eszeget szinonimái

ige
 • csipeget, majszol, nassol (bizalmas), szemelget, rágcsál, eddegél, csiperész (tájnyelvi), rájár (valamire)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megérkezik

ige
 • beér, befut, célba ér, célba jut, odajut
 • megjön, beköszön, elérkezik, eljut, megjelenik, betoppan
 • visszaérkezik Sz: meghozza az arcát

fekély

főnév
 • ulcus (szaknyelvi), tályog, sipoly, gennyedés, gyűlés (bizalmas), kelés, kelevény (régies), gyülevény (régies), fene (régies), tarjag (régies), torongy (régies), kolis (régies), bitonya (régies), süly (régies), csuma (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eszeget szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

enyh

főnév
 • enyhülés, könnyebbség, balzsam, ír, menedék, oltalom
 • vigasztalás, megbékélés

elévült

melléknév
 • lejárt, idejétmúlt, érvénytelen, hatálytalan
 • elavult, ósdi, maradi, ódivatú

elbánás

főnév
 • bánásmód
 • eljárás

dél

főnév
 • délidő, ebédidő

erszény

főnév
 • pénztárca, tárca, buksza (bizalmas), pénzeszacskó (régies), tarsoly (régies), bugyelláris (régies)

feldörzsöl, földörzs

ige
 • feltör, felsebez, felcseszer (tájnyelvi), felhorzsol, felsért
 • (szleng): beköp (szleng), besúg (bizalmas)

mérleg

főnév
 • mérőeszköz, mérő, mázsa (tájnyelvi), balansz (választékos), kompona (régies)
 • elszámolás, zárszámadás, egyenleg, számadás, beszámoló

büszkélkedik

ige
 • kérkedik, dicsekszik, kevélykedik, parádézik, tetszeleg, hivalkodik, páváskodik, pöffeszkedik, tüntet (valamivel), hetvenkedik, fitogtat, fölfuvalkodik, el van telve magával, fenn hordja az orrát, nagyra van (valamivel), henceg, felvág, anzágol (bizalmas), adja a bankot (szleng), döngeti a mellét, dülleszti a mellét, begyegteti magát (tájnyelvi), begyeskedik (tájnyelvi), felhéjál (tájnyelvi)

buborék

főnév
 • bugyborék (tájnyelvi), légbuborék, légüreg (szaknyelvi), buggy (tájnyelvi)
 • szappanbuborék

cukor

főnév
 • répacukor
 • nádméz (régies)
 • cukorka, cukkedli (régies), édesség, nyalánkság, bonbon, indiai só (régies)
 • vércukorszint
 • (szleng): kábítószer, narkó (bizalmas), anyag (szleng), por (szleng), fű, koksz (szleng), kokó (szleng), hó (szleng)
 • (jelzőként): cukorfalat, édes, aranyos, bájos, kedves, ennivaló (bizalmas)

felhasznál, fölhaszn

ige
 • elhasznál, elfogyaszt, elkölt, kimerít, felemészt
 • ráfordít, rákölt
 • hasznosít, alkalmaz, értékesít, feldolgoz, igénybe vesz, kiaknáz, utilizál (idegen), fruktifikál (idegen)
 • kihasznál, él (valamivel), hasznára fordít, hasznot húz (valamiből)

fesztelen

melléknév
 • közvetlen, felszabadult, felengedett, feloldódott, oldott, könnyed, kötetlen (beszélgetés), mesterkéletlen, keresetlen, természetes, bizalmas, családias, otthonos, otthonias, flott (bizalmas)

hígul

ige
 • ritkul, gyérül, lazul, oldódik, oszlik, folyósodik (régies)

gyengélkedik

ige
 • betegeskedik, nem érzi jól magát, nyavalyog, kornyadoz (tájnyelvi), gyenge szőrrel van

észlel

ige
 • érzékel, fölfog, appercipiál (idegen), konstatál, tapasztal, kivesz, megfigyel, megérez, megpillant, meghall, ráeszmél, átlát, eszel (tájnyelvi), neszel (tájnyelvi)
 • észrevesz, megállapít, fölismer, obszervál (idegen)

emlékünnep

főnév
 • emléknap, jubileum, megemlékezés

fecskendő

főnév
 • injekciós tű, injektor (idegen), csöklendő (tájnyelvi), fecske (szleng), csúzli (szleng), eszköz, fegyver (szleng), kendő (szleng), művzser (szleng), pisztoly (szleng), puska (szleng), revolver (szleng)
 • locsoló, spricni (bizalmas)

gümőkór

főnév
 • tüdőgümőkór, tüdőbetegség, tuberkulózis, tbc, tébécé

expediál

ige
 • továbbít, felad, küld, postáz, átutal, utalványoz, szállít, fuvaroz, eljuttat (valamit valahová), szállítmányoz (szaknyelvi)
 • (valakit): elküld, meneszt, elbocsát

elhantol

ige
 • eltemet, sírba helyez, elföldel, elás, elkapar(választékos)

feketéző

főnév
 • üzér (régies), csempész, nyerészkedő, árurejtegető, nepper, síber (bizalmas), seftes (bizalmas), seftelő (bizalmas), kupec (régies), csencselő (bizalmas), kufár (régies)

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció