disznóól szinonimái

főnév
 • sertésól, hidas (tájnyelvi), hizlalóól, kutrica (tájnyelvi)
 • szemétdomb, vircsaft, piszokfészek, koszfészek

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

emlékbeszéd

főnév
 • gyászbeszéd, nekrológ, búcsúztató

összeházasodik

ige
 • egybekel (választékos), házasságot köt, megházasodik, összekerül (bizalmas), összekel (tájnyelvi), egybekerül (tájnyelvi), házasságra lép, frigyre lép
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a disznóól szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csúzli

főnév
 • parittya, gumipuska, slicc (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, flinta (régies), feleség (szleng), géppisztoly, géppityu (szleng), pukkantó (szleng)
 • (szleng): fecskendő

bősz

melléknév
 • gyűlölködő, ádáz, vérengző, brutális, barbár, kíméletlen, vad, kegyetlen, fékezhetetlen, féktelen
 • tomboló, heves, vad
 • (tréfás): szenvedélyes, lelkes, odaadó, dühödt, megszállott, fanatikus

bolondul

ige
 • (valakiért, valaki után): kedvel, szeret, szerelmes (valakibe), imád, bele van esve (bizalmas), bele van zúgva, bele van habarodva, fülig szerelmes, rajong, sóvárog, odavan, bomlik, bukik rá (szleng), bolondja (valakinek), él-hal (valakiért)
 • (valamiért): bolondja (valaminek), megszállottja (valaminek), rajong, él-hal

behódol

ige
 • meghódol (valakinek), beadja a derekát, aláveti magát (valakinek), megadja magát, leteszi a fegyvert, meghátrál, visszavonul, kapitulál (szaknyelvi), kiszolgáltatja magát, meghajol, megalázkodik, meghunyászkodik, fejet hajt, lefekszik (valakinek) (szleng)(valakinek)(valakivel)

deszka

főnév
 • deszkalap, fatábla, léc
 • palló

éhgyomor

főnév
 • éhom, éhkopp

lefizet

ige
 • leró, leszolgál, leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), brennöl (idegen)
 • megfizet, megtérít, visszaad
 • (valakit): megveszteget, korrumpál (idegen), lepénzel, megken (bizalmas), lekenyerez, fölbérel, megvásárol
 • megvesz, bundázik

aranyér

főnév
 • süly (régies), vérkór (régies), hemorroidák (szaknyelvi), visszértágulat, visszérgyulladás
 • aranytelér

ambíció

főnév
 • becsvágy, törekvés, nagyravágyás, buzgalom, törtetés, nagyratörés, érvényesülési vágy, dicsvágy, nagyralátás (régies), dicsszomj (régies)
 • iparkodás, buzgóság

átadás

főnév
 • átnyújtás, kézbesítés, továbbítás, továbbadás
 • felavatás, avatás, megnyitás
 • passz, továbbítás

elboronál

ige
 • elsimít, elegyenget, megold, elintéz
 • (tájnyelvi): elcsen, ellop

elmeszesedés

főnév
 • mészlerakódás, szklerózis (szaknyelvi)

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra

fagyaszt

ige
 • lehűt, jégbe hűt, fagylal (régies), jegeszt (régies)
 • megdermeszt
 • jegel, érzéstelenít

disszertáció

főnév
 • értekezés, tanulmány, doktori értekezés, dolgozat

csúfít

ige
 • csúnyít, rútít, rondít, elformátlanít, eltorzít, idomtalanít, éktelenít, deformál
 • (tájnyelvi): gyaláz, csúfol, bemocskol, besároz, pocskondiáz, becsmérel, fitymál

egy II.

névmás
 • valamely

evezős

melléknév
 • csónakos, ladikos

dögvész

főnév
 • pestis, dög (tájnyelvi), döghalál, dögmirigy (régies), dögbaj, fene, dögkór
 • ragály, járvány

bukkan

ige
 • (valamire): rábukkan, rátalál, ráakad, rálel

egyház

főnév
 • anyaszentegyház, szentegyház (választékos), egyházközség, hitközség, gyülekezet, nyáj, felekezet, vallásfelekezet, eklézsia
 • (régies): templom, székesegyház, imaház, kápolna

faág

főnév
 • ág, ágacska, gally, nyúlvány, vessző, csangota (tájnyelvi)