brazil szinonimái

melléknév, főnév
 • brazíliai

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

síző

melléknév, főnév
 • síelő, sítalpazó

alkalmazás

főnév
 • alkalmaztatás, munkaviszony, állás, munka, szolgálat, foglalkozás, munkakör
 • használat, felhasználás, gyakorlat, praxis
 • adaptáció, feldolgozás, átültetés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a brazil szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bocsát

ige
 • helyez, juttat
 • (fényt): áraszt, lövell, szór, enged, ereszt
 • enged, ereszt, küld, meneszt

bánt

ige
 • bántalmaz, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, sérteget, gúnyol, heccel, inzultál, gonoszkodik, komiszkodik
 • háborgat, háborít, zaklat, nyaggat, nyüstöl (bizalmas), abajgat, idegesít, bosszant, ingerel, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), molesztál
 • piszkál, fogdos
 • elkedvetlenít, lehangol, elkomorít, elcsüggeszt, keserít, fáj, szomorít, aggaszt
 • gyötör, kínoz
 • irritál, izgat, nyugtalanít

atyai

melléknév
 • apai, családapai, paternális (idegen)
 • lelkipásztori, szerzetesi

alj

főnév
 • (tájnyelvi): alom
 • (tájnyelvi): ocsú, búzaalj (tájnyelvi)
 • völgy, láb, fenék, aljzat, alap, ágy
 • talapzat, talp, állvány
 • aljnövényzet
 • szoknya
 • csészealj, tányérka, kistányér

borsódzik, borsózik

ige
 • (a háta): lúdbőrzik, lúdbőröz, hideg futkos a hátán
 • idegenkedik (valamitől, valakitől), viszolyog, irtózik, undorodik, fél

csatahajó

főnév
 • hadihajó, cirkáló, romboló

kivitel

főnév
 • árukivitel, kiszállítás, export
 • kivitelezés, megvalósítás, véghezvitel, teljesítés, végrehajtás
 • kiállítás, forma, kidolgozás, tálalás (bizalmas), külalak, külcsín

cserépedény

főnév
 • cserépáru, fazekasáru, agyagáru, agyagedény, kerámia

diákkor

főnév
 • tanulókor, diákévek, tanulóévek, diákság, egyetemi évek

eszméletlen II.

határozószó
 • magánkívül, öntudatlanul, kábultan, eszméletlenül, önkívületben, kómában

elkeseredik

ige
 • elszomorodik, kedvetlenedik, nekibúsul, kétségbeesik, elcsügged, elszontyolodik, odalesz, letörik, sírva fakad Sz: a búnak fenekébe esik

brillíroz, brillíroz

ige
 • remekel, jeleskedik, csillog, tündököl, ragyog, sziporkázik

bizonyul

ige
 • (valaminek, valamilyennek): minősül, látszik, tűnik, mutatkozik
 • (valakire valami): rábizonyul

címzetes

melléknév
 • tiszteletbeli, dísz-, tituláris (régies)

elherdál

ige
 • eltékozol, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, elver, elszór, elprédál, elpocsékol, elkölt (régies), elkótyavetyél, szétforgácsol Sz: kidob az ablakon; kiszór az ablakon(valamivel)

búsul

ige
 • búsong (választékos), búslakodik, búnak ereszti a fejét, szomorkodik, kesereg, sóhajtozik, bánkódik, el van szontyolodva, le van lombozódva (bizalmas), el van kenődve (bizalmas), maga alatt van (szleng), le van hervadva, el van kámpicsorodva, lógatja az orrát, emészti magát, emésztődik (régies), árválkodik (tájnyelvi), búskodik (tájnyelvi), búsonkodik (tájnyelvi), bozsenkol (tájnyelvi), öli a bánat, marcangolja a bánat, nyomja a szívét (valami) Sz: örül, mint az ablakos, mikor hanyatt esik; száraz ágon ül; örül, mint akinek az orra vére csepeg

batyu

főnév
 • holmi, csomag, motyó (bizalmas), cókmók, hóbelevanc (bizalmas), cucc (bizalmas), tarisznya, betyárbútor (tájnyelvi), butyor (tájnyelvi), bugyor (tájnyelvi), pakk (bizalmas), poggyász, málha, tereh (régies)

csacsi II.

melléknév
 • balgatag (választékos), buta, butácska, butuska, csacska, együgyű, hólyag (bizalmas), málé, mamlasz, hiszékeny, naiv, oktalan, oktondi, tájékozatlan, tapasztalatlan, szamár, tökfilkó, csacsifüles (bizalmas), csicsa (tájnyelvi)

elken

ige
 • szétken, elmázol, elmaszatol
 • elsimít, takargat, leplez, palástol, elkendőz, eltussol, elmismásol (bizalmas), ködösít
 • (tájnyelvi): elver, megver