elasztikus szinonimái

melléknév
 • rugalmas, ruganyos, rugékony, nyúlékony, kihúzható, tágítható

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elfáraszt

ige
 • kimerít, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, ellankaszt, elbágyaszt, kitikkaszt, kiszipolyoz, megvisel, összetör, kicsinál (szleng), kikészít (bizalmas), kinyuvaszt (szleng)

vádlott

főnév
 • terhelt, bepanaszolt, alperes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elasztikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

égi

melléknév
 • mennyei, túlvilági, földöntúli, éteri, szeráfi, szerafikus, angyali, édeni, paradicsomi, isteni, testetlen, légies, finom, átszellemült, természetfeletti, emberfölötti, lelki, szellemi, magasabb rendű, felsőbb rendű, halhatatlan, szent
 • (választékos): magasztos, fenséges, magasröptű

csencsel

ige
 • cserél, csereberél, ad-vesz, üzletel, feketézik (szleng), csaklizik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): lop, csen, elcsór (szleng), eltulajdonít, elemel, megfúj (szleng)

cukkol

ige
 • (bizalmas): izgat, ingerel, mérgesít, idegesít, dühít, dühösít, bosszant, bőszít, frocliz (bizalmas), zabosít (bizalmas), felhúz (bizalmas), begurít (szleng), bepörget (bizalmas), begerjeszt (szleng), bepöccent (szleng), bezsongat (szleng), bepipásít (szleng), cikiz (szleng), cincál (tájnyelvi), heccel, élcelődik, hergel, gúnyol, évődik

bimbó

főnév
 • virágkezdemény
 • (tájnyelvi): rügy, hajtás, sarj
 • mellbimbó, csecs

együgyű

melléknév
 • jámbor, naiv, gyermeteg, gyámoltalan, tudatlan, botor, ostoba, balga, bárgyú, gyerekes, oktondi, korlátolt, ütődött, ügyefogyott, mulya, hülye, mamlasz, málé, mafla, bamba, fajankó, tökfilkó, csacsi, süsü (bizalmas), bakó (régies), kukkó (régies), lüdöge (tájnyelvi), gyüre (tájnyelvi), muszmák (tájnyelvi) Sz: nincs ki mind a négy kereke
 • (régies): egyszerű, tanulatlan

elmegyógyintézet

főnév
 • ideggyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, zárt intézet (bizalmas), tébolyda (régies), diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)

lyukas

melléknév
 • kilyukadt, átfúrt, lyukatos (tájnyelvi)
 • (fog): szuvas, odvas

bánatpénz

főnév
 • foglaló, letét, zálog, előleg, biztosíték, vinkulum (régies), előpénz (régies), bánatbér (régies)
 • kötbér (szaknyelvi)

autójavító

főnév
 • autószerelő műhely, gépjárműjavító, gépkocsiszerviz, autószerviz, szerviz

begombolkozik

ige
 • visszahúzódik, elzárkózik

előjegyez

ige
 • feljegyez, felír, előjegyzésbe vesz, rezervál, nyilvántartásba vesz

engedményez

ige
 • átenged, cedál, átad, átruház, átszármaztat

gém2

főnév
 • (teniszben): játszma, játék

felölel, fölölel

ige
 • fölemel, ölbe fog, fölfog, fölvesz, karjába vesz
 • tartalmaz, magában foglal, kiterjed (valamire), átfog, beleért
 • betölt, elfoglal, beleszámít, áll (valamiből)

elbánás

főnév
 • bánásmód
 • eljárás

édesget

ige
 • csalogat, kecsegtet, csábít, csábítgat, hívogat, nyájaskodik, hízeleg, csal (valakibe), hiteget, hódítgat (régies)

eligazít

ige
 • rendbe tesz, megigazít, elrendez
 • elintéz, elrendez, rendbe hoz, megold, tisztáz, helyrepofoz (bizalmas), intézkedik, helyrehoz, elsimít, eltussol
 • utat mutat, útbaigazít, elirányít, küld

felkavar, fölkavar

ige
 • felkever, felráz, összeráz (folyadékot), felkutyul (bizalmas)
 • zavarossá tesz
 • összezavar, összekuszál, összegabalyít
 • megzavar, felzaklat, feldúl, felizgat, felforgat, felbolygat, fölindít (régies), felbuzgat (régies), felkavarint (tájnyelvi), nyugtalanít, nyugtalanságot kelt aggaszt, kizökkent

elektród

főnév
 • hegesztőpálca (szaknyelvi)

csiger

főnév
 • vinkó, lőre (tájnyelvi), máslás (tájnyelvi), csavarinkabor (tájnyelvi), csege (tájnyelvi), bicskanyitogató (tréfás), rabvallató (tréfás), lötty, pancs

elkülönít

ige
 • elválaszt, különválaszt, elhatárol, elszigetel, elrekeszt, izolál (választékos), differenciál, elzár, szeparál (választékos), szétválogat, osztályoz, csoportosít, szétválaszt, szelektál, szortíroz (bizalmas), kategorizál

felocsúdik, fölocsúd

ige
 • felébred, feleszmél, magához tér, eszméletre tér, felserken (régies), felkel, észbe kap, feleszénkedik (tájnyelvi), felgédeleg (tájnyelvi), kiocsúdik (tájnyelvi)