estefelé szinonimái

határozószó
 • estendőn (tájnyelvi), estendén (tájnyelvi), szürkületkor, alkonyattájt, alkonyatkor, este

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

talp

főnév
 • alj, lábazat, alap, talapzat, talpazat, fundamentum
 • láb
 • (régies): tutaj, úszó, úszómű

visszafoglal

ige
 • visszahódít, visszanyer, visszavesz, visszaszerez, reokkupál (régies), revindikál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a estefelé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

engedményez

ige
 • átenged, cedál, átad, átruház, átszármaztat

élettapasztalat

főnév
 • bölcsesség, életbölcsesség, életismeret, életfilozófia

elasztikus

melléknév
 • rugalmas, ruganyos, rugékony, nyúlékony, kihúzható, tágítható

dékán

főnév
 • (tájnyelvi): harangozó, sekrestyés, egyházfi
 • esperes, alesperes

erősködik

ige
 • bizonykodik, bizonygat, fogadkozik, kardoskodik, köti magát (valamihez)
 • (régies): fáradozik, erőlködik
 • huzakodik

felderít, földerít

ige
 • kiderít, kifürkész, megállapít, értesülést szerez, kikutat, kinyomoz, kikémlel, felkutat, megvilágít, tisztáz, napfényre hoz, feltár, kivizsgál, megfejt, érthetővé tesz, rájön, kibazsint (tájnyelvi)
 • felvidít, mulattat, szórakoztat, derűssé tesz (választékos), felfrissít, felpezsdít, felvillanyoz, felélénkít, felüdít

mérgez

ige
 • toxikál (szaknyelvi), étet (tájnyelvi), öl, mételyez (tájnyelvi), károsít, rombol, pusztít, tönkretesz, leépít, megbetegít

büntető I.

melléknév
 • fenyítő, megtorló, fegyelmező, bűnvádi, szankcionáló

brit

melléknév, főnév
 • angol, nagy-britanniai

colstok

főnév
 • mérővessző, mérőpálca

felhajtás, fölhajtás

főnév
 • lárma, hűhó, cécó (bizalmas), feltűnés, zaj, fontoskodás, buzgólkodás, izgalom, sürgés-forgás, sürgölődés, nyüzsgés, felbolydulás, nyugtalanság, zűrzavar, kavarodás, kapkodás, cirkusz, hecc, hajcihő, kravál (bizalmas)

feszeget

ige
 • firtat, bolygat, piszkál, bizgat (tájnyelvi), birizgál (bizalmas)

hídverő I.

melléknév
 • hidászati, hídvető

gyaur

melléknév, főnév
 • keresztény, hitetlen, ebhitű

eszeget

ige
 • csipeget, majszol, nassol (bizalmas), szemelget, rágcsál, eddegél, csiperész (tájnyelvi), rájár (valamire)

emlékérem

főnév
 • plakett, emlékplakett, emlékplecsni (bizalmas)

fázós

melléknév
 • fázékony, fagyos, didergős, borzongós, fázinkós (tájnyelvi), jeges (tájnyelvi), dérütötte (tájnyelvi), dérvett (tájnyelvi) Sz: rossz telelő, mint a szegény ember lova

guriga

főnév
 • cérnaorsó, spulni, karika, gomolyag, tekercs, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)

evőkanál

főnév
 • kanál, leveseskanál, nagykanál

elhalaszt

ige
 • elodáz, eltol, késleltet, prolongál, húz-halaszt, halogat, áttesz, elnapol, felfüggeszt

fék

főnév
 • kötőfék, gyeplő, zabla, zabola (régies), ere (régies), kantár (régies)
 • keréksaru (régies)
 • korlát, gát, akadály, határ, visszahúzó erő
 • szigor, felügyelés, fegyelem, korlátozás

gyarmatáru

főnév
 • koloniáláru
 • fűszer, specerej (idegen)