engedményez szinonimái

ige
 • átenged, cedál, átad, átruház, átszármaztat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kócos

melléknév
 • fésületlen, rendetlen, borzas, bozontos, gubancos, gubás (régies), torzonborz, loboncos, lompos (régies), kusza, zilált, csapzott, boglyas, fürtös (régies) Sz: boglyas, mint a sarjúpetrence; borzas, mint a pemete; ellopta a cigányasszony fésűjét; elveszett a fésűje; haja, mint a csepű; olyan a feje, mint egy szekér széna; olyan a feje, mint a szarkafészek; olyan a feje, mint a szénaboglya; olyan boglyas, mint az ördög; sima, mint a bokor; szénaboglya a haja; úgy áll a haja, mint a szénaboglya; úgy áll a haja, mint a disznóserte; úgy áll a haja, mint a teremtett világ; úgy áll a haja, mint Isten szénája

cigánykodik

ige
 • rimánkodik, kunyerál, alkudozik
 • hízeleg, törleszkedik
 • (tájnyelvi): veszekszik, civakodik, perlekedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a engedményez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszégyelli magát

ige
 • elrestelli magát, szégyenkezik, elfogja a szégyen, pirul, restelkedik, pironkodik, szégyenül (régies), átall (régies), megátall (tájnyelvi), megrestell (tájnyelvi), megsompolyodik (tájnyelvi), majd elsüllyed szégyenében

éhenkórász

főnév
 • kiéhezett, éhező, koplaló, rosszul táplált, éhenholt (tájnyelvi), csavargó, koldus, szegény ördög, templom egere, sanyargó, szűkölködő, ágrólszakadt, nincstelen, nyomorgó, hajléktalan, ágyrajáró, enniles (tájnyelvi), gizibuzi (tájnyelvi), sanyaróvendel (tájnyelvi)

égi

melléknév
 • mennyei, túlvilági, földöntúli, éteri, szeráfi, szerafikus, angyali, édeni, paradicsomi, isteni, testetlen, légies, finom, átszellemült, természetfeletti, emberfölötti, lelki, szellemi, magasabb rendű, felsőbb rendű, halhatatlan, szent
 • (választékos): magasztos, fenséges, magasröptű

csípő

főnév
 • csípőízület, deréktáj, csípely (tájnyelvi)
 • csípőcsont
 • (régies): tompor

elvonszol

ige
 • elhurcol, elrángat, elráncigál, elcibál, elvonszikál (tájnyelvi), elragad (régies)

fáklya

főnév
 • szövétnek (régies), gyertya, lámpás
 • géniusz, vátesz, nagy szellem

megtölt

ige
 • megrak, teletöm, telít
 • felönt, elönt, eláraszt, megszed, teleszed
 • megmerít, telemerít, telemer, meghúz, telehúz, feltölt
 • betölt, feltankol, teletölt
 • kitölt, elfoglal, benépesít

borszesz

főnév
 • etilalkohol, alkohol, spiritusz

bódulat

főnév
 • bódultság, kábultság, kábulat, mámor, szédület, zsibbadtság
 • eszméletlenség

burzsoá

főnév, melléknév
 • tőkés, burzsuj (régies)
 • polgár, nyárspolgár

fedélzet

főnév
 • födözet (régies), ferdekk (régies), fedezet (régies)

felrezzen, fölrezzen

ige
 • felriad, felretten, föleszmél, felijed, összerezzen, megrezzen, felrezzen, összerázkódik, felserken (régies), fölindul (régies), felrebben (tájnyelvi), felránkodik (tájnyelvi), felkerren (tájnyelvi), felneszel, felretteg (tájnyelvi)

hátulütő

főnév
 • hátrány, kellemetlenség, a fonákja (valaminek), a visszája (valaminek), bökkenő, baj, probléma, nehézség, gubanc (szleng), difi (bizalmas), ciki (szleng)

gím

főnév
 • őztehén
 • nőstényszarvas, szarvasgím

enyh

főnév
 • enyhülés, könnyebbség, balzsam, ír, menedék, oltalom
 • vigasztalás, megbékélés

elsöprő

melléknév
 • ellenállhatatlan, leküzdhetetlen, fergeteges, féktelen, tomboló, szenvedélyes, frenetikus, végzetes, legyőzhetetlen, megfékezhetetlen, föltartóztathatatlan, hatalmas, erős, nyomasztó, leverhetetlen, lenyűgöző, erőteljes, hathatós, nyomós, határozott, elemi
 • romboló, pusztító, lehangoló, lesújtó, gyilkos (bírálat), megsemmisítő, fölényes, lehengerlő

esztendős

melléknév
 • éves, egyéves

gaztett

főnév
 • gazság, gonoszság, aljasság, bűn, bűntett, alávalóság, galádság, gonosztett, rémtett, haramiaság (régies), merény (régies), erőszak, vétség

érem

főnév
 • kitüntetés, medália, érdemrend, rendjel, plecsni (pejoratív), baktertojás (tréfás), lelógó vándordíj (tréfás), díj
 • emlékpénz, emlékérem, monéta (idegen)

elandalodik

ige
 • elandalog, elmereng, elábrándozik, álmodozik

ezelőtti

melléknév
 • előbbi, egykori, volt, ex-, hajdani, régi, korábbi, múltbeli, valamikori, néhai, eddigi, régebbi

gérokk

főnév
 • szalonkabát, ferencjóska (régies)