elábrándozik szinonimái

ige
 • eltűnődik, elrévedezik, elrévül, elálmodozik, elméláz, eltűnődik, elgondolkodik, elmereng, mereng, elkalandozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsúp

főnév
 • zsupp (tájnyelvi), fedélszalma, szalmaköteg, baba (tájnyelvi)

hebehurgya

melléknév
 • meggondolatlan, felelőtlen, szeles, kapkodó, hirtelenkedő, szeleburdi, szeleverdi (tájnyelvi), kelekótya, kerge, kajla, hebrencs (bizalmas), habrehubri (tájnyelvi), hűbelebalázs (tájnyelvi), sedre (tájnyelvi), heble (tájnyelvi), hedre (tájnyelvi), széllelbélelt, magagondolatlan (régies) Sz: nincs kocsisa az eszének (tájnyelvi); nekimegy, mint bolond tehén a fiának
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elábrándozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

édesség

főnév
 • desszert, csemege, nyalánkság, cukorka, bonbon, praliné, sütemény, grillázs (idegen), cukor, méz, cukrászsütemény, cukrászcsemege, delikatesz, hiblihubli (tájnyelvi), konfekt (régies), konfetti (régies), nasi (szleng)

csehszlovák

főnév, melléknév
 • cseh, cseszkó (bizalmas), cselák (szleng)

cirkulál

ige
 • forog, kering, köröz, körbejár, áramlik
 • szájról szájra jár, hírlik

bibliográfia

főnév
 • könyvészet, könyvtártudomány, könyvtudomány
 • irodalom, szakirodalom, irodalomjegyzék, forrásjegyzék, dokumentáció, repertórium (szaknyelvi), címjegyzék

egymásután

főnév
 • sorrend, sorrendiség, sor, sorozat, időrend, egymásra következés, konszekúció (választékos)

ellentét

főnév
 • ellentmondás, kontraszt (választékos), antagonizmus, oppozíció (szaknyelvi), antitézis (szaknyelvi), kontroverzia (idegen), differencia, diszharmónia, antonímia (szaknyelvi), diszparitás (szaknyelvi), polaritás (szaknyelvi)
 • szembenállás, nézetkülönbség, nézeteltérés, összeütközés, konfliktus, viszály, feszültség
 • (valaminek): ellenkezője, visszája, fonákja, fordítottja, inverze (szaknyelvi)

lövedék

főnév
 • töltény, puskagolyó, golyó, sörét, töltet (régies), hákámalac (szleng)
 • (régies): hajítófegyver

balfedezet

főnév
 • balhalf (régies), baloldali középpályás

átültet

ige
 • áttesz, átrak, áthelyez, átplántál, átvisz, meghonosít, áttelepít
 • átdugványoz
 • (választékos): lefordít, áttesz, transzponál
 • (szervet) behelyez, beoperál

befárad

ige
 • belép, bemegy, bejön, besétál, beljebb kerül

előadóterem

főnév
 • előadó (bizalmas), tanterem, auditórium (régies)

emlékeztet

ige
 • eszébe juttat, figyelmeztet, felhívja a figyelmet
 • hasonlít, felidéz

gázálarc

főnév
 • gázmaszk, védő álarc, bajuszkötő (szleng), szimatszatyor (szleng), szájkosár (szleng)

felmond, fölmond

ige
 • elszaval, recitál (régies), elmond, előad, elémond (régies), elbeszél, elregél
 • (valakinek): elbocsát, meneszt, elmozdít, elküld, felment, eltávolít, kirúg (bizalmas), kidob, kihajít, kicsap, kitesz, kiutasít, elcsap, kiadja az útját, útilaput köt a talpa alá, lapátra tesz (szleng)
 • lemond, leköszön, benyújtja a lemondását, feladja az állását, visszavonul, távozik, elmegy
 • (megállapodást): felbont, érvénytelenít, hatálytalanít, visszamond, visszacsinál, visszavon, lefúj, eltöröl, megszüntet

elajándékoz

ige
 • odaad, odaajándékoz, elsenkel (tájnyelvi), továbbad

dzsem

főnév
 • gyümölcsíz, íz, lekvár, liktárium (régies)

elhelyez

ige
 • letesz, lerak, elrak, elrendez, arranzsál (régies)
 • raktároz, tárol, deponál (szaknyelvi)
 • elszállásol, elkvártélyoz (régies), bekvártélyoz (régies), állomásoztat, befogad, hajlékot ad
 • álláshoz juttat, beajánl, beprotezsál, bejuttat, elszerez (régies)
 • (pénzt): letétbe tesz, befizet, befektet, invesztál, fordít (valamire)

felibe-harmadába

határozószó
 • elnagyoltan, nagyjában, felületesen, félbe-szerbe (tájnyelvi), átabotában (tájnyelvi)

eldug

ige
 • elrejt, eltesz, eltüntet, elsinkófál (bizalmas), elsuvaszt (tájnyelvi), elrekkent (tájnyelvi), elsusol (régies), eltitkol
 • elbújtat, elás, eltemet, elkaparít (régies)
 • elszigetel, izolál, száműz

cserfes

melléknév
 • (tájnyelvi): beszédes, bőbeszédű, fecsegő, locsogó, csacsogó, nyelves, cserefendi (régies)
 • (tájnyelvi): csúnya szájú, mocskos szájú, veszekedős, civakodó, zsémbes
 • (tájnyelvi): hirtelen haragú, pulykamérgű, lobbanékony

elkerül

ige
 • kitér, kikerül, bújik, bujkál, elmellőz (régies)
 • kivéd, megelőz, elhárít, kibújik (valami alól), megúszik (bizalmas)
 • megakadályoz, meggátol
 • eljut, elmegy, elérkezik, elvetődik
 • elsodródik, elszármazik

fellépés, föllépés

főnév
 • szereplés, bemutatkozás
 • megjelenés, kiállás, viselkedés, magatartás, modor
 • allűr (idegen), attitűd, habitus