ellenőrző I. szinonimái

melléknév
 • felügyelő, felülvizsgáló, meós (szaknyelvi), vizitáló (régies), szemlész (régies)

ellenőrző II. szinonimái

főnév
 • ellenőrző könyv, index, ellenem őrző (bizalmas), árulkodó (bizalmas), jegytár (bizalmas), szálkatartó (bizalmas), szamárpasszus (szleng), szamárkönyv (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szintaxis

főnév
 • (szaknyelvi): mondattan

paradicsom2

főnév
 • bobojó (tájnyelvi), járáncsalma (tájnyelvi), járáncsialma (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellenőrző szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

életműködés

főnév
 • vegetáció (szaknyelvi), életfolyamat

demilitarizál

ige
 • lefegyverez, leszerel, fegyvermentesít

csörgedez, csörgedez

ige
 • folydogál, csorog, csordogál, csobog, áramlik, patakzik, bugyog, szivárog
 • (vér): kering, folyik

bukkan

ige
 • (valamire): rábukkan, rátalál, ráakad, rálel

elit II.

főnév
 • színe-java, színe-virága, krémje, legjava

elváltoztat

ige
 • megváltoztat, átváltoztat, átalakít, deformál

megdarál

ige
 • megtör, megőröl, porrá őröl, felaprít

belop

főnév
 • becsempész, bedug
 • (belopja magát): beoson, besurran, belopakodik, belopódzik
 • behízelgi magát, a kegyeibe férkőzik (valakinek)

békéltet

ige
 • békít, kibékít, megbékít, összebékít

betakarít

ige
 • (termést): learat, lekaszál, levág, leszüretel, leszed, összegyűjt, behord, begyűjt, behoz, szüretel, felhalmoz (választékos), bemagol (tájnyelvi)

emlékezik, emlékszik

ige
 • visszaemlékezik, visszaidéz, felidéz, emlékezetébe idéz, felelevenít, eszébe jut, eszébe ötlik, visszatekint, visszagondol, életre hív, előhív, megőriz (emlékezetében), észben tart, fejben tart, visszaeszmél (régies), fülébe cseng (valami)

faburkolat

főnév
 • faborítás, falemez borítás, fatáblázat, táblázat (régies), lambéria

gyorsírás

főnév
 • sztenográfia (szaknyelvi)

flotta

főnév
 • hajóhad, hajóraj, hadiflotta, hadihajóraj

ellenszenv

főnév
 • antipátia, averzió (választékos), idegenkedés, ellenérzés, visszatetszés (választékos), borzadás, utálat, undor, gyűlölet, irtózás, elutasítás

elér

ige
 • terjed (valameddig), ér (valameddig)
 • eljut, elérkezik
 • odaér
 • utolér, beér, elkap, elcsíp
 • beteljesedik (valakin valami)
 • megvalósít, valóra vált, kivív, véghez visz

elsinkófál

ige
 • ellop, elcsen, elemel, elsikkaszt, elcsíp, magához vesz, elvisz, eldug, zsebre tesz, zsebre dug (bizalmas), megdézsmál, elcsór (szleng), elmismásol (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), rajzol (szleng), elidegenít (szaknyelvi), eltulajdonít, zabrál (szleng), megfúj (szleng), zsebel (szleng)
 • (régies): elherdál, elpazarol, elpocsékol

fickó

főnév
 • kölyök, legény, siheder, suhanc, ifjonc, fiatalember, srác, suttyó (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), bikfic (tájnyelvi)
 • fráter, alak, pacák, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pali (bizalmas), hapsi (bizalmas), szivar (szleng), szerzet, figura

elnyű

ige
 • elhord, elkoptat, elvisel, elrongyol, elhasznál, agyonhasznál, elnyúz, tönkrenyúz, tönkretesz, elszaggat, lejár, kitapos, lestrapál (bizalmas), elnyüstöl (tájnyelvi), eltoprongyol (régies), elvásít, eldringál (tájnyelvi), elkaszatol (tájnyelvi), elkoszpitol (tájnyelvi)
 • (választékos): elcsigáz (választékos), megvisel(valamire)

diákotthon

főnév
 • diákszállás, diákszálló, kollégium, kolesz (bizalmas), koli (bizalmas), kolcsi (bizalmas), kolostor (szleng), kóter (bizalmas), tanulóotthon, internátus, konviktus (régies)

eltávozás

főnév
 • elmenés, elmenetel, elutazás, kimenő
 • elhalálozás, elmúlás (választékos), elköltözés (választékos)

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra