gusztusos szinonimái

melléknév
 • gusztust keltő, étvágygerjesztő, ínycsiklandó, guszta (bizalmas)
 • kívánatos, vonzó
 • ízléses

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

említés

főnév
 • utalás, célzás, hivatkozás

mosdik

ige
 • mosakodik, mosakszik, tisztálkodik, fürdik, zuhanyozik
 • (bizalmas): mosakszik, magyarázkodik, mentegetőzik, exkuzálja magát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gusztusos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gégész

főnév
 • gégespecialista, gégeszakorvos, laringológus (szaknyelvi), fül-orr-gégész

felszarvaz, fölszarv

ige
 • megcsal, hűtlenkedik, félrelép, félrenéz, félredug (durva), félrekefél (szleng)

felkelt, fölkelt

ige
 • felébreszt, felriaszt, felver, felzavar, fellármáz, álmából kelt, felráz, kiugraszt (ágyból)
 • előidéz, létrehoz, feltámaszt, megindít, megmozgat, felkavar, felgerjeszt

értelmes

melléknév
 • épelméjű
 • jó felfogású, jó eszű, jófejű, eszes, intelligens, nagyeszű, világos fejű, éles eszű, éles elméjű, okos, eszélyes (régies), lucidus (idegen), idejérelett (tájnyelvi), tudékony (tájnyelvi)
 • célravezető, célszerű, helyes, helyénvaló, épkézláb, józan, ésszerű, racionális, átgondolt, megfontolt
 • érthető, világos, áttekinthető, követhető

gorilla

főnév
 • (bizalmas): testőr, kísérő, őr

hallgatólagos

melléknév
 • kimondatlan, implicit (szaknyelvi), beleértett, bennefoglalt, fenntartásos, burkolt, rejtett, titkos(idegen)

padló

főnév
 • padlózat, padozat, pádimentum (régies), padlat (régies), palló (tájnyelvi)

ellentét

főnév
 • ellentmondás, kontraszt (választékos), antagonizmus, oppozíció (szaknyelvi), antitézis (szaknyelvi), kontroverzia (idegen), differencia, diszharmónia, antonímia (szaknyelvi), diszparitás (szaknyelvi), polaritás (szaknyelvi)
 • szembenállás, nézetkülönbség, nézeteltérés, összeütközés, konfliktus, viszály, feszültség
 • (valaminek): ellenkezője, visszája, fonákja, fordítottja, inverze (szaknyelvi)

elhoz

ige
 • házhoz szállít, fuvaroz
 • elnyer, megszerez, megkap

bénultság

főnév
 • bénaság, mozgásképtelenség, mozgássérülés, mozgáskorlátozottság, bénulás, bénulat (régies), inaszakadtság (régies), erélytelenség, képtelenség, tehetetlenség, fásultság

előreszalad

ige
 • előrefut, előrerohan, előreszáguld, előresiet
 • elhamarkodik (valamit)

hány2

névmás
 • mennyi?, hányféle?
 • mily sok
 • ahány

hidra

főnév
 • szörny, szörnyeteg, sárkány, hullámszörny (régies)

kiás

ige
 • kibányász, kitermel, felszínre hoz, kitúr, kifejt, kiáskol (tájnyelvi)
 • feltár, ásatást végez, előás
 • exhumál, kihantol
 • kivés, kimetsz, kimélyít, kivág, kilapátol
 • kiváj
 • (bizalmas): előkeres, előkotor, előszed, előkapar (szleng)

jármű

főnév
 • közlekedési eszköz, szállítóeszköz, járgány, járómű (régies), tragacs (pejoratív)

gyakorlás

főnév
 • űzés, művelés, ápolás, egzercicium (idegen), praxis, kultiválás (idegen)
 • edzés, fölkészülés, tréning, trenírozás, drill
 • elsajátítás, ismétlés

gátfutás

főnév
 • akadályfutás, gát (bizalmas)

hadizsákmány

főnév
 • préda (régies), harács (régies), trófeum (idegen), martalék, konc, szajré (szleng)

ítélet

főnév
 • döntés, határozat, verdikt (régies)
 • rendelkezés, végzés, törvénytétel, szentencia (régies), judícium (régies), döntvény (régies)
 • vélemény, nézet, meglátás, gondolat, megítélés, meggyőződés
 • (szaknyelvi): állítás, mondat, nyilatkozat, propozíció (idegen)
 • (szaknyelvi): ítéletnap, utolsó ítélet, végítélet, büntetés, bírságnap (régies), dies irae (idegen)
 • (régies): ítélkezés, bíráskodás, igazságtétel
 • (tájnyelvi): ítéletidő, vihar

gyerekes

melléknév
 • éretlen, infantilis, komolytalan, gyermeteg, szeleburdi, kiforratlan, zöldfülű, idétlen, naiv, puerilis (szaknyelvi), tapasztalatlan, könnyelmű, együgyű, butuska, csacska, csintalan

felülvizsgál, fölülv

ige
 • revideál, felülbírál, ellenőriz, megvizsgál, átvizsgál, lektorál, inspiciál (régies), konspiciál (választékos), felvizsgál (tájnyelvi), rovancsol (szaknyelvi)

hajóút

főnév
 • hajózási útvonal, vízi út
 • hajóutazás, hajókázás, hajókirándulás
 • tengeri út, tengeri utazás, tengeri körutazás

január

főnév
 • elsőhó (régies), télhó (régies), Boldogasszony-hó (régies), Boldogasszony hava (régies), Vízöntő hava (régies), deréktél (régies)