e-mail szinonimái

főnév
 • e-levél, elektronikus levél, emil (tréfás)
 • villanyposta, drótposta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

államsegély

főnév
 • állami támogatás, szubvenció (szaknyelvi), kongrua (szaknyelvi)

behódol

ige
 • meghódol (valakinek), beadja a derekát, aláveti magát (valakinek), megadja magát, leteszi a fegyvert, meghátrál, visszavonul, kapitulál (szaknyelvi), kiszolgáltatja magát, meghajol, megalázkodik, meghunyászkodik, fejet hajt, lefekszik (valakinek) (szleng)(valakinek)(valakivel)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a e-mail szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elpucol

ige
 • elinal, elfut, elrohan, elszáguld, elmenekül, odébbáll, kereket old, elszökik, meglép, meglóg (bizalmas), elszelel, lelécel (szleng), olajra lép (szleng), felszívódik (szleng), elillan, megpattan (szleng), elhúz (szleng), eltakarodik
 • (valamit): elkölt, elherdál, elpocsékol

egyetlen II.

melléknév
 • (megszólításként): drágám, drágaságom, édesem, mindenem, napsugaram, virágom

dúsgazdag

melléknév, főnév
 • dús (régies), milliomos, milliárdos, krőzus
 • vagyonos, tehetős, jómódú, ajser (idegen)

cserkész, cserkészi

ige
 • kutat, keres, kémlel, szaglász, nyomoz, vizslat, kajtat, koslat, szimatol, bürkész (régies), fürkész, leselkedik, lesben áll, busíroz (régies), cserkel (tájnyelvi), csapáz (tájnyelvi), fitykéz (tájnyelvi)
 • (nőkre): hajt (szleng), nőzik, csajozik (szleng), vadászik (szleng)
 • kószál, bolyong, kujtorog, kóborol

eltorlaszol

ige
 • elzár, elrekeszt, elszigetel, elbarikádoz, eltorlaszt (régies), megakaszt

extra

melléknév
 • soron kívüli, rendkívüli, különleges, különös, furcsa, sajátos
 • saját, külön
 • többlet, ráadás, pót

megszelídül

ige
 • szelíddé válik, meglágyul, megjámborodik, megjuhászodik, kezessé lesz, megkezesedik (tájnyelvi), betörik, megkanászodik (tájnyelvi)
 • lecsillapul, lecsillapodik, megenyhül, lecsendesül

bolondokháza

főnév
 • elmegyógyintézet, ideggyógyintézet, őrültekháza, diliház (bizalmas), bolondház (régies), tébolyda (régies), zárt intézet (bizalmas), vigyorgó (szleng), mosolygó (szleng)
 • kapkodás, felfordulás, zsibvásár, zűrzavar, ribillió, cirkusz, hacacáré (tájnyelvi), kupleráj (pejoratív), dzsumbuj (bizalmas)

birtokos I.

főnév
 • tulajdonos, posszesszor, posszidus (régies), tulaj (szleng)
 • földbirtokos, gazda

brillíroz, brillíroz

ige
 • remekel, jeleskedik, csillog, tündököl, ragyog, sziporkázik

fals

melléknév
 • hamis, fülsértő
 • hamisított, átdolgozott, téves, rossz, helytelen, fonák, visszás, hibás, elhibázott, ál, talmi, valótlan, alaptalan, kitalált, koholt, hazug, költött

felmenő, fölmenő I.

melléknév
 • emelkedő, felszálló
 • aszcendens (idegen)

hasonszőrű

melléknév
 • hasonló, hasonlatos, magafajta, egyívású, egyszőrű (tájnyelvi), magaszőrű (tájnyelvi)

gazság

főnév
 • gonoszság, rosszaság, hitványság, silányság, romlottság, aljasság, bitangság, gaztett, gazemberség, galádság, huliganizmus, alávalóság, istentelenség, perfídia (régies), imposztúra (idegen), cink (régies)
 • (tájnyelvi): bozót

emberiség

főnév
 • emberi nem, emberi nemzet (régies), emberi faj, emberfaj, ember, világ
 • (régies): emberség, emberiesség, humanitás, humánum

előterjeszt

ige
 • beterjeszt, javasol, előirányoz, indítványoz, felajánl, előad, kezdeményez, benyújt, jelent, közread, nyilvánosságra hoz, exponál (idegen), prezentál, proponál (régies), közzétesz, kifejt, beszámol, referál, megismertet(valamitől)
 • (valakit valamire): javasol, ajánl, felterjeszt

érzelgős

melléknév
 • szentimentális, érzelmes, geil (bizalmas), émelyítő, limonádé, szirupos, melodramatikus (idegen), csöpögős, nyálas (szleng), hatásvadászó, könnyfacsaró
 • érzelmeskedő, lelkiző, szenvelgő, ömlengő

fűző

főnév
 • míder (régies), korzett, vállfűző, váll
 • cipőfűző, cipőzsinór, zsinór, pertli, szalag, szíj, galand (régies)

enyveskezű

melléknév
 • tolvaj, lopós, hosszúkezű, szarka, kézragadós (tájnyelvi), szajrés (szleng), trombitás (szleng)

együttes I.

melléknév
 • összetartozó, összekapcsolt, velejáró, kapcsolt, közös, egyesült, társas, csoportos, összeállt, összesített, összetes (régies), kombinált, kollektív, kooperatív (idegen), kumulatív (idegen), korporatív (idegen), aggregált (idegen), agglomerált (idegen)
 • egybeeső, egyidejű, megegyező, szinkrón (idegen), szimultán

esztelen

melléknév
 • bomlott, megzavarodott, megháborodott, eszeveszett, dőre, kelekótya, őrült, bolond, oktalan, tökéletlen, balga, balgatag, együgyű, botor, féleszű, eszelős, eszement, elmebajos, hibbant, ütődött (bizalmas), félkegyelmű, tébolyodott, idióta, dilis, hülye, korlátolt, buta, bakegya (tájnyelvi)
 • féktelen, meggondolatlan, hebehurgya
 • értelmetlen, abszurd, képtelen, ostoba, ésszerűtlen, észellenes, irracionális, groteszk, lehetetlen, túlzó

gazdagít

ige
 • gyarapít, jobbít, javít, fejleszt, nemesít
 • vagyonosít, pénzel