fúr szinonimái

ige
 • lyukaszt, váj, mélyít, üregel, likaszt (régies)
 • behatol (valamibe)
 • áskálódik, furkál (valakit), rágalmaz, intrikál, ármánykodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

proklamáció

főnév
 • kiáltvány, szózat, felhívás, hirdetmény, végzés, határozat, dekrétum, kijelentés, nyilatkozat, deklaráció

érdemérem

főnév
 • érdemrend, kitüntetés, elismerés, medália, plecsni (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fúr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fogolytábor

főnév
 • rabtábor, munkatábor, láger
 • hadifogolytábor

fehérfagyöngy

főnév
 • enyvbogyó, madárlép (tájnyelvi)

fagyal

főnév
 • madárhúr (régies)

elsősorban

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, nagyrészt, legfőképpen, először, legelőször is, különösen, legelőbb, különösképpen, főleg, főként, főképpen, kiváltképpen, kivált, legkivált, mindenekfölött, lényegében, alapvetően, alapjában véve, többnyire, eredetileg, nevezetesen, specialiter (bizalmas), speciál (bizalmas)

földalatti II.

főnév
 • metró, mélyvasút, kéregvasút, kismetró (bizalmas)

gusztusos

melléknév
 • gusztust keltő, étvágygerjesztő, ínycsiklandó, guszta (bizalmas)
 • kívánatos, vonzó
 • ízléses

osztag

főnév
 • kommandó, különítmény, alakulat, szakasz, raj, őrs, csoport, osztály (régies), brigád, csapat, trupp (régies), banda, részleg, egység

elábrándozik

ige
 • eltűnődik, elrévedezik, elrévül, elálmodozik, elméláz, eltűnődik, elgondolkodik, elmereng, mereng, elkalandozik

egyetemleges

melléknév
 • egyetemes, általános, univerzális, generális, átfogó, teljes, összes, egész, kiterjedt, világméretű, széles körű, messzeható, sokrétű, totális, ökumenikus, enciklopédikus

bánkódik

ige
 • búsul, búslakodik, búsong, szomorkodik, szomorog (tájnyelvi), bánatoskodik (tájnyelvi), kesereg, sajnál, emésztődik, emészti magát, kesergél (tájnyelvi), hervadozik (választékos), borong (választékos), sóhajtozik Sz: lógatja az orrát, lógatja a fejét, fáj a szíve, emészti a bú

életpálya

főnév
 • pályafutás, foglalkozás, hivatás, érvényesülés, karrier
 • sors, életmenet (régies), élet, életút

gyerekorvos, gyermek

főnév
 • gyermekgyógyász, pediáter (szaknyelvi), pediátrista

hangzat

főnév
 • akkord (szaknyelvi), összhang, összhangzat, harmónia, konszonancia (szaknyelvi)
 • (régies): dallam (választékos), zengzet

kartonpapír

főnév
 • karton, papírlemez, keménypapír, kéregpapír
 • papírmasé, papundekli (bizalmas), dekli (bizalmas)

igazában, igazából

határozószó
 • valójában, valóságosan, valóban, bizony, csakugyan, tényleg, ténylegesen, komolyan, tagadhatatlanul
 • nagyon, őszintén, szívből, igaziból (bizalmas), igazándiból (tájnyelvi), igen, úgy, alaposan, istenigazában, frankón (szleng)

fúria

főnév
 • bosszúistennő, megéra (idegen), démon, boszorkány
 • hárpia, házisárkány, áspiskígyó
 • (régies): dühroham, felindulás

foganat

főnév
 • eredmény, siker, gyümölcs
 • (régies): fogantatás, méhbefogadás

glaciális

melléknév
 • jégkorszaki, jégkorszakbeli

ide

határozószó
 • erre, hozzám, hozzánk, felém, felénk
 • ehhez

fűtő

főnév
 • kalefaktor (régies), peckás (régies)
 • (tájnyelvi): tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag

feláll, föláll

ige
 • felegyenesedik, felkel, talpra áll, felemelkedik, felserken (régies), kihúzza magát
 • rááll, fellép (valamire)(valamiről)
 • (szaknyelvi): felsorakozik, felfejlődik
 • megszerveződik, kialakul, létrejön
 • (pénisz): felmered, megmerevedik, erigál (szaknyelvi)
 • (haj): égnek áll, felborzad (tájnyelvi)

görbe I.

melléknév
 • hajlott, hajlított, meghajlott, behajtott, lehajtott, görbített
 • hullámos
 • horgas (orr), kampós (orr), kacska (kéz) (tájnyelvi), csámpás (láb), kajácsos (láb) (tájnyelvi), gacsos (láb), görnyedt (hát), finta (szarv), kajla (szarv)
 • elgörbült, megkopott
 • hegyes-völgyes, dimbes-dombos, girbegurba, kacskaringós
 • (út, eljárás): becstelen, galád, tisztességtelen
 • (éjszaka, nap): átmulatott

idős

melléknév
 • öreg, vén, vénhedt, vénecske, éltes, élemedett, koros, agg, elaggott, meglett, hajlott korú, előrehaladt korú, korosas (tájnyelvi)