fütyörész szinonimái

ige
 • trillázik, fütyül, fütyörög (tájnyelvi), futyorász (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fajta

főnév
 • változat, féleség, típus, zsáner (bizalmas), alfaj, válfaj, nem (szaknyelvi), osztály, csoport
 • kategória, jelleg, modell, minőség
 • faj (bizalmas), species (szaknyelvi), rassz (pejoratív), vér (választékos), nemzetség, nemzet, náció (régies)
 • népség, szerzet, fajzat

felhasad, fölhasad

ige
 • felreped, felszakad, felnyílik, felválik, felbomlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fütyörész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

formaság

főnév
 • külsőség, körülményeskedés, körülményesség, formalitás, forma, alakiság (szaknyelvi), szokás, illendőség, szertartás, ceremónia, szertartásosság

felcsap, fölcsap

ige
 • felnyit, felránt
 • feltesz, feldob, felhajít
 • magasba szökik, magasba csap
 • beáll, elszegődik, elszerződik
 • (tájnyelvi): meggazdagodik, feltör

fatális

melléknév
 • végzetes, végzetszerű, sorsszerű, fátumszerű, bekövetkező, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, kikerülhetetlen, megelőzhetetlen, halálos, katasztrofális, tragikus, ominózus
 • kellemetlen, sajnálatos, kínos, szerencsétlen, átkos, gyászos, jóvátehetetlen, javíthatatlan

eltörik

ige
 • összetörik, széttörik, kettétörik, elpattan, elreped, összezúzódik, szétzúzódik, elszakul (tájnyelvi) Sz: Törtelre megy

furcsaság

főnév
 • különösség, különlegesség, szokatlanság, ritkaság, különcség, kuriózum, kuriozitás, érdekesség, furaság (bizalmas), bizarrság, bohóság, bohózat, hóbort
 • rendellenesség, sajátság, eredetiség, originalitás (idegen)

gyerekorvos, gyermek

főnév
 • gyermekgyógyász, pediáter (szaknyelvi), pediátrista

önfeledt

melléknév
 • elragadtatott, mámoros, bódult, lelkesült, boldog, gyönyörittas (választékos), diadalittas (választékos), örömittas, részeg, ittas, megrészegült, eufórikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat)
 • önkéntelen, ösztönös, reflexszerű

eledel

főnév
 • ennivaló, élelem, étel, táplálék, étek (választékos), élemény (régies), élés (régies), elemózsia, harapnivaló, betevő falat (bizalmas), tápszer, koszt (bizalmas), kaja (szleng), bakáta (tájnyelvi)

éjjeli II.

főnév
 • éjjeliedény, bili (bizalmas), serbli (bizalmas), bimbi (tájnyelvi)

bebörtönöz

ige
 • börtönbe zár, börtönbe vet, bezár, elzár, becsuk, lecsuk, leültet, sötétre tesz, hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, tömlöcbe vet, betömlöcöz (régies), bedutyiz (bizalmas), bekasztliz (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), áristál (tájnyelvi), kivon a forgalomból (szleng), sittre vág (szleng), lesittel (szleng), besittel (szleng), bevarr (szleng), megmázsál (szleng), bebáláz (szleng)

elherdál

ige
 • eltékozol, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, elver, elszór, elprédál, elpocsékol, elkölt (régies), elkótyavetyél, szétforgácsol Sz: kidob az ablakon; kiszór az ablakon(valamivel)

gyúró II.

főnév
 • masszőr
 • (tájnyelvi): gyúródeszka, sodródeszka, nyújtódeszka
 • (tájnyelvi): sodrófa, nyújtófa

hasas

melléknév
 • nagy hasú, hordóhasú, testes, terebélyes, pocakos, párnás, pucros (tájnyelvi), korpulens, dagadt, potrohos, pohos, hasban vállas (tréfás)
 • öblös, domború, bögyögös (tájnyelvi), dorkóderekú (tájnyelvi), dongóderekú (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): terhes, állapotos, várandós, viselős, nehézkes
 • vemhes, ellős (tájnyelvi), megkölykezendő (régies)

kelet2

főnév
 • keltezés, dátum

imádkozik

ige
 • fohászkodik, imát mond, ájtatoskodik
 • könyörög, folyamodik, esedezik, kér

fűző

főnév
 • míder (régies), korzett, vállfűző, váll
 • cipőfűző, cipőzsinór, zsinór, pertli, szalag, szíj, galand (régies)

fontos

melléknév
 • alapvető, elemi, jelentős, jelentékeny, jelentőségteljes, lényeges, lényegbevágó, lényegi, meghatározó, hangsúlyos, nyomatékos, nagy fontosságú, létfontosságú, főbenjáró, nagymérvű, nagysúlyú, számba veendő, mértékadó, mérvadó, döntő, sokatmondó, kiemelkedő, kimagasló, elsődleges, nagy horderejű, figyelemre méltó, említésre méltó, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, szükséges, életbe vágó
 • számottevő, nagy, komoly, súlyos, nyomós Sz: nagy súllyal esik latba; sokat nyom a latban
 • híres, előkelő, rangos, kitűnő, közismert, tekintélyes, befolyásos, nevezetes, neves, hírneves, illusztris
 • (régies): fontoskodó, nagyképű

gőzgép

főnév
 • lokomobil (régies), mozdony (régies), tüzesgép (tájnyelvi)

igen I.

határozószó
 • nagyon, túlságosan, nagymértékben, jelentősen, tetemesen, rendkívül, szerfelett, rettentően, igencsak (tájnyelvi), ugyancsak, igazán

gejzír

főnév
 • melegforrás, szökőforrás
 • szökőkút, ugrókút (régies)
 • (szleng): elöljáró, parancsnok, nagyfőnök (bizalmas), góré (szleng)

felez

ige
 • kettéoszt, kettévág, félbevág, kettészel
 • megoszt, risztel (bizalmas), mutyizik (tájnyelvi)
 • felére csökkent

gyaloglás

főnév
 • séta, vándorlás, túra, kirándulás, kószálás, csatangolás, barangolás, menés, járás, járkálás

illetmény

főnév
 • munkabér, bér, munkadíj, díj, fizetés, juttatás, járandóság, javadalmazás, tiszteletdíj, honorárium