gombóc szinonimái

főnév
 • galuska, nokedli, knédli (idegen), gödölény (régies), dödölle (tájnyelvi), gombóca (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jégverem

főnév
 • jégpince, hűtőkamra

kókler

főnév
 • (régies): bűvész, mágus, szemfényvesztő, illuzionista, kuruzsló, esőcsináló
 • szélhámos, csaló, csirkefogó, hóhányó, széltoló (bizalmas), mákvirág, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), himpellér, imposztor (régies), pernahajder
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gombóc szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fülészet

főnév
 • fülgyógyászat, otológia (idegen, szaknyelvi), orr-, fül- és gégeklinika

fellendül, föllendül

ige
 • javul, virágzásnak indul, felvirágzik, növekedik, fokozódik, erősödik, emelkedik, kiterjed, prosperál, megújul, újjászületik

felelősség

főnév
 • kötelezettség, ódium (választékos), obligó (régies), tartozás, számadás, kötelem (régies), jótállás, kezesség, szavatosság

építmény

főnév
 • épület, fal, alkotmány, alkotvány (régies), szerkezet, csinálmány, létesítmény, műtárgy, objektum, tákolmány, ház

genetika

főnév
 • örökléstan

hagyományos

melléknév
 • szokásos, szokványos, megszokott, tradicionális, konvencionális, ősi, beidegződött, bevett, általános, ismert, elfogadott

összejön

ige
 • összegyűlik, összeül, összegyülekezik, összesereglik, egybesereglik, összecsődül, összeverődik, összeröffen (bizalmas)
 • összejár, találkozik
 • egybegyűlik, összegyűlik, felgyülemlik, felhalmozódik, tornyosul
 • kibékül, megbékél, megállapodik
 • (bizalmas): sikerül, megvalósul, létrejön
 • összebarátkozik, összehaverkodik, bizalmas viszonyba kerül

elhurcol

ige
 • elvisz, elhord, elcipel, elrabol, eloroz, elragad, elvonszol
 • rabszíjra fűz, deportál, internál

élet

főnév
 • emberélet, lét, létezés, életmód, életvitel, életfolyamat, élés, fennállás
 • pályafutás, sors, életút, életpálya
 • világ
 • hatály, érvény, tartam
 • elevenség, derű, életöröm
 • megélhetés
 • (tájnyelvi): gabona, búza

belefúródik

ige
 • beleszúródik, beleszalad, belemélyed

elmozdul

ige
 • elcsúszik, eltolódik
 • ellép, eltávozik, elindul, elmegy, elvonul

halandó I.

melléknév
 • anyaszülte (lény), mulandó, gyarló, esendő

hej

indulatszó
 • haj, ihaj, sej, sejhaj, csuhaj, ihaj-csuhaj, recece

keskeny

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér

iskolázatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, analfabéta, írástudatlan
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, pallérozatlan, tudatlan, műveletlen, kulturálatlan, üresfejű, faragatlan, közönséges, primitív, tuskó (bizalmas)

gondol

ige
 • jár az agyában, forgat a fejében, eszébe jut, eszébe ötlik
 • gondolkodik (valamin), kiagyal, kifőz
 • képzel, hisz, vél, alít (régies), vélekedik, feltesz, feltételez
 • sejt, gyanít
 • tart, tekint, néz, lát, értékel, talál (valamilyennek)
 • (valakire, valamire): céloz, ért (valahogyan)
 • (valakivel, valamivel): törődik (valakivel, valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • számít (valamire), számol (valamivel), számításba vesz

futónövény

főnév
 • kúszónövény, folyondár, indás növény

gyors I.

melléknév
 • azonnali, rögtöni, sürgős, operatív, mielőbbi, haladéktalan, prompt, gördülékeny, sietős, rohanó
 • hirtelen, hamar, futó, röpke, odavetett
 • szapora, heves, nagyfokú

intrikál

ige
 • fondorkodik, áskálódik, ármánykodik, cselt sző, mesterkedik, machinál (bizalmas), összeesküszik, rosszban sántikál, rosszat forral, piszkálódik, fúr (bizalmas)

gravitáció

főnév
 • tömegvonzás, nehézségi erő, nehézkedés (régies)

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

gyűrődés

főnév
 • ránc, redő, barázda
 • szamárfül
 • (szleng): munka, fáradság, igénybevétel, strapa (bizalmas)
 • (szleng): lumpolás (bizalmas), éjszakázás, virrasztás, fennlét, ivászat, mulatozás, tivornyázás, dorbézolás

irreális

melléknév
 • valószerűtlen, valószínűtlen, képzeletbeli, délibábos, megvalósíthatatlan, alaptalan, hihetetlen, utópisztikus, fantasztikus, abszurd, kiagyalt, lehetetlen, fiktív, illuzórikus, megalapozatlan, légből kapott, képzelet szülte