viszontagságos szinonimái

melléknév
 • hányatott, küzdelmes, viharos, nehéz, megpróbált, válságos, hányt- vetett
 • kalandos, izgalmas, kimerítő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

száguld

ige
 • repül, rohan, fut, viharzik, suhan, robog, nyargal, vágtat, vágtázik, iramlik, iramodik, dönget (szleng), pörköl (szleng), sprintel (bizalmas), tép (szleng), repeszt (szleng), söpör (szleng), tűz (szleng) Sz: megy, mint a villámlás; megy, mint a szélvész; úgy jön, mint a lövedék

harisnya

főnév
 • harisnyanadrág, strimfli (régies), lábravaló (tájnyelvi), juhláb (tájnyelvi), cófli (tájnyelvi), börhe (tájnyelvi)
 • zokni
 • kapca (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a viszontagságos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vert

melléknév
 • megvert, legyőzött, levitézlett
 • kalapált, formált, alakított
 • döngölt, tapasztott

újító

főnév
 • innovátor (idegen), modernizátor
 • ésszerűsítő, tökéletesítő
 • reformer, megreformáló, reformátor

túltesz

ige
 • felülmúl, túlszárnyal, überol (szleng), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas)

tengelykapcsoló

főnév
 • kuplung, kapcsolószerkezet, csatolószerkezet

vikszel

ige
 • fényesít, pucol (bizalmas), dörzsöl, kefél

zsilett

főnév
 • zsilettpenge, önborotva (régies), borotvapenge

szól

ige
 • megszólal, beszél, mond, (egy-két szót) ejt, nyikkan, mukkan, kottyant (tájnyelvi), vakkant (pejoratív)
 • szót vált, beszélget, megbeszél, értekezik, tanácskozik
 • (valamihez): hozzászól, megjegyzést tesz, beleszól
 • figyelmeztet, értesít, tudtul ad, tudtára ad, tudomására hoz
 • rászól, rendre int, leint
 • hangot ad, hallat
 • (tücsök): ciripel
 • (madár): fütyül, csivitel, énekel
 • (harang): zeng, kong, zúg
 • (orgona): búg
 • (dob): pereg
 • (kürt): rikolt, rian
 • (zene): hangzik, hallatszik, zeng, harsog
 • tárgyal, tárgyaz (régies)
 • (valakinek): van szánva, van címezve
 • (valamire): érvényes
 • (valami, valaki mellett, valami, valaki ellen): érvel, állást foglal, kiáll

szilárd

melléknév
 • biztos, tartós, erős, kemény, kőkemény, stabil, mozdíthatatlan, masszív, változatlan, sziklaszilárd
 • állandó, időálló, maradandó, konszolidált, megállapodott
 • megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megalapozott
 • kitartó, szívós
 • határozott, eltökélt, elszánt, állhatatos, megingathatatlan, céltudatos, rendületlen, rendíthetetlen, tántoríthatatlan, acélos, jellemes, gerinces

pénztár

főnév
 • kassza, kifizetőhely
 • bank
 • pénzkészlet

szűklátókörűség

főnév
 • korlátoltság, szemellenzősség, kicsinyesség, provincializmus

konszenzus

főnév
 • egyetértés, nézetazonosság, összhang
 • egyezség, megegyezés, megállapodás, szerződés, szövetség, paktum (régies), alku, kompromisszum, kiegyezés, konvenció (szaknyelvi)
 • beleegyezés, jóváhagyás, hozzájárulás, elfogadás, helybenhagyás, engedélyezés
 • (régies): határozat

vissza

határozószó
 • hátra, hátrafelé, visszafelé, curukk (tájnyelvi)
 • hanyatt
 • viszonzásul, viszont

vérmérgezés

főnév
 • szepszis (szaknyelvi)

zátony

főnév
 • kiemelkedés, turzás (szaknyelvi), homokpad, porond (tájnyelvi)
 • (régies): gázló

visszavonulás

főnév
 • meghátrálás, retiráda (szaknyelvi)
 • takarodó
 • félreállás, visszahúzódás, elzárkózás, eltemetkezés
 • leköszönés, lemondás, távozás, búcsúzás
 • nyugdíjba menetel

urna

főnév
 • szavazóurna, szavazóláda, szavazatgyűjtő láda, szavazószekrény
 • persely
 • hamvveder
 • váza, virágtartó

zúg

ige
 • (szél): orgonál, dudál, süvít, süvölt, ordít, fütyül, dúdol
 • (nád): susog, zizeg
 • (bogár): zümmög, zsong, dong, döngicsél
 • (gép): búg, zakatol
 • (ágyú): dörög, dübörög, bömböl
 • (harang): kong, cseng, szól, hangzik
 • zúgolódik, zajong, lázong, dühöng, zsibong, morajlik, háborog, pfújol