parázslik, parázsol (régies), piroslik, hevül, forrósodik, tüzesedik

nőnem

főnév
 • szépnem, szebbik nem (bizalmas), femininum (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felőrlődik, fölőrlőd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feldob, földob

ige
 • felhajít, levegőbe dob, felvet
 • föltesz, felrak
 • (bizalmas): felvidít, felélénkít, stimulál, ösztönöz, felvillanyoz, felpezsdít, lelkesít
 • (szleng): besúg, elárul, beköp, felad, bemószerol (szleng), lebuktat (szleng)

elvész, elveszik

ige
 • elkallódik, lába kél, bottal üthetik a nyomát, szőrén-szálán eltűnik, ebek harmincadjára kerül, elhányódik, elhánykolódik (tájnyelvi), elsíkul (tájnyelvi), elveszelődik (tájnyelvi)
 • kárba vész, veszendőbe megy, elsikkad, elolvad, elfogyatkozik, elúszik (bizalmas), füstbe megy, (remény) szertefoszlik, odalesz
 • elpusztul, megsemmisül, semmivé lesz, elenyészik
 • eltűnik, belevész (valamibe), nyoma vész, nyoma se marad

elsorol

ige
 • felsorol, elősorol, elszámlál, előszámlál, elmond, részletez, elsorjáz (tájnyelvi), elródikál (tájnyelvi)

elbájoló

melléknév
 • elragadó, megragadó, elbűvölő, megnyerő, bűbájos, vonzó, lenyűgöző, lebilincselő, varázslatos, megbabonázó, igéző, megejtő, elkápráztató, káprázatos

feljebbvaló, följebb

főnév
 • felettes, elöljáró, főnök, séf (szleng), góré (szleng), vezető, hivatalfő (régies), parancsnok, principális (régies)

foglalkoztat

ige
 • dolgoztat, munkával ellát
 • alkalmaz, felvesz, felfogad, szerződtet, munkát ad
 • izgat, igénybe vesz, leköt, leköti a figyelmét (valakinek)
 • elfoglal, idegesít, gondot okoz, nyugtalanít

nekihajt

ige
 • nekimegy, elgázol, elüt, feldönt, beleütközik, összeütközik, nekiszalad

dalmű

főnév
 • dalköltemény, daljáték, musical (idegen), opera, operett, zenedráma

csontozat

főnév
 • csontrendszer, csontváz, ossatura (szaknyelvi)

általánosítás

főnév
 • tipizálás, generalizálás, generalizáció

dirigál

ige
 • (régies): kormányoz, igazgat
 • (bizalmas): irányít, vezet, utasít, utasítgat, parancsol, parancsolgat, rendelkezik, előír, diktál, kézben tartja a gyeplőt
 • vezényel

forgó I.

melléknév
 • keringő, pörgő, forduló, forgatható, örvénylő, kavargó, gomolygó
 • (régies): forgandó

girbegurba

melléknév
 • girbegörbe, tekervényes, kanyargó, íves, hajlásos, zegzugos, csaponos (tájnyelvi), kacsibás (tájnyelvi)

intelligens

melléknév
 • értelmes, eszes, okos, fogékony, gyors felfogású, logikus, gondolkodó, éles eszű, éles elméjű, intellektuális
 • tanult, képzett, pallérozott, csiszolt
 • tanulékony

hazámfia

főnév
 • honfitársam, földim, földemi (régies), országombeli, hazámbeli, magyar

felpezsdül, fölpezsd

ige
 • felfrissül, felbuzog, cirkulál (tájnyelvi)
 • (régies): felforr, felforrad, felbugyorog
 • felélénkül

felbérel, fölbérel

ige
 • felfogad, megbíz, alkalmaz, megfizet, szolgálatba fogad, szerződtet, szegődtet (tájnyelvi)
 • lefizet, megken (szleng)

fészek

főnév
 • boly (régies), bolygós (régies)
 • otthon, lakhely, lakás, ház
 • odú, vacok, tanya, búvóhely
 • góc, gócpont, kiindulópont, központ
 • tűzfészek (háborúé)

határozószó

főnév
 • adverbium (idegen)

felszólítás, fölszól

főnév
 • felhívás, felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies), ultimátum

emelő

főnév
 • daru, elevátor, emeltyű (régies), nyilaló (tájnyelvi)

fiúcska

főnév
 • kisfiú, fiacska (tájnyelvi), kölyök, lurkó, gyerkőc, gyerkőce (tájnyelvi), bubi (bizalmas), pubi (bizalmas)

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz