görbe I. szinonimái

melléknév
 • hajlott, hajlított, meghajlott, behajtott, lehajtott, görbített
 • hullámos
 • horgas (orr), kampós (orr), kacska (kéz) (tájnyelvi), csámpás (láb), kajácsos (láb) (tájnyelvi), gacsos (láb), görnyedt (hát), finta (szarv), kajla (szarv)
 • elgörbült, megkopott
 • hegyes-völgyes, dimbes-dombos, girbegurba, kacskaringós
 • (út, eljárás): becstelen, galád, tisztességtelen
 • (éjszaka, nap): átmulatott

görbe II. szinonimái

főnév
 • grafikon, diagram (szaknyelvi), függvénygörbe

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szív2

főnév
 • ketyegő (szleng), motor (szleng), pumpa (szleng), verő (tájnyelvi)
 • mell, kebel (választékos)
 • érzés, lélek, érzésvilág
 • központ, középpont, centrum, belseje (valaminek)

igenel

ige
 • beleegyezik, jóváhagy, elfogad, helybenhagy, megerősít, egyetért, helyesel, üdvözöl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a görbe szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

galagonya

főnév
 • galagonyafa (régies), krisztustövis (tájnyelvi), cserebogyó (régies)

felpattan, fölpattan

ige
 • kinyílik, felnyílik, felkattan, kicsapódik, kivágódik, felfakad (régies)
 • felugrik, felszökik, felriad, felrugallik (régies), felszökell, felruccan (régies), felrittyen (tájnyelvi), felszottyan (tájnyelvi), felkel

felgöngyöl, fölgöngy

ige
 • felteker, felcsavar, felgombolyít, felsodor, összefon, összecsavar
 • felgöngyölít, elintéz, megold, megfejt, felderít, kiderít, kinyomoz, tisztáz, leleplez

ereget

ige
 • (szleng): szellent, fingik (durva), elszólja magát (tréfás), durrogtat, maga alá morfondírozik (tréfás), púzik (bizalmas), rotyogtat (bizalmas)

gida

főnév
 • gödölye, kecskegida, gidó (tájnyelvi), göde (tájnyelvi), olló (tájnyelvi)

hajóút

főnév
 • hajózási útvonal, vízi út
 • hajóutazás, hajókázás, hajókirándulás
 • tengeri út, tengeri utazás, tengeri körutazás

összetevő

főnév
 • alkotórész, alkotóelem, komponens (szaknyelvi), alkatrész, rész, elem, tényező, faktor

elkerül

ige
 • kitér, kikerül, bújik, bujkál, elmellőz (régies)
 • kivéd, megelőz, elhárít, kibújik (valami alól), megúszik (bizalmas)
 • megakadályoz, meggátol
 • eljut, elmegy, elérkezik, elvetődik
 • elsodródik, elszármazik

elfordít

ige
 • félrefordít, elmozdít, elcsavar, elteker, elforgat
 • (lapot): elhajt, továbblapoz, továbbhajt, elforgat
 • (figyelmet): elvon, eltérít, elterel
 • (régies): (veszedelmet) elhárít

beletalál

ige
 • eltalál, célba talál, beletrafál (bizalmas)

elődöntő

főnév
 • előmérkőzés

halottkém

főnév
 • halottvizsgáló, halálvizsgáló (tájnyelvi), halottmester (tájnyelvi), boncolóorvos

herbatea

főnév
 • gyógytea, plántatea (régies), herbaté (régies)

ketyeg

ige
 • tiktakol, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi), perceg

itt

határozószó
 • itten (bizalmas), ezen a szent helyen (bizalmas), íme (választékos), ímhol (régies), hoc loco (idegen), itteg (tájnyelvi), itteneg (tájnyelvi), ehelyt (tájnyelvi), ehol (tájnyelvi), ihol (tájnyelvi), ihon (tájnyelvi), ehelyütt (régies)
 • közel, a közelben

gördülőcsapágy

főnév
 • görgő, golyóscsapágy

füstös I.

melléknév
 • füstfogta, füstszínű
 • összefüstölt, kormos, kojtos (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szennyes, piszkos, szurtos

gyűjtőív

főnév
 • körív, kollekta (régies)

irodalomtörténet

főnév
 • literatúra (régies)

gyalog I.

határozószó
 • gyalogosan, gyalogszerrel (tájnyelvi), az apostolok lován (bizalmas), maga alkalmatosságán Sz: a banári kocsiján meg a kopárdi lovain; csak gyalog, mint Balog

felszámít, fölszámít

ige
 • felszámol, felvesz (tételt), megterhel (valakit), ráterhel, számításba tesz (régies), számításba hoz (régies)

hadosztály

főnév
 • divízió (szaknyelvi)

iszogat

ige
 • iddogál, poharazgat (bizalmas), italozik, hörpintget, kortyintgat, kortyolgat, pityizál (tájnyelvi), kvaterkázik (régies), tütükél (szleng), szörpölget, szopogat (bizalmas), iszkorál (tájnyelvi), illogál (tájnyelvi), iszokál (tájnyelvi), ivogál (tájnyelvi), felönt a garatra, ürítgeti a poharakat
 • piál (szleng), részegeskedik, nyakal, vedel