összesség szinonimái

főnév
 • teljesség, együttes, összeg, summa (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

időhiány

főnév
 • időzavar

mellékvonal

főnév
 • szárnyvonal, szárnyvasút, elágazás, leágazás
 • (telefon): mellékállomás, alállomás, mellék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összesség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önfeláldozó

melléknév
 • áldozatos, áldozatkész, odaadó, önzetlen, altruista (választékos)

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

nádfonatú

melléknév
 • nád, fonott, vessző

megzendül

ige
 • felcsendül, felharsan, megpendül
 • (harang): megkondul, megszólal
 • (ég) megdördül

összecsinál

ige
 • (összecsinálja magát): becsinál, bepiszkít, bekakil (bizalmas), beszarik (durva)
 • (bizalmas): összeállít, összeeszkábál, összeszerkeszt

pénztelen

melléknév
 • szegény, nincstelen, pénzszegény, költségtelen (tájnyelvi), szűkölködő, eladósodott, ínségeskedő, nyomorgó, nélkülöző, kispénzű, sóher (bizalmas)

megalkuvás

főnév
 • kompromisszum, opportunizmus, kiegyezés, meghunyászkodás, helyezkedés (pejoratív)
 • szerződés, megegyezés

markáns

melléknév
 • határozott, éles metszésű, éles, erőteljes, kifejező
 • karakterisztikus, tipikus, jellegzetes, szembeszökő

ketrec

főnév
 • kalitka, kalit (tájnyelvi), kalicka (tájnyelvi), rekesz (tájnyelvi), kutrica (tájnyelvi), rekeszték (tájnyelvi), kas

megfogalmazás

főnév
 • megszerkesztés, megszövegezés, szavakba öntés, szavakba foglalás
 • kompozíció

pilóta

főnév
 • repülőgép-vezető, aviatikus (idegen), léghajós
 • révkalauz, navigátor (idegen)
 • (bizalmas): sofőr, vezető, gépkocsivezető, gépjárművezető, járművezető

rablótanya

főnév
 • rablófészek, rablóbarlang, zsiványfészek, zsiványtanya, zsiványbarlang, hollófészek (régies)

engedély

főnév
 • jogosítvány, meghatalmazás, felhatalmazás, beleegyezés, hozzájárulás, jóváhagyás, megerősítés, koncesszió (szaknyelvi), szabadalom, megengedés, permisszió (idegen), licencia (régies), helybenhagyás, szentesítés, mentesítés, engedmény, megbízás, feljogosítás, engedelem (régies)

szerzetesrend

főnév
 • szerzet, rend, konfraternitás (idegen), kongregáció (idegen)

sezlon

főnév
 • heverő, dívány, kerevet, hencser (bizalmas)
 • fekvőhely, fekhely

összeszorít

ige
 • összezsúfol, beprésel, összeprésel, összenyom, összegúzsol (tájnyelvi), összesajtol
 • meghúz
 • (szájat): összeharap, összecsuk, összezár

öldöklés

főnév
 • hóhérmunka, hóhérság (régies), vérengzés, vérontás, mészárlás, koncolás, tömegmészárlás, kaszabolás, vérfürdő, tömeggyilkosság, tömegpusztítás, pogrom

pártember

főnév
 • párttag, pártfunkcionárius

sehova, sehová

határozószó
 • semerre

páfrány

főnév
 • ördögborda (tájnyelvi)

nemzetség

főnév
 • törzsök (régies), had (tájnyelvi), rokonság, faj, ág, vérség (régies), család, nagycsalád
 • háznép, ház, pereputty (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi)
 • nép (régies), nemzet (régies)
 • leszármazott, ivadék, sarj, utód, vér
 • nem, genus (idegen)

pazarol

ige
 • tékozol, fecsérel, pocsékol, szór, herdál, költekezik, könnyelműsködik, költ, szórja a pénzt, prédál (régies), veszteget Sz: ereszti szélnek, víznek; nagy lábon él; az ablakon szórja a pénzt; dobálja a pénzt

sertéstenyésztés

főnév
 • sertéstartás, sertéshizlalás, disznótartás, süldőtartás