bakafántoskodik szinonimái

ige
 • akadékoskodik, kötekedik, zsémbel, kukacoskodik, szőröz, zsörtölődik, gáncsoskodik, panyókál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

igyekezet

főnév
 • szándék, akarat, törekvés, törekedés, fáradozás, munkálkodás, iparkodás, buzgóság, iparosság (tájnyelvi), iparság (tájnyelvi), igyekvés, tetterő, próbálkozás, agilitás (idegen), szorgalom, becsvágy, ambíció, erőfeszítés, buzgalom, serénység

lenge

melléknév
 • lengő, libegő, lebegő, hajladozó
 • légies, könnyed, játszi (szél), lebke (régies)
 • (öltözet): könnyű, finom, szellős, vékony, hajszálvékony, leheletvékony, leheletfinom, leheletszerű, leheletkönnyű, pehelykönnyű, habkönnyű, súlytalan, áttetsző, lengeteg (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bakafántoskodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átforrósodik

ige
 • áttüzesedik, áthevül, átmelegszik, felmelegedik, átmelegedik, átizzik, átfűlik (régies)

aggodalom

főnév
 • aggódás, aggály, félsz, szorongás, lelki gyötrelem, idegesség, gond, nyugtalanság, feszültség, félelem, balsejtelem, aggság (tájnyelvi), búgond (régies), epeség (régies), aggalom (régies), rinya (szleng)

ausztrál

főnév, melléknév
 • ausztráliai

belföldi

melléknév
 • hazai, honi, itthoni, otthoni, helyi, helybeli, bel-, idevaló, idevalósi, belső, bennszülött, magyar, magyarországi, őshonos, endemikus (szaknyelvi), honföldi (régies)

karabély

főnév
 • puska, stucni (régies), stuc (régies), kurtály (régies), karabin (régies)
 • (szleng): dragunov, kispuska, dióverő (szleng)

bérel

ige
 • bérbe vesz, kölcsönöz, kölcsönvesz, kivesz, árendál (régies), aboníroz (régies), prenumerál (régies), szubszkribál (régies)

bont

ige
 • szétszed, szétbont, szétfejt, fejt, szétszerel
 • (csomót): kibont, old, oldoz, kiold, kiköt
 • (üveget): kidugaszol, kinyit, felnyit, felbont
 • (kapcsolatot): megszüntet, megszakít

elérhetetlen

melléknév
 • megvalósíthatatlan, lehetetlen, megközelíthetetlen, utolérhetetlen, hozzáférhetetlen, megszerezhetetlen, beszerezhetetlen, megfizethetetlen, elnyerhetetlen (régies)

csuromvizes

melléknév
 • bőrig ázott, csuromvíz, pacallá ázott, lucskos, facsaró víz (tájnyelvi), csavaró víz (tájnyelvi), csoroncsú (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ázott ürge

baktérium

főnév
 • bacilus, baci (bizalmas)

átall

ige
 • szégyell, restell, vonakodik, visszariad, idegenkedik, iszonyodik

bejárónő

főnév
 • háztartási alkalmazott, takarítónő, maris (szleng), házirézi (szleng)

csoport

főnév
 • csoportosulás, csapat, munkaközösség, tömörülés, team (idegen), társaság, kompánia, grupp (bizalmas), trupp (régies), brancs (bizalmas), bagázs, banda, sereg, raj, sokaság, falka (pejoratív), galeri, klán, klikk
 • együttes, kör
 • turnus

bárhol

határozószó
 • akárhol, akármerre, bármerre

ájulás

főnév
 • eszméletvesztés, eszméletlenség, alélás, öntudatlanság, önkívület, ájultság, aléltság, ájulat (választékos)

belefúródik

ige
 • beleszúródik, beleszalad, belemélyed

csúfolódik

ige
 • gúnyolódik, sérteget, kötekedik, kajánkodik, csúfondároskodik, ingerkedik, ugrat, bolondít, kikezd (valakit), csipkelődik, heccel, évődik, élcelődik, kipellengérez, kámpolódik, frocliz (bizalmas), szatirizál (régies), bulérkodik (tájnyelvi), fántálódik (tájnyelvi), gusztálódik (tájnyelvi)