gyanánt szinonimái

névutó
 • nevében (régies), fejében (régies), helyett

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

krematórium

főnév
 • hamvasztó, halotthamvasztó, hamvasztókemence

libabőrös

melléknév
 • lúdbőrös, babos (tájnyelvi), borsókás (tájnyelvi), borzadt (tájnyelvi), csirkebőrös (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyanánt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

géprész

főnév
 • gépelem, gépalkatrész

feltételezés, föltét

főnév
 • feltevés, elgondolás, vélekedés

felmentés, fölmentés

főnév
 • mentesítés, mentesség, diszpenzáció (idegen)
 • felmentvény
 • feloldozás, abszolúció (szaknyelvi), bűnbocsánat, megbocsátás
 • tisztázás, igazolás
 • felszabadítás, megszabadítás

érződik

ige
 • érzékelhető, észrevehető, érzik, átsüt

gőzfürdő

főnév
 • gőz, szauna, szárazfürdő, izzasztó

hámlik

ige
 • leválik, kopik, foszlik, mállik, fejlik (tájnyelvi), küped (tájnyelvi), guvad (tájnyelvi)
 • vedlik
 • hullat

pályamunka

főnév
 • pályamű, beadvány, dolgozat, pályázat

elméskedik

ige
 • elménckedik (választékos), szellemeskedik, sziporkázik, poénkodik (bizalmas)

elkanyarodik

ige
 • letér, elfordul, eltávolodik, elhajlik, divergál (szaknyelvi)
 • (gondolatmenet): csapong, eltér, elkalandozik

bérel

ige
 • bérbe vesz, kölcsönöz, kölcsönvesz, kivesz, árendál (régies), aboníroz (régies), prenumerál (régies), szubszkribál (régies)

elpirul

ige
 • belevörösödik, belepirul, elvörösödik Sz: elönti az arcát a pír; elfutja az arcát a vér; arcába szökik a vér; lángot vet az arca; lángba borul az arca; lángol az arca; rózsás lesz az arca; olyan lesz, mint a láng

harcképtelen

melléknév
 • fegyvertelen, erőtlen, eszköztelen, tehetetlen, legyőzött

hirdetőoszlop

főnév
 • reklámoszlop

kicsorbul

ige
 • eltompul, élét veszti, csorba esik (valamin), elfitul (tájnyelvi), pofásodik (tájnyelvi)

jéghideg

melléknév
 • dermesztő, fogcsikorgató, farkasordító, zimankós, zord, fagyos
 • rideg, fagyos, hűvös, kemény, visszautasító, barátságtalan, könyörtelen, irgalmatlan, keményszívű, kimért

gyapjúszövet

főnév
 • gyapjúanyag, gyapjúkelme, kasmír

generális I.

melléknév
 • általános, egyetemes, univerzális, átfogó
 • fő, sarkalatos

hajhász1

ige
 • keres, kutat, kajtat, vizslat, kasmatol (régies), szorgalmaz, fáradozik
 • hajszol, hajkurász, űz, kerget, üldöz, vadászik, szimatol

izmosodik

ige
 • erősödik, acélosodik, izmosul, köpcösödik (régies)
 • (kapcsolat): elmélyül, megszilárdul
 • erősödik, fejlődik, gazdagodik, gazdagszik

gyomlál

ige
 • kiirt, kitép, kikapál, kiszaggat (régies), gazol, megtisztít

fenevad

főnév
 • vadállat, bestia, ragadozó, dúvad (választékos)
 • szörnyeteg
 • (jelzőként): állatias, kegyetlen, vérszomjas, vérengző

halandó I.

melléknév
 • anyaszülte (lény), mulandó, gyarló, esendő

javasasszony

főnév
 • füvesasszony, tudósasszony, boszorkányasszony (tájnyelvi), kenőasszony (régies), íralóasszony (régies), kuruzsló, vajákos (régies)
 • halottlátó (tájnyelvi)