egyszerűsödik szinonimái

ige
 • letisztul, redukálódik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elköltözik

ige
 • elköltözködik, áttelepül, elhurcolkodik, elhordozkodik (tájnyelvi), elháromlik (régies), szállást vált (régies)
 • meghal, elhalálozik, eltávozik, elhuny, kiadja a lelkét, elszenderül, elmegy, elköltözik az élők sorából, jobblétre szenderül, elpihen, bekrepál (szleng), kinyúlik (szleng), felfordul (durva), elpatkol (durva), megdöglik (durva), kinyuvad (durva)

elvetemedik

ige
 • elferdül, elgörbül, elhajlik, kihajlik (szaknyelvi), megvetemedik
 • lealacsonyodik, elvetemül (régies), elaljasodik, elfajzik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (seb) elmérgesedik
 • (tájnyelvi): (kert) elgazosodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyszerűsödik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dúl

ige
 • pusztít, rombol, tör-zúz, zúz, rabol, fosztogat, foszt, prédál (régies), elragad, ragadoz (régies)
 • zsákmányol
 • tombol, dühöng, kavarog, zajlik, folyik, forrong
 • (érzés vkihez): kínoz, gyötör, sanyargat

csámborog

ige
 • (tájnyelvi): cselleng, lézeng, ténfereg, csatangol, csavarog, bolyong, kóborol, kószál, lődörög, lötyög (bizalmas), őgyeleg, ődöng, csetlik-botlik, ámolyog (tájnyelvi)

cifra I.

melléknév
 • tarka, tarkabarka, színes, sokszínű, díszített, díszes, ékes, hímes (régies), feltűnő, csiricsáré, csicsás (bizalmas), rikító, ízléstelen, hivalkodó, kirívó, kiabáló (bizalmas), puccos (bizalmas), cikornyás, sallangos, túldíszített, cicomás, cafrangos, cincos (tájnyelvi), csicsós (tájnyelvi), hacacárés (tájnyelvi), finc-fánc (tájnyelvi), csecsés (régies), piperés (régies), kendett (régies)
 • (tájnyelvi): bonyolult, cikornyás, tekervényes, kacskaringós, körülményes
 • furcsa, bizarr, meghökkentő, különös

betonvas

főnév
 • betonacél, vasbetét, acélbetét, rúdacél

egyenetlen

melléknév
 • érdes, durva, buckás, gödrös, göröngyös, hegyes, hepehupás, dombos, rögös, göcsörtös, darabos, barázdált, rovátkás, ráncos, redős, bütykös, göcsös (tájnyelvi), zökögős (tájnyelvi), grádicsos (tájnyelvi), hoportyos (tájnyelvi), kátyalos (tájnyelvi), csajtorjás (tájnyelvi), girbe-gurba, oldalgós (tájnyelvi), varancsagos (tájnyelvi)
 • változó, hullámzó, ingadozó, szabálytalan, szaggatott, szakadozott, rapszodikus, tökéletlen, pontatlan, kiegyensúlyozatlan, döcögő, döcögős, akadozó

elkeseredett

melléknév
 • kétségbeesett, reményvesztett, reménytelen, csüggedt, levert, csalódott, rezignált, bánatos, szomorú, kedvetlen, elszontyolodott, keserű, elégedetlen, nekibúsult, pesszimista, deprimált
 • ádáz, bősz, elszánt, eszeveszett, esztelen, vad

literátor

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató

azonosít

ige
 • felismer, identifikál (idegen), agnoszkál (szaknyelvi),
 • összevet, egybevet
 • (azonosítja magát): azonosul, együttérez, egyetért

átlag III.

melléknév
 • átlagos, közepes, középszerű, közép-, szürke, sablonos, tucat, köznapi, közönséges, mindennapi, általános

batyu

főnév
 • holmi, csomag, motyó (bizalmas), cókmók, hóbelevanc (bizalmas), cucc (bizalmas), tarisznya, betyárbútor (tájnyelvi), butyor (tájnyelvi), bugyor (tájnyelvi), pakk (bizalmas), poggyász, málha, tereh (régies)

elméláz

ige
 • elbambul, eltűnődik, elmereng, elréved, elrévedezik, elábrándozik

elvitathatatlan

melléknév
 • kétségbevonhatatlan, kétségtelen, indokolt, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, nyilvánvaló, apodiktikus (szaknyelvi), bizonyos, biztos

fűtőtest

főnév
 • hősugárzó, radiátor

felirat, fölirat

főnév
 • felírás, írás, szöveg
 • képaláírás, képszöveg
 • kiírás, cédula, címke, árujegy
 • fölterjesztés, kérvény

együttes I.

melléknév
 • összetartozó, összekapcsolt, velejáró, kapcsolt, közös, egyesült, társas, csoportos, összeállt, összesített, összetes (régies), kombinált, kollektív, kooperatív (idegen), kumulatív (idegen), korporatív (idegen), aggregált (idegen), agglomerált (idegen)
 • egybeeső, egyidejű, megegyező, szinkrón (idegen), szimultán

drapéria

főnév
 • díszfüggöny, falfüggöny, függöny

elfeled, elfelejt

ige
 • megfeledkezik (valamiről, valakiről), kiver a fejéből (valamit), emlékezetből elszalaszt (régies), kitöröl az emlékezetéből, kimegy a fejéből, kimegy az eszéből, kipárolog a fejéből (bizalmas) Sz: elfelejti, mint a tegnapi álmot; elfelejti, mint az eperfa virágját
 • elmulaszt

felez

ige
 • kettéoszt, kettévág, félbevág, kettészel
 • megoszt, risztel (bizalmas), mutyizik (tájnyelvi)
 • felére csökkent

elárusítóhely

főnév
 • áruda, üzlet, bolt, bódé, pavilon, stand, placc (bizalmas)
 • pult

csehó

főnév
 • (szleng): italmérés, italbolt, ivó, kiskocsma, kocsma, lebuj (szleng), cseherli (bizalmas), kricsmi (szleng), klimó (szleng), piálda (szleng), késdobáló (szleng), borkimérés, borharapó, borkóstoló

elhint

ige
 • elszór, elhullat, (magot) elvet, elszéllyez (tájnyelvi), elszillal (tájnyelvi)

felhő

főnév
 • felleg, fölleg (tájnyelvi), esőzsák (tájnyelvi), borulat
 • szomorúság, levertség, szeszély, mélabú, melankólia, gyászos hangulat, lehangoltság, rosszkedv