fagyal szinonimái

főnév
 • madárhúr (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kávéház

főnév
 • kávézó, eszpresszó, presszó, café (idegen), kafána (régies)
 • cukrászda

pólyás

melléknév, főnév
 • pólyásbaba, baba, bébi, újszülött, csecsemő, csecsszopó, palánta, poronty (bizalmas)
 • kicsi, pici
 • bepólyázott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fagyal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

értéktelen

melléknév
 • elértéktelenedett, értékét vesztett
 • hitvány, silány, vacak, vicik-vacak, ócska, gyatra, keveset érő, semmit érő, semmirevaló, tűzrevaló, haszontalan, hasznavehetetlen, filléres, krajcáros (régies), ringy-rongy, selejtes, vásári, talmi, bóvli, tréfli (szleng), tré, tetű, snassz, szemét, cseplesz (tájnyelvi), ityepotya (tájnyelvi), mihaszna Sz: annyit ér, mint naptáron a légypiszok; annyit ér, mint Németországban egy niksz; annyit ér, mint a perec közepe; ebet se ér; egy babot sem adnék érte; egy férges diót sem adnék érte; fabatkát sem ér; hajítófát sem ér; nem adnék érte egy lyukas mogyorót; nem ér egy pipa dohányt; nem ér egy fakovát; nem hívják szerbusznak se; nem ér egy molyette kucsmát; nem ér egy kalap szart sem; nem ér egy petákot; nem ér egy férges diót; nem ér egy ütet taplót; nem ér egy lyukas fityinget sem; nem ér egy kopott rókatalpat; nem ér egy púgarast; olyba tartják, mint a békacsigát; semminek se hívják

elképed

ige
 • meglepődik, elcsodálkozik, elámul, elkáprázik (régies), megdöbben, megrökönyödik, meghökken, megbotránkozik, elszörnyülködik, elhűl, hüledezik, eláll a lélegzete, szörnyülködik, leesik az álla, kikattan (szleng), elképtelenedik (tájnyelvi) Sz: megáll a szeme, szája, mint a bolond juhnak

élettörténet

főnév
 • életrajz, emlékirat, életregény (szaknyelvi), biográfia (szaknyelvi), életírás (régies), memoár (választékos), emlékirat (választékos), curriculum vitae (választékos)

disznóól

főnév
 • sertésól, hidas (tájnyelvi), hizlalóól, kutrica (tájnyelvi)
 • szemétdomb, vircsaft, piszokfészek, koszfészek

ettől

névmás
 • innen
 • ezóta
 • erről

felkelt, fölkelt

ige
 • felébreszt, felriaszt, felver, felzavar, fellármáz, álmából kelt, felráz, kiugraszt (ágyból)
 • előidéz, létrehoz, feltámaszt, megindít, megmozgat, felkavar, felgerjeszt

mindvégig

határozószó
 • fogytig (régies), véges-végig, végig, utolsó leheletéig, mindhalálig, a végsőkig, utolsó csepp véréig, holtig, mindig, váltig

cirkulál

ige
 • forog, kering, köröz, körbejár, áramlik
 • szájról szájra jár, hírlik

cammog

ige
 • vánszorog, vonszolja magát, csoszog, döcög, kutyagol, totyog (bizalmas), baktat, mendegél, bandukol, kullog, ballag, leppeg (tájnyelvi), taslog (tájnyelvi), bicskadozik (tájnyelvi)

csemete

főnév
 • gyerek, kisgyerek, utód, ivadék, csöppség, kölyök, lurkó, purdé, öcskös (bizalmas), öcsi (bizalmas), gyerkőc, bébi (bizalmas), pici, palánta, pocok (bizalmas), poronty (bizalmas), csimota (tájnyelvi), magzat
 • dugvány, sarjadék, hajtás, magonc, oltvány, sarj, palánta, suháng (tájnyelvi)

félreáll

ige
 • félrehúzódik, elhúzódik, kitér, ellép, odább megy, arrébb megy, odábbáll
 • visszavonul
 • csáléra áll (tájnyelvi)

fogolytábor

főnév
 • rabtábor, munkatábor, láger
 • hadifogolytábor

holttest

főnév
 • halott, hulla, tetem, holttetem (régies), földi maradvány (választékos), porhüvely

habarcs

főnév
 • malter, vakolat
 • (tájnyelvi): sár, pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), posvány (régies)

faház

főnév
 • gerendaház, bungaló, nyári lak, kerti ház, kunyhó, kalyiba, barakk, bódé

erotikus

melléknév
 • érzéki, izgató, pikáns, sikamlós, szexepiles, szexis (bizalmas), testi, buja

feldúl, földúl

ige
 • felforgat, szétdúl, felhány, fölkever, szétzilál, felprédál
 • lerombol, elpusztít, tönkretesz, kirabol, kifoszt, letarol
 • felzaklat, felizgat, felidegesít, felkavar, megráz
 • (nyugalmat): megront, megzavar, tönkretesz

gyorsulás

főnév
 • akceleráció (szaknyelvi), fokozódás

fáskamra

főnév
 • fásszín, faszín, fészer, sufni (bizalmas), kamra

ellenőrző I.

melléknév
 • felügyelő, felülvizsgáló, meós (szaknyelvi), vizitáló (régies), szemlész (régies)

felgöngyöl, fölgöngy

ige
 • felteker, felcsavar, felgombolyít, felsodor, összefon, összecsavar
 • felgöngyölít, elintéz, megold, megfejt, felderít, kiderít, kinyomoz, tisztáz, leleplez

gyümölcsös I.

főnév
 • kert, gyümölcskert, bongor (tájnyelvi), telek, csemegés (tájnyelvi)