egyetemleges szinonimái

melléknév
 • egyetemes, általános, univerzális, generális, átfogó, teljes, összes, egész, kiterjedt, világméretű, széles körű, messzeható, sokrétű, totális, ökumenikus, enciklopédikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hangjegy

főnév
 • kotta, kóta (tájnyelvi)

belváros

főnév
 • központ, városközpont, a város szíve, városmag, belterület, centrum, city (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyetemleges szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

döntőbíró

főnév
 • döntnök (régies), arbiter (idegen), bíró, igazlátó (régies)
 • játékvezető, játékmester, mérkőzésvezető

cölibátus

főnév
 • (papi) nőtlenség

cammog

ige
 • vánszorog, vonszolja magát, csoszog, döcög, kutyagol, totyog (bizalmas), baktat, mendegél, bandukol, kullog, ballag, leppeg (tájnyelvi), taslog (tájnyelvi), bicskadozik (tájnyelvi)

beszédzavar

főnév
 • beszédhiba

edzőtábor

főnév
 • sporttábor

elhoz

ige
 • házhoz szállít, fuvaroz
 • elnyer, megszerez, megkap

leveles

melléknév
 • zöldellő, lombos
 • lemezes, réteges, lamellás (szaknyelvi)
 • vágatlan (dohány)
 • összehajtogatott (tészta)
 • százrétű (gyomor)
 • (régies): levelező
 • (tájnyelvi): bűnös, ludas (bizalmas), hibás, vétkes
 • (régies): gyalázatos, hiteszegett (régies), számkivetett

átültet

ige
 • áttesz, átrak, áthelyez, átplántál, átvisz, meghonosít, áttelepít
 • átdugványoz
 • (választékos): lefordít, áttesz, transzponál
 • (szervet) behelyez, beoperál

átépít

ige
 • átalakít, felújít, renovál, korszerűsít, modernizál, újjáépít
 • átrendez, átszervez, átstrukturál

bányalég

főnév
 • sújtólég, bányagáz, fojtólég, durranólég, viheder (régies)

ellenáll

ige
 • szembehelyezkedik, szembeszegül, szembeszáll, ellenkezik, ellenszegül, visszaver, elhárít, magakadályoz, rezisztál (választékos), tiltakozik, dacol, dacoskodik, makacskodik, berzenkedik, kapálódzik

eltunyul

ige
 • ellustul, elrenyhül, eltunyhul (tájnyelvi)

fuvallat

főnév
 • szellő, fuvalom (régies), léghuzam, légfolyam, légáramlat

felfordít, fölfordít

ige
 • felbillent, feldönt, felborít, felhajt, fellök, felforgat, fejére állít
 • megzavar, meghiúsít, keresztülhúz, bomlaszt, aláaknáz, összezilál, tönkretesz

egyezség

főnév
 • egyezmény, megegyezés, megállapodás, szerződés, szövetség, szövetkezés, kötés (régies), üzlet, alku, kiegyezés, engedmény, egyetértés, kötelezettségvállalás, jóváhagyás, lekötelezés, frigy, társulás, koalíció, blokk, unió, liga, paktum (régies), konszenzus (szaknyelvi), traktátum (régies), kompromisszum, konvenció (szaknyelvi)

dong

ige
 • zümmög, zsong, zúg, döng, döngicsél, burrong, burunkozik, dorol, búg, dönög (tájnyelvi), drung (tájnyelvi), dongicsál (tájnyelvi)
 • (valaki körül): körülhízeleg, körüldong, körüludvarol

élénkség

főnév
 • elevenség, fürgeség, frissesség, lendületesség, mozgalmasság, gyorsaság, aktivitás, energia, erő, vidámság, intenzitás
 • láz, hevület, tűz, forróság, izgalom, idegesség, indulatosság, nyugtalanság, mozgolódás, pezsgés

felcsigáz, fölcsigáz

ige
 • felajz, felfokoz, felkorbácsol, feszültté tesz, felsrófol (bizalmas), felizgat, stimulál, végsőkig fokoz
 • (régies): (árat) felsrófol, felver
 • (régies): kínoz, (csigára) felhúz

éj

főnév
 • éjjel, éjszaka

csáp

főnév
 • tapogató (szaknyelvi), tapogatószerv (szaknyelvi), antenna (szaknyelvi), érzőcsáp, érzőszarv (régies), tapintyú (régies)
 • (szleng): láb, kar

elfordít

ige
 • félrefordít, elmozdít, elcsavar, elteker, elforgat
 • (lapot): elhajt, továbblapoz, továbbhajt, elforgat
 • (figyelmet): elvon, eltérít, elterel
 • (régies): (veszedelmet) elhárít

félév

főnév
 • szemeszter (szaknyelvi), szemesztrisz (régies)