fösvény szinonimái

melléknév
 • fukar, zsugori, szűkmarkú, szűkkezű (régies), szorosmarkú (régies), szűkkeblű, kuporgató, anyagias, garasos, krajcároskodó, garasoskodó, snassz, zsebrák (régies), kupori (tájnyelvi), smucig (bizalmas), sóher (bizalmas), skót (bizalmas), szőrösszívű (bizalmas), faszari (tájnyelvi), faszarágó (szleng), citromfingó (tájnyelvi), csikar (tájnyelvi), égettbélű (tájnyelvi), falkörmöző (tájnyelvi), koporcsi (tájnyelvi), szarevő (durva), szarrágó (durva) Sz: a száraz kortyot is számba veszi; a falatot is sajnálja magától; a tiszta vizet is megszűri; a penészes bort is drágállja; alig ad egy zápfogra valót; azt mondja, nem adja, inkább a sárba tapodja; csak azért halt meg délelőtt, hogy az ebédet ne fizesse; disznószíjjal kötötte az erszényét; ebszíjjal van megkötve az erszénye; élére rakja a pénzt; félpofára etet; fogához veri a garast; földet eszik, mint a béka; fösvény, mint a péntek; gyertyát sem gyújt, fél, hogy elfogy; ha nyálával jóllakhatnék, sohasem köpné ki; ha a szelet lenyelhetnék, azzal tartaná a cselédet; hatszor is megolvassa a pénzt; igen szoros markú; konc nélkül adja a levet; kupáját sem öblíti meg, fél, hogy vize elfogy; kutyahájjal kenték meg az alfelét; kutyaszíjjal van bekötve az erszénye; kutyazsírral kenték meg az oldalbordáját; kutyazsírral van megkenve az erszénye; lapát hátával méri a borsót; lidérc ül a pénzén; magától is sajnálja; mázos a bögréje; megenné a maga szarát is; megenné kétszer, amit egyszer lehet; megfeji az ágast is; megolvassa, hány falatot nyel a cseléd; nadrágjára sem zsinórt, sem bélést nem tetet; olyan szűken ereszti, mint a kotyogó; örömest odaajándékozná mindenét, ha el nem vennék; összehúzta a markát a köszvény; részt venne ingyen az árvák vacsoráján; senkit sem maraszt ebédre; sós babot eszik, vizet iszik rá; szánja koporsóra a deszkát; száraz kéztől szakadt ajándék; tartanék én lovat, ha zabot szarnék meg szart ennék; úgy adja ki a pénzt, mintha a fogát húznák; ül a pénzén; a ganéjt is megenné, ha büdös nem volna; a tengelyt sem kenetné meg, ha el nem kopna; lattal mér (valamit); nem iccével, hanem gyűszűvel méri a bort; nem üti ki a vak ló szemét; somfánál főz; ül a pénzesládán, mint a kotlós

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bűnrészes

főnév
 • bűntárs, tettestárs (szaknyelvi), bűnsegéd (szaknyelvi)
 • cinkos, cinkostárs, cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)

óramutató

főnév
 • cájger (tájnyelvi), kismutató
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fösvény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

flóra

főnév
 • növényvilág

fater

főnév
 • (megszólításként): papa, tata (bizalmas), apóka (bizalmas)

expediál

ige
 • továbbít, felad, küld, postáz, átutal, utalványoz, szállít, fuvaroz, eljuttat (valamit valahová), szállítmányoz (szaknyelvi)
 • (valakit): elküld, meneszt, elbocsát

elpilled

ige
 • elfárad, elbágyad, ellankad, elernyed, elgyengül, lankad, kókad, elerőtlenedik, kimerül

forgalmi

melléknév
 • közlekedési
 • kereskedelmi, eladási, értékesítési

görögdinnye

főnév
 • dinnye, zölddinnye (régies), tökdinnye (régies)

originális

melléknév
 • eredeti, hiteles, szavatolt, hamisítatlan, valódi
 • ősi, tősgyökeres
 • újszerű, egyszeri, különleges, kreatív
 • furcsa, különös, különc

együttműködik

ige
 • kooperál, összedolgozik, kollaborál

egybegyűjt

ige
 • összehív, egybehív, összeterel, összetoboroz, összevon, összecsődít, tömörít
 • összeszed, összegyűjt, összehord

bakafántoskodik

ige
 • akadékoskodik, kötekedik, zsémbel, kukacoskodik, szőröz, zsörtölődik, gáncsoskodik, panyókál (tájnyelvi)

elektromérnök

főnév
 • villamosmérnök

gyanánt

névutó
 • nevében (régies), fejében (régies), helyett

halványodik, halvány

ige
 • sápad, fakul, színtelenedik, homályosodik, szürkül
 • tompul, mattul
 • gyengül, elmosódik, halkul

karakán

melléknév
 • bátor, határozott, talpraesett, öntudatos, szókimondó
 • rámenős, vagány (bizalmas)
 • (szleng): nyílt, becsületes, őszinte

ideggyógyász

főnév
 • idegorvos, elmegyógyász, neurológus (idegen)

fővezér

főnév
 • elöljáró, főparancsnok, hadseregparancsnok, hadvezér, fejedelem, nagyvezér, generalisszimusz (régies)
 • elnök, nagyfőnök (szleng), főnök, góré (szleng), főmufti (szleng)
 • főkolompos (pejoratív), előcsahos (pejoratív), hangadó, irányadó

firkál

ige
 • irkál, firkálgat, irkafirkál, odavet
 • írogat

gépészet

főnév
 • géptan
 • mechanika, mozgástan (régies), erőműtan (régies)

hurok

főnév
 • kötés, csomó, bog, szem, csimbók, pányva
 • tőr, kelepce, csapda, cekle (régies)

fuvaroz

ige
 • szállít, szállítmányoz, transzportál (idegen), fuvarol (tájnyelvi), szekerez (régies), talicskázik
 • (valakit): visz, kocsiztat, kísér

fejenként

határozószó
 • egyenként, egyénenként, külön-külön, személyenként, emberenként, koponyánként, kopoltyúnként (tréfás), per capita (régies), per kopf (bizalmas), per koponya (tréfás), per kopoltyú (szleng), summa szerint (régies)

gombóc

főnév
 • galuska, nokedli, knédli (idegen), gödölény (régies), dödölle (tájnyelvi), gombóca (tájnyelvi)

ideát

határozószó
 • itt