elégia szinonimái

főnév
 • panaszdal, kesergő, alagya (régies)
 • gyászdal, gyászének

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

módosítás

főnév
 • változtatás, modifikáció (szaknyelvi), alakítás, átalakítás, transzformáció, alteráció (szaknyelvi)
 • helyesbítés, javítás, kijavítás, korrekció, átdolgozás, revízió

öregség

főnév
 • öregkor, vénség, aggottság, aggkor, éltesség, élemedettség, lettalkony (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elégia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyezség

főnév
 • egyezmény, megegyezés, megállapodás, szerződés, szövetség, szövetkezés, kötés (régies), üzlet, alku, kiegyezés, engedmény, egyetértés, kötelezettségvállalás, jóváhagyás, lekötelezés, frigy, társulás, koalíció, blokk, unió, liga, paktum (régies), konszenzus (szaknyelvi), traktátum (régies), kompromisszum, konvenció (szaknyelvi)

csillagánizs

főnév
 • csillagos ánizs

csapózár

főnév
 • csappantyú

blokkol

ige
 • gátol, akadályoz, megakaszt, megállít
 • (sportban) sáncol
 • bélyegez
 • leszámláz, számláz

elaltat

ige
 • elringat, álomba ringat, elzsongít, elszenderít, elcsicsít (tájnyelvi)
 • elbódít, elkábít, narkotizál (szaknyelvi)
 • elgyengít, lecsillapít
 • megnyugtat, eloszlat, lecsendesít, lecsöndesít
 • (ügyet): holtpontra juttat, elfektet

előfeltétel

főnév
 • feltétel, követelmény, kívánalom, kikötés, megkötés, megkövetelés, elvárás, kiírás, korlátozás, megszorítás, fenntartás, sine qua non (idegen)

majomkenyérfa

főnév
 • baobab, baobabfa, kenyérfa, óriásfa

batyu

főnév
 • holmi, csomag, motyó (bizalmas), cókmók, hóbelevanc (bizalmas), cucc (bizalmas), tarisznya, betyárbútor (tájnyelvi), butyor (tájnyelvi), bugyor (tájnyelvi), pakk (bizalmas), poggyász, málha, tereh (régies)

bajusz

főnév
 • szőr, pihe, legénytoll (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kacs, inda

béketárgyalás

főnév
 • békeértekezlet, békekonferencia, békemegbeszélés, béketalálkozó, békekongresszus

előzetes II.

főnév
 • beharangozás, híradás
 • emlékeztetés, figyelmeztetés, értesítés, tervezet, skicc (bizalmas), memó (bizalmas)

eredet

főnév
 • származás, deszcendencia (idegen), genezis (idegen), kezdet, kezdőpont, születés, keletkezés, origó (idegen), kialakulás, fajzat (régies), létrejötte (valaminek), létrejövetele (valaminek)
 • forrás, forrásvidék
 • ok, végok, létok

glazúr

főnév
 • máz, bevonat, üvegmáz, fénymáz, zománc
 • cukormáz
 • (bizalmas): seb, sérülés

felszarvaz, fölszarv

ige
 • megcsal, hűtlenkedik, félrelép, félrenéz, félredug (durva), félrekefél (szleng)

eleinte

határozószó
 • kezdetben, először, elsőben (régies), régente, hajdanta (választékos), mindenekelőtt, korábban, eredetileg (régies), az első időben, eleintén (tájnyelvi)

egyenjogúság

főnév
 • egyenlőség, jogegyenlőség, egyenrangúság, rangegyenlőség, emancipáció (idegen)

ellaposodik

ige
 • felhígul, elérdektelenedik, elsekélyesedik

felönt, fölönt

ige
 • felhígít, felereszt, vizez, meghamisít
 • (bizalmas): berúg, becsíp, becsiccsent, beszív (bizalmas), beitókál, betütükél (tájnyelvi), becsodálkozik, bekávézik (szleng), van egy kis nyomása (szleng), megittasodik, lerészegedik, felkap (régies), beszeszel (bizalmas)

elfehéredik

ige
 • elsápad, elhalványul, kiszalad az arcából a vér

csobog

ige
 • csörgedezik, csörög, folydogál, folyik, csacsog, cseveg (választékos), fecseg (választékos), mormol, morajlik, csobikol (tájnyelvi)

élmény

főnév
 • benyomás, impresszió, átélés
 • tapasztalat, tapasztalás

felsőfokú, fölsőfokú

melléknév
 • felső, legmagasabb fokú
 • legfelső