gyaur szinonimái

melléknév, főnév
 • keresztény, hitetlen, ebhitű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kötbér

főnév
 • bánatpénz, bírság, kártérítés, pönálé (régies)

elszíneződik

ige
 • színt vált, átszíneződik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyaur szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gím

főnév
 • őztehén
 • nőstényszarvas, szarvasgím

felváltva, fölváltva

határozószó
 • váltakozva, váltott sorrendben, szerre-szerre (tájnyelvi)

felölel, fölölel

ige
 • fölemel, ölbe fog, fölfog, fölvesz, karjába vesz
 • tartalmaz, magában foglal, kiterjed (valamire), átfog, beleért
 • betölt, elfoglal, beleszámít, áll (valamiből)

estély

főnév
 • összejövetel, bankett, rendezvény, fogadás, szoáré (idegen), est, bál, táncmulatság, díszvacsora

gukker

főnév
 • kukker, látcső, messzelátó, távcső

hangsúly

főnév
 • nyomaték, akcentus, emfázis (szaknyelvi), hangnyomaték
 • hangsúlyozás
 • hanglejtés
 • kiemelés, fontosság

pápa

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda

elnyír

ige
 • elmetsz, elvág, elnyes
 • (szleng): elbuktat, megbuktat

elkomolyodik

ige
 • elszomorodik, megilletődik, elszontyolodik (tájnyelvi), elkomorodik, elkomorul(valaminek)

besétál

ige
 • beballag, beslattyog (bizalmas), bebaktat, beséfindál (tájnyelvi)
 • befárad
 • (csapdába): beleesik

elsajátít

ige
 • megtanul, kitanul, eltanul, betanul, (ismeretet) megszerez, birtokába vesz, befogad, sajátjává tesz, megért, bevág (bizalmas), benyel (szleng), beemel (szleng)
 • elvesz, ellop, elcsen, eltulajdonít, magáévá tesz (tréfás)

hárpia

főnév
 • házisárkány, szörnyeteg, szipirtyó (pejoratív), boszorkány, csoroszlya, satrafa, banya, fúria

hitelintézet

főnév
 • hitelbank, bank, bankház, pénzintézet

kielégül

ige
 • jóllakik, betelik, megnyugszik
 • ejakulál (szaknyelvi), elélvez, elsül (szleng), eldurran (szleng), elmegy (szleng)

jelentkezés

főnév
 • ajánlkozás, benevezés, ígérkezés, vállalkozás, pályázat, kínálkozás
 • megjelenés, előfordulás, fölmerülés, fölbukkanás, mutatkozás, eljövetel
 • bemutatkozás, prezentáció (idegen)

gyengélkedik

ige
 • betegeskedik, nem érzi jól magát, nyavalyog, kornyadoz (tájnyelvi), gyenge szőrrel van

géprész

főnév
 • gépelem, gépalkatrész

hajórakomány

főnév
 • kargó (szaknyelvi)

járhatatlan

melléknév
 • úttalan, megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen, áthatolhatatlan

gyönyörködik

ige
 • élvez, csodál, bámul, betelik (valamivel), nem tud betelni vele, tetszeleg, hizlalja a szemét, legelteti a szemét (valakin, valamin), gusztál (régies), örömét leli

fényképez

ige
 • fotózik (bizalmas), fotografáL, fotográfiáz (régies), fotografíroz (tájnyelvi), fotográfoz (tájnyelvi)

hallható

melléknév
 • hangos, kivehető, felfogható, érthető
 • híre van, hírlik

jegyzetfüzet

főnév
 • jegyzetfüzet, jegyzettömb, notesz (bizalmas), zsebkönyv, zsebnaptár, blokk, kisokos, napló, diárium (idegen), agenda (idegen), vademecum (idegen)