ellop szinonimái

ige
 • elvesz, eltulajdonít, elsikkaszt, elidegenít, elrabol, elemel, elcsór (szleng), elcsen, elbitorol, megcsap (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng), elköt, elsinkófál (bizalmas), bezsebel, elhappol (szleng), eloroz, pártját fogja (régies), eltüntet, elkommunizál, megléptet (bizalmas), meglógat (bizalmas), elzabrál (bizalmas), elszajrézik (szleng), megcsap (szleng), meglovasít (szleng), eltiedel (tájnyelvi), elcsirizel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), tolvajol (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)
 • plagizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bőkezűség

főnév
 • nagylelkűség, adakozás, jótékonyság, gavalléria, galantéria, munificencia (régies), generozitás (idegen), liberalitás (régies)

arculcsapás

főnév
 • arculütés, pofon, pofonütés, pofoncsapás, nyakleves, füles, pofleves (régies), poflé (régies), tasli (bizalmas), csárdás (bizalmas), frász (bizalmas), flemm (szleng)
 • sértés, bántás, meggyalázás, megszégyenítés, szembeköpés, szemköztköpés, sárba tiprás, sárba rántás, lábbal tiprás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellop szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elfehéredik

ige
 • elsápad, elhalványul, kiszalad az arcából a vér

deres I.

melléknév
 • dérlepte, zúzmarás, fagyos, jeges, dermedt
 • őszülő, őszes, ősz, fehéredő, szürkülő, ezüstös, ezüstfehér, galambősz

csúfondáros

melléknév
 • kárörvendő, rosszmájú, gúnyos, gunyoros, kötekedő, évődő, incselkedő, kihívó, fullánkos (megjegyzés), csípős, ironikus, szatirikus, cinikus, lekicsinylő, kaján, szúrós, epés, harapós, gonoszkodó, fanyar, maliciózus, szarkasztikus (választékos)
 • (tájnyelvi): csúnya, csúf, rút, ronda

burkolt

melléknév
 • leplezett, rejtett, titkos, álcázott, homályos, elmosódott, implicit (szaknyelvi), kifejezetlen, kifejtetlen, palástolt, indirekt
 • hallgatólagos, kimondatlan

elképeszt

ige
 • meglep, megdöbbent, meghökkent, elborzaszt, bámulatba ejt, konsternál (régies), megzavar, megrendít

elvirágzik

ige
 • elvirul (választékos), elvirít, elhervad, meghervad, elnyílik, elfonnyad, kitátosodik (tájnyelvi)

megelégel

ige
 • megsokall, elege van (valamiből), torkig van (valamivel), eltelik, betelik
 • megun, megutál, belefárad, belefásul, megcsömörlik Sz: betelik a mérték; unja, mint vénlány a pártát; unja a banánt; tele van vele a hócipője
 • (régies): elégnek tart, beéri (valamennyivel)

bemelegít

ige
 • fölmelegít, átmelegít, felfűt
 • (motort): túráztat, járat
 • (szaknyelvi): edz, előkészül, melegít

bél

főnév
 • húr (régies), pucor (tájnyelvi), intestinum (idegen), bendő (régies), gyomor (régies)
 • gyümölcshús, gyümölcspép
 • belseje (valaminek), belső rész, közepe (valaminek)(valaminek)

betesz

ige
 • berak, elhelyez, bedug
 • (labdát) bedob, berúg
 • (állásba): beoszt, besorol, bejuttat, beszerez, kiközvetít
 • (írásművet vhol): megjelentet, közzétesz, publikál, közöl
 • beiktat, betold, beékel, beilleszt, beszúr(szaknyelvi)
 • (ajtót): becsuk, bezár, behajt
 • (valakinek) (szleng): elbánik (valakivel), tönkretesz, megfúr (bizalmas), (tervet) megtorpedóz (bizalmas), kikészít (szleng), betart (valakinek) (szleng)

engedélyez

ige
 • engedélyt ad, megenged, feljogosít, hozzájárul, beleegyezik, engedményez, koncesszionál (idegen), felhatalmaz, meghatalmaz, helybenhagy, szentesít, igent mond, rábólint, megszavaz, jóváhagy, megad, elismer, kiutal, nyújt, folyósít, koncedál (szaknyelvi), elfogad

fájdalomcsillapító I.

melléknév
 • analgetikus (szaknyelvi), csillapító, enyhítő, érzéstelenítő, kábító, narkotizáló (szaknyelvi)

győztes II.

főnév
 • bajnok, első, favorit, triumfáns (idegen)
 • hős
 • befutó

fogás

főnév
 • szorítás, megragadás, markolás
 • mód, módszer, mesterfogás, megoldás
 • csíny, stikli (bizalmas), cselfogás, trükk, fortély, csel, mesterkedés, manipuláció, ügyeskedés, manőver, húzás, ürügy
 • zsákmány, préda, kövér falat, martalék (régies)
 • étel, tál étel, ennivaló, étekfogás, étekfogat (régies)

elmarasztal

ige
 • elítél, megbüntet, megfenyít, megbírságol
 • kifogásol, helytelenít, rosszall

életjel

főnév
 • hír, híradás, üzenet

elszakadás

főnév
 • szétszakadás, kettészakadás, kettéválás, szétválás, széthasadás, elhasadás, elfeslés, szétfeslés
 • elválás, búcsúzás, elhatárolódás, elszabadulás, kiválás, különválás, kivonulás, kilépés, válás, elfordulás, elpártolás, elkülönülés, szecesszió (szaknyelvi), szeparálódás

filodendron

főnév
 • könnyezőpálma, levélfa

előd

főnév
 • ős, ősapa, ősanya, felmenő, szépapa

díjnyertes

melléknév
 • díjazott, jutalmazott, kitüntetett, -díjas

eltompultság

főnév
 • fásultság, közömbösség, érdektelenség, érzéketlenség, apátia, egykedvűség, életuntság

fogadás

főnév
 • vendégül látás, fogadtatás
 • kihallgatás, audiencia (régies)
 • estély, összejövetel, vendéglátás, vendégség, parti, zsúr
 • félfogadás
 • (régies): megállapodás
 • ígéret, fogadalom, eskü, fogadkozás, fogadság (tájnyelvi), fogadásdi (tájnyelvi)