bánkódik szinonimái

ige
 • búsul, búslakodik, búsong, szomorkodik, szomorog (tájnyelvi), bánatoskodik (tájnyelvi), kesereg, sajnál, emésztődik, emészti magát, kesergél (tájnyelvi), hervadozik (választékos), borong (választékos), sóhajtozik Sz: lógatja az orrát, lógatja a fejét, fáj a szíve, emészti a bú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rácsavar

ige
 • ráerősít, ráteker, ráfordít, elforgat, rácsavarint (bizalmas)
 • rácsavaroz, odacsavaroz, rásrófol, felcsavaroz
 • felteker, rágombolyít, rácsévél, rátekercsel, felsodor, felgöngyöl

összegyűr

ige
 • ráncol, összeráncol, eldörzsöl (tájnyelvi), rücsköl (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bánkódik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

atléta

főnév
 • sportoló, versenyző, bajvívó, bajnok
 • atlétatrikó, atléta
 • póló, alsónemű, fehérnemű

ajándékoz

ige
 • ad, ajándékba ad, prezentál, kedveskedik (valamivel valakinek), testál (valakire valamit) (tájnyelvi), adományoz, spendíroz (bizalmas)

babaruha

főnév
 • gyerekruha, csecsemőruha, babakelengye, játruha (régies)

bénultság

főnév
 • bénaság, mozgásképtelenség, mozgássérülés, mozgáskorlátozottság, bénulás, bénulat (régies), inaszakadtság (régies), erélytelenség, képtelenség, tehetetlenség, fásultság

kártevő

melléknév
 • kártékony, károkozó, károsító, kárkondító (tájnyelvi), kászma (tájnyelvi)
 • diverzáns (idegen)

beszámoló

főnév
 • jelentés, tájékoztatás, tudósítás, riport, hír, közlemény, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés, előadás, recenzió (szaknyelvi), összefoglalás, expozé (szaknyelvi), számadás, előadmány (régies)

borzas

melléknév
 • fésületlen, kócos, loboncos, felborzolt, torzonborz, bozontos, kusza, kuszált, boglyas, gubancos, bongyor (régies), kosztros (tájnyelvi), zilált, boncos (tájnyelvi), csapzott, bozdor (tájnyelvi), gyopár (tájnyelvi)

elfektet

ige
 • (iratot): félretesz, elodáz, halogat

darabol

ige
 • felvág, összevág, vagdal, vagdos, metél, hasogat, szabdal, tördel, darabít (tájnyelvi), aprít, nagyol, felfűrészel, trancsíroz
 • (régies): rombol, tör, ront

bányarém

főnév
 • rondaság, csúfság, banya
 • bányakísértet, szellem

áthoz

ige
 • átszállít, átcipel, áthurcol (bizalmas), áttelepít, átköltöztet

beleavatkozik

ige
 • beleszól, beleártja magát, belefolyik, belekontárkodik, beleüti az orrát, belebeszél, beletenyerel (bizalmas), belenyálaz (szleng), belekotyol (tájnyelvi), belenyikkan (tájnyelvi), belebocsátkozik (régies), beleelegyedik (régies)
 • közbelép, közbeavatkozik, közbeszól, interveniál (szaknyelvi)

csúcsos

melléknév
 • éles, hegyes, szúrós, kihegyezett

bebizonyít

ige
 • igazol, beigazol, tanúsít, megerősít, demonstrál, megmutat, kimutat, bizonyít, megmagyaráz, megindokol, meggyőz (valakit), alátámaszt, megtámogat, verifikál (idegen), kifejt, feltár, megvilágít

akna1

főnév
 • vágat, üreg, katlan, gödör
 • tárna, aknafolyosó, járat, mina (régies), táró (szaknyelvi)
 • világítóakna

beletalál

ige
 • eltalál, célba talál, beletrafál (bizalmas)

dajkamese

főnév
 • mesebeszéd, mendemonda, szófia beszéd (régies), aggrege (régies)