ettől szinonimái

névmás
 • innen
 • ezóta
 • erről

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

filozofál

ige
 • bölcselkedik, elmélkedik, meditál

dalos

főnév
 • énekes, énekmondó, dalnok, dalár (régies), igric (régies), lantos, regős (régies), trubadúr (régies), bárd
 • költő, poéta, rapszódosz (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ettől szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

érdem

főnév
 • becs, érték, meritum (régies), virtus, erény, kiválóság, kitűnőség, jelentőség
 • lényeg, veleje

elhal

ige
 • meghal, elhuny (választékos), elhalálozik (választékos)
 • elpusztul, elsorvad
 • elzsibbad, elgémberedik, megmacskásodik (bizalmas)
 • (hang): elhalkul, elcsendesedik, elnémul, elgyengül

eldug

ige
 • elrejt, eltesz, eltüntet, elsinkófál (bizalmas), elsuvaszt (tájnyelvi), elrekkent (tájnyelvi), elsusol (régies), eltitkol
 • elbújtat, elás, eltemet, elkaparít (régies)
 • elszigetel, izolál, száműz

deszka

főnév
 • deszkalap, fatábla, léc
 • palló

esedezik

ige
 • eseng (választékos), könyörög, rimánkodik, kér, kérve kér, esdve kér, kérlel, kunyerál, kérelmez, koldul, folyamodik, pitizik, esdeklődik (tájnyelvi), esenkedik (régies), esdeklik (régies)

felfegyverkezik, föl

ige
 • páncélt ölt, felvértezi magát, fegyverbe öltözik
 • felszereli magát

méter

főnév
 • folyóméter, űrméter
 • méterrúd
 • métermázsa

centrifugál

ige
 • kiröpít, kipörget, pörget
 • kifacsar, kicsavar, víztelenít

bura

főnév
 • borítóüveg
 • lámpabura
 • (szleng): fej, kobak (bizalmas)

csalóka

melléknév
 • megtévesztő, félrevezető, hamis, csalfa, csalárd, csalékony (választékos), cselt vető (régies), csali (tájnyelvi), ámító, illuzórikus, délibábos, csába (tájnyelvi), hiú (ábránd, remény)
 • hazug, alaptalan
 • (régies): alakos, alakoskodó, csalárd, tündérkedő (régies), színmutató (régies), képmutató, hamis, ál

felkeres, fölkeres

ige
 • meglátogat, beugrik, felugrik, benéz, felnéz, bekukkant, látogatóba megy, vizitbe megy, vizitel (régies), tiszteletét teszi, hazakeres (tájnyelvi)
 • eljár, elzarándokol
 • kikutat, felkutat, megkeres, felhajt, kifürkész, kinyomoz, kikurkász (régies)

finnyás

melléknév
 • finnyáskodó, kényes, kényeskedő, válogatós, bélebűzhödt (tájnyelvi), pipónyás (tájnyelvi), nyaska (tájnyelvi)
 • háklis (bizalmas), szőröző (bizalmas)

hiteget

ige
 • áltat, kecsegtet, biztat, szédít (bizalmas), bolondít, megtéveszt, félrevezet, ámít, hamiskodik, mecegtet (tájnyelvi), hitet (tájnyelvi), kábít (bizalmas), etet (szleng) Sz: az orránál fogva vezet; port hint a szemébe

gyomorhurut

főnév
 • gastritis (szaknyelvi), gyomorkatarhus (régies), gyomorrontás, bélhurut, enteritis (szaknyelvi)

evangélium

főnév
 • örömhír, az üdvösség híre

építmény

főnév
 • épület, fal, alkotmány, alkotvány (régies), szerkezet, csinálmány, létesítmény, műtárgy, objektum, tákolmány, ház

fejletlen

melléknév
 • éretlen, kiforratlan, kezdetleges, tökéletlen, kezdeti, kialakulatlan, primitív, embrionális (idegen)
 • csenevész, satnya, elmaradott, csökevényes, visszamaradott, silány, nyamvadt, rudimentális (szaknyelvi), nyápic, csefre (tájnyelvi), cseplesz (tájnyelvi), csögbög (tájnyelvi), nyevere (tájnyelvi), csökött (tájnyelvi)

gyarmatosító

főnév
 • gyarmatalapító, megszálló, kolonizátor (idegen), konkvisztádor (idegen)

fagyal

főnév
 • madárhúr (régies)

elit II.

főnév
 • színe-java, színe-virága, krémje, legjava

felcserél, fölcserél

ige
 • megcserél, kicserél
 • megváltoztat, helyettesít
 • váltogat, felvált, pótol, áthelyez, áttesz
 • megmásít, módosít, megfordít, (sorrendet) felborít, összekever
 • összecserél, összetéveszt

gyógyítható

melléknév
 • kezelhető, orvosolható, megmenthető, enyhíthető