fék szinonimái

főnév
 • kötőfék, gyeplő, zabla, zabola (régies), ere (régies), kantár (régies)
 • keréksaru (régies)
 • korlát, gát, akadály, határ, visszahúzó erő
 • szigor, felügyelés, fegyelem, korlátozás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beköt

ige
 • összeköt, összekötöz, megköt, összecsomóz, összefűz
 • (sebet): bekötöz, bepólyál, befásliz
 • (könyvet, füzetet): becsomagol, beburkol, beborít, befed
 • odaköt, megköt
 • bekapcsol, üzembe helyez
 • rögzít, beépít, beleilleszt, beleerősít

nevetgél

ige
 • kacarászik, heherészik, kuncog, vihog, vihorászik, viháncol, pukkadozik, gurguláz, röhécsel, röhigcsél (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fék szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ezelőtti

melléknév
 • előbbi, egykori, volt, ex-, hajdani, régi, korábbi, múltbeli, valamikori, néhai, eddigi, régebbi

előfordul

ige
 • megtörténik, megesik, adódik, előáll, előadódik, előadja magát, felmerül, jelentkezik, bekövetkezik
 • létezik, van, előkerül, feltűnik, mutatkozik, szerepel, található, fellelhető, felbukkan

elkülönít

ige
 • elválaszt, különválaszt, elhatárol, elszigetel, elrekeszt, izolál (választékos), differenciál, elzár, szeparál (választékos), szétválogat, osztályoz, csoportosít, szétválaszt, szelektál, szortíroz (bizalmas), kategorizál

dühös

melléknév
 • feldühített, feldühödött, dühöngő, dühödt, dühösködő, mérges, haragos, harapós, nekibőszült, bősz, veszett, felindult, ingerült, haragvó, epés, ádáz, felháborodott, indulatos, bosszús, pipás (szleng), pipa (szleng), zabos (szleng)

fatönk

főnév
 • fatuskó, tuskó, fatörzs, farönk, rönk, tőke, csutok (tájnyelvi), csutkó (tájnyelvi), fatönköly (tájnyelvi), rönköly (tájnyelvi)

feltérképez, föltérk

ige
 • felmér, felbecsül

muff

főnév
 • karmantyú (régies), tuszli (régies)
 • karvédő, könyökvédő
 • (szleng): hüvely, vagina (szaknyelvi), moha (szleng), buksza (szleng), tarisznya (szleng), bögre (szleng)
 • (szleng): nő, szuka (durva), kurva (durva), ribanc (durva)

cseng, csöng

ige
 • csilingel, szól, hangzik, visszhangzik, peng, zeng, bong (választékos), berreg, csörög, csendül, zendül, cseneg (tájnyelvi), cseng-beng (tájnyelvi), csinglingiz (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi)

csáklya

főnév
 • fordítókampó

akárki

névmás
 • akárkicsoda, bárki, valaki, pityipalkó (bizalmas), akárki emberfia, bárki emberfia, boldog-boldogtalan, fű-fa virág, herkópáter (tájnyelvi)

csonttörés

főnév
 • fraktúra (szaknyelvi)

fényesít

ige
 • csiszol, fényez, políroz (szaknyelvi), lakkoz, politúroz, (padlót) vikszel, (cipőt) bokszol, (cipőt) kefél, (fémtárgyat) szidoloz, csutakol, dörzsöl, suvikszol (tájnyelvi), glancol (bizalmas), pampucol (tájnyelvi)

franc

főnév
 • (régies): frank, francia
 • (régies): vérbaj, szifilisz (szaknyelvi), bujakór (régies), franciasenyv (régies), francia betegség (régies)
 • rosseb, nyavalya, fészkes fene

húzogat

ige
 • rángat, tép, cibál, ráncigál
 • huzigál
 • (italt): kortyolgat

hallható

melléknév
 • hangos, kivehető, felfogható, érthető
 • híre van, hírlik

feketéző

főnév
 • üzér (régies), csempész, nyerészkedő, árurejtegető, nepper, síber (bizalmas), seftes (bizalmas), seftelő (bizalmas), kupec (régies), csencselő (bizalmas), kufár (régies)

évforduló

főnév
 • jubileum, emlékünnep, emléknap, évnap (régies), anniversarium (idegen)

felmérhetetlen, fölm

melléknév
 • óriási, végtelen, hatalmas, roppant, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • beláthatatlan, felbecsülhetetlen, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, fel nem mérhető, immenzurábilis (idegen)

hajórakomány

főnév
 • kargó (szaknyelvi)

felel

ige
 • válaszol, választ ad, visszaszól (bizalmas), visszaír, visszaüzen, visszavág, viszonoz, megfelel, felesel, replikázik
 • jelentkezik
 • beszámol, kollokvál, számot ad, elmond, kifejt
 • megokol, megmagyaráz
 • jótáll, helytáll, szavatol, kezeskedik, felelősséget vállal, garantál
 • bűnhődik, szenved (valamiért), lakol, szorul (bizalmas)(valamit)(valamit)

előretör

ige
 • előrehalad, előremegy, előrenyomul, élre vág, tolakodik, kiugrik, kipattan, feldolgozza magát (bizalmas)
 • tért hódít, fejlődik, tökéletesedik, kiművelődik, nagyobbodik, terjed

felrohan, fölrohan

ige
 • felfut, felszalad, felsiet, felszáguld

halk

melléknév
 • csendes, suttogó, susogó, tompított, fojtott, elhaló, visszafogott, elhalkult, lehalkított, félhangos, piano (szaknyelvi)
 • nesztelen, zajtalan, néma, hangtalan
 • gyengéd, finom, szelíd, lágy, puha, bársonyos