azonosít szinonimái

ige
 • felismer, identifikál (idegen), agnoszkál (szaknyelvi),
 • összevet, egybevet
 • (azonosítja magát): azonosul, együttérez, egyetért

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elrendez

ige
 • rendbe rak, rendbe szed, helyére tesz, rendbe hoz, eligazgat, összerendez, elalkalmasgat (tájnyelvi), csinosít
 • sorba rak, osztályoz, csoportosít
 • (ügyet): elsimít, tisztáz, megvilágít, megold, elintéz, nyélbe üt, eligazít, helyrepofoz (bizalmas), helyrehoz, megbeszél, egybehangol, elápolgat (tájnyelvi)

vízfejű I.

melléknév
 • agyvízkóros
 • ostoba, buta, hülye, üresfejű, bamba
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a azonosít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

asztalfoglalás

főnév
 • asztalrendelés, rezerválás (idegen)

adatgyűjtés

főnév
 • összegyűjtés, vizsgálódás, tanulmányozás, kutatás, búvárkodás

átszalad

ige
 • átfut, átrohan, átmegy, keresztülszalad
 • átlátogat
 • végigfut (érzés)

belélegez

ige
 • belehel, beszív (bizalmas), inhalál (szaknyelvi), inspirál (szaknyelvi)(szaknyelvi)

kántor

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

benéz

ige
 • betekint, beles, bepillant, bebámul, bekíváncsiskodik, bekukucskál, benyit, bekukkant, bepislant (tájnyelvi), bekuccsant (tájnyelvi), bevillant (tájnyelvi)
 • meglátogat, látogatást tesz, felkeres, vizitel (szaknyelvi), bekopogtat, beállít (valakihez), betér, beugrik, belöttyen (tájnyelvi)

boksz3

főnév
 • páholy, fülke, rekesz
 • istállórekesz, lóállás
 • tartály, konténer

eldurvul

ige
 • megkérgesedik, megkeményedik, kicserepesedik
 • elvadul, elbarbárosodik, elállatiasodik, elparasztosodik, (vita) elfajul, elmérgesedik

csökevényes

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

ázsió

főnév
 • érték, becs
 • nimbusz, renomé
 • (szaknyelvi): felár, árfolyam, értékkülönbözet

ásít

ige
 • ásítozik, ásint (tájnyelvi), tátong (tájnyelvi) Sz: előreküldi a párnákat; előreküldi az ágyvetőt; tátogat, mint a fiaszarka

befűt

ige
 • begyújt, tüzet rak, (kazánt) felfűt, bedurrant (tréfás), betüzel (tájnyelvi), beböffent (tájnyelvi), bedörrent (tájnyelvi), behevít (tájnyelvi), bekongat (tájnyelvi), bepernyeszt (tájnyelvi)
 • (helyiséget): átfűt, bemelegít, felmelegít
 • (valakinek): elintéz (valamit), megtáncoltat, megszorongat, elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas), betesz (valakinek) (szleng), alátesz (valakinek) (szleng), betart (valakinek) (szleng)

csiszolópor

főnév
 • gyémántpor

bán2

főnév
 • kormányzó, nádor

agyalágyult

melléknév
 • gyengeelméjű, hibbant, bolond, ütődött (bizalmas), hígvelejű, idióta, kretén, hülye, szenilis

bekér

ige
 • bekéret, behozat

csordul

ige
 • csurran, cseppen