előzetes I. szinonimái

melléknév
 • előző, megelőző, előlegezett, prelimináris (régies), előbbi, korábbi, előbbeni, eddigi, fent említett, előidejű, kiinduló, kezdeti, régi, hajdani, korai, a priori (idegen)

előzetes II. szinonimái

főnév
 • beharangozás, híradás
 • emlékeztetés, figyelmeztetés, értesítés, tervezet, skicc (bizalmas), memó (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

korlátozás

főnév
 • akadályozás, fékezés, gátolás
 • mérsékelés, csökkentés, megszorítás, szabályozás, megnyirbálás, limit (idegen), restrikció (szaknyelvi), redukció

néprajz

főnév
 • etnográfia (szaknyelvi), néprajztudomány
 • folklór
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előzetes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ellenérték

főnév
 • ár, térítés, ellenszolgáltatás

dödölle

főnév
 • (tájnyelvi): galuska, gombóc
 • (tájnyelvi): derelye, barátfüle

diagnózis

főnév
 • kórmeghatározás, kórmegállapítás, kórjelzés, kórisme

cincog

ige
 • brinkol (tájnyelvi)
 • (hegedű) nyekereg
 • (tájnyelvi): kuncog, nevetgél

előfutár

főnév
 • hírnök, futár, herold, hírvivő, kengyelfutó
 • előkészítő, előhírnök, előharcos, előd (régies), szálláscsináló, úttörő

erélyes

melléknév
 • energikus, határozott, szigorú, kemény, katonás, erőskezű, keménykezű, vaskezű, kitartó, szilárd, állhatatos, férfias, drákói, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellentmondást nem tűrő, parancsoló, tetterős, dinamikus, hathatós, ellenállhatatlan

megjelenik

ige
 • előkerül, felbukkan, belép, előbukkan, beállít, ott terem (valahol), feltűnik, betoppan, előtűnik (választékos), mutatkozik (választékos), megvillanik (régies), előjő (régies), elővetődik (régies), föltetszik (régies), felmutat (tájnyelvi), beesik (bizalmas), bezuhan (bizalmas), kompareál (idegen)
 • szembetűnik, látszik, mutatkozik, jelentkezik, előtűnik, keletkezik, fellép, kiütközik, kiüt, visszatükröződik, felmerül, felvetődik, megtetszik (régies), megmutatózik (tájnyelvi)
 • kijön (bizalmas), napvilágot lát, nyomtatásba kerül, sajtóba kerül, elhagyja a sajtót, kiadják

betonvas

főnév
 • betonacél, vasbetét, acélbetét, rúdacél

beránt2

ige
 • (ételt): besűrít, sűrít

blokkol

ige
 • gátol, akadályoz, megakaszt, megállít
 • (sportban) sáncol
 • bélyegez
 • leszámláz, számláz

érzéketlen

melléknév
 • érzéstelen, érzéktelen (régies), zsibbadt
 • élettelen, dermedt, holt
 • apatikus, fásult, nemtörődöm, flegma (bizalmas), flegmatikus, közönyös, közömbös, rideg, taplólelkű
 • kifejezéstelen, semmitmondó, indifferens (idegen)
 • részvétlen, szívtelen, keményszívű, kérlelhetetlen, kőszívű, embertelen, szeretetlen, szenvtelen, cinikus, lelketlen, antihumánus, kíméletlen, könyörtelen, fagyos, hideg, hűvös, frigid, halvérű, fatökű (durva), egykedvű, letargikus, sztoikus, rezignált, blazírt, bénult, tompult, indolens (idegen) Sz: aludttej folyik az ereiben; érc a szíve, kőszikla a nyaka; hideg, mint a föld; jég van a hóna alatt; kő van a szíve helyén; nincs szíve; olyan hideg, mint a jégcsap; olyan hideg, mint a pápista pap; száraz, mint a tapló

fékút

főnév
 • féktávolság, fékezési úthossz

hajtómű

főnév
 • motor, közlőmű, propulzor (szaknyelvi)

fölényeskedik

ige
 • nagyzol, nagyképűsködik, lehengerel Sz: a kert felől áll; a part felől áll; adja a bankot; adja a nagyot; fenn hordja az orrát; magas lóra ül; magas lóról beszél

elpártol

ige
 • cserbenhagy, elfordul (valakitől), hátat fordít (valakinek), elhagy, elszakad, eltávozik, szakít (valakivel), elvet, megtagad, elkortyan (tájnyelvi), elpártozik (tájnyelvi), átáll, dezertál Sz: fordít egyet a köpönyegén; faképnél hagy; forog, mint a szélkakas

elkoboz

ige
 • lefoglal, elvesz, elszed, megszerez, konfiskál (régies), zár alá vesz, kisajátít, expropriál (szaknyelvi)

embrió

főnév
 • magzat, ébrény (régies)

forgatókar

főnév
 • forgattyú, tekerő, pörgettyű, kurbli (bizalmas)

elszed

ige
 • elvesz, eltulajdonít, elvisz, eloroz, elkoboz, megszerez, megkaparint, ellop, elemel, elcsen, elsinkófál (bizalmas), magához vesz (tréfás), elzabrál (bizalmas)

dugattyú

főnév
 • ramács (régies), kolbni (idegen)

eper

főnév
 • földieper, szamóca, szeder (tájnyelvi)
 • faeper, fái eper, fái szeder, eperfa, selyemeper, selyemeperfa

földimogyoró

főnév
 • amerikaimogyoró, búrmogyoró, kuszka (tájnyelvi), földikenyér (tájnyelvi)