fellépés, föllépés szinonimái

főnév
 • szereplés, bemutatkozás
 • megjelenés, kiállás, viselkedés, magatartás, modor
 • allűr (idegen), attitűd, habitus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lukulluszi

melléknév
 • (választékos): fényűző, luxuriózus (régies), pompás, pompázatos, pompázó, pazar, fejedelmi, főúri, nagystílű, fényes, költséges, drága, bőséges

annyi

melléknév
 • olyan sok, olyan nagy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fellépés, föllépés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felajánlás, fölajánl

főnév
 • adomány, ajándék, hozzájárulás, donáció (régies), offertórium (régies)
 • ígéret
 • áldozat, áhítat, hódolat, imádat, devóció (régies), obláció (régies)

eltöpreng

ige
 • elgondolkozik, eltűnődik, elrágódik (bizalmas), eltépelődik, elfelhőzik (tájnyelvi)

elpattan

ige
 • eltörik, elszakad, megreped, elreped, szétpattan, szétszakad, elpercen (tájnyelvi), elrüffen (tájnyelvi)
 • (szleng): megszökik, elmegy, olajra lép (szleng), megpattan (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)

EKG

főnév
 • elektrokardiogram, ékágé (bizalmas)

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

flóra

főnév
 • növényvilág

navigátor

főnév
 • hajózótiszt, navigációs tiszt
 • kormányos
 • repülőtiszt

csusza

főnév
 • kockatészta
 • csipetke, galuska, csiszke (tájnyelvi), csuszkó (tájnyelvi), gikszer (bizalmas), sifli (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kukoricatorzsa, kukoricacsutka

csiszolópapír

főnév
 • csiszolóvászon, dörzsölőpapír, dörzspapír, kovapapír, üvegpapír, smirgli

állító

melléknév
 • igenlő, megerősítő, bizonygató, pozitív, affirmatív

diákkor

főnév
 • tanulókor, diákévek, tanulóévek, diákság, egyetemi évek

folyékony

melléknév
 • cseppfolyós, fluid, folyó, folyós, híg, folyadékszerű
 • gördülő, folyamatos, sima, könnyed, gördülékeny
 • kurzív (szaknyelvi)

gépház

főnév
 • gépterem, gépház, gépcsarnok, centrálé (szaknyelvi)
 • motorház

indulat

főnév
 • fellobbanás, méreg, harag, ingerültség, méltatlankodás, felindulás, dühroham, düh, felháborodás, dühkitörés, gyűlölet
 • hajlandóság, gerjedelem, szenvedélyesség, elragadtatás, elérzékenyülés, lelkesedés, rajongás

hátralép

ige
 • hátramegy, visszahúzódik, hátrál, visszahőköl, hátrahőköl

felmenő, fölmenő I.

melléknév
 • emelkedő, felszálló
 • aszcendens (idegen)

fejtegetés

főnév
 • kifejtés, magyarázat, értelmezés, interpretálás, taglalás, ismertetés, bemutatás, megvilágítás, kommentár, értekezés, okfejtés, elemzés, analízis, vizsgálat, exegézis (szaknyelvi), leírás

fényrekesz

főnév
 • blende (bizalmas), diafragma (szaknyelvi), rekesz, írisz (régies)

hasas

melléknév
 • nagy hasú, hordóhasú, testes, terebélyes, pocakos, párnás, pucros (tájnyelvi), korpulens, dagadt, potrohos, pohos, hasban vállas (tréfás)
 • öblös, domború, bögyögös (tájnyelvi), dorkóderekú (tájnyelvi), dongóderekú (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): terhes, állapotos, várandós, viselős, nehézkes
 • vemhes, ellős (tájnyelvi), megkölykezendő (régies)

felruház, fölruház

ige
 • felöltöztet, ruhával ellát, kistafíroz (tájnyelvi), kiruház (tájnyelvi)
 • meghatalmaz, képesít, felhatalmaz, (jogot) megad, ráruház, ellát
 • tulajdonít, javára ír, attribuál (idegen)

elvitathatatlan

melléknév
 • kétségbevonhatatlan, kétségtelen, indokolt, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, nyilvánvaló, apodiktikus (szaknyelvi), bizonyos, biztos

figyel

ige
 • odafigyel, idefigyel, megfigyel, figyelmet szentel, figyelemmel kísér, nyomon követ, kémlel, leskel, figyelmez (régies), fürkész, vizslat, vizsgál, fülel, hegyezi a fülét, hegyez (régies), les, figyuz (szleng), stíröl (szleng), skubiz (szleng), cserkél (tájnyelvi), neszel (tájnyelvi)
 • megfigyelés alatt tart
 • vigyáz, ügyel, szemmel tart, résen van, résen áll, lesben áll, ügyít (tájnyelvi) Sz: nem téveszt szem elől; rajta tartja a szemét; szemmel tartja, mint a rosszra indulót

hátha

határozószó
 • talán, esetleg, meglehet