elhint szinonimái

ige
 • elszór, elhullat, (magot) elvet, elszéllyez (tájnyelvi), elszillal (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

víztároló

főnév
 • vízgyűjtő, medence, vízmedence, víztartály, ciszterna, tározó (szaknyelvi)

immigrál

ige
 • bevándorol, betelepedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elhint szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elbocsát

ige
 • elenged, elereszt, elküld, meneszt
 • felmond, kitesz, felment, elmozdít, meneszt, eltávolít, levált, szélnek ereszt, destituál (idegen), dimittál (idegen), kirúg (bizalmas), lapátra tesz (szleng), csúszdára tesz (szleng, tréfás), utcára tesz, elcsap, kidob, kihajít, kivág, kirepít, kipenderít, bélistáz, túlad (valakin), feltarisznyáz, kiteszi a szűrét, útilaput köt a talpára (valakinek), kényszernyugdíjaz
 • leszerel, obsitol (régies)

csúfos II.

főnév
 • (régies): csúf (régies), bohóc, maskara, alakos

csinál

ige
 • tesz, cselekszik, ténykedik, tevékenykedik, művel, dolgozik, végez, végbevisz, véghezvisz, űz, folytat
 • készít, formál, alkot, barkácsol, gyárt, alakít, létrehoz, létesít, sikerít (bizalmas), szerkeszt, kreál, buherál (szleng), bonyolít (tájnyelvi), makherál (tájnyelvi), mesterkél (tájnyelvi), kigondol, kitalál, kiötöl
 • rendez, okoz, kelt, (hibát) ejt, (arcot, grimaszt) vág, (rendet) rak, (lármát, botrányt) csap
 • (valamivé, valamilyenné): formál, alakít, farag (valakiből valamit)
 • (valamibe): ürít, ereszt, székel, piszkít

bosszankodik

ige
 • felbosszankodik, mérgelődik, dühöng, orrol, füstölög, fortyog, hergelődik (tájnyelvi), indignálódik (régies), dúl-fúl, haragszik, prüszköl Sz: eszi a méreg; nyeli a mérgét; bántja a csőrét (valami); szúrja a szemét (valami); eszi a fene (valami miatt); eszi a kefét (szleng)

életveszélyes

melléknév
 • nyaktörő, kockázatos, veszedelmes

elsüllyed

ige
 • besüllyed, elmerül, eltűnik, víz alá bukik, alábukik, lebukik, lesippad (tájnyelvi), elkottyan (tájnyelvi), elnyomódik (régies)
 • elsüpped, belesüpped
 • elkallódik, elvész, semmivé lesz, elpusztul
 • elzüllik

maximális

melléknév
 • legnagyobb, legmagasabb, legmesszebbmenő, legfelső, legjobb, legkülönb, legtöbb

bekér

ige
 • bekéret, behozat

becsípett

melléknév
 • ittas, italos, itókás (tájnyelvi), boros, beborozott, beszeszelt, szeszes, becsiccsentett (bizalmas), kapatos, mólés (bizalmas), pityókás (bizalmas), bepityókázott (bizalmas), mámoros, kótyagos, spicces, borgőzös, borközi állapotban van, tütüs, illuminált, van benne egy kicsi (bizalmas), van benne egy kis nyomás (szleng), gazos a feje (tájnyelvi) Sz: fejébe állt Boris néni; nagy fejjel van (tájnyelvi); meleg már a füle töve (tréfás); fél keréken van (tájnyelvi); fél kengyelben áll (tájnyelvi)

bénulás

főnév
 • paralízis (szaknyelvi), paraplegia (szaknyelvi), parézis (szaknyelvi), bénultság, tehetetlenség, mozgásképtelenség, mozgássérülés, mozgáskorlátozottság

eltűnik

ige
 • eltávozik, tovatűnik, sudamlik (régies), szétfoszlik, szertefoszlik, elenyészik, belevész (valamibe), nyoma vész, híre-hamva sincs, elvész a szeme elől (valakinek), köddé válik, semmivé válik, elpárolog (szleng), lelécel (bizalmas), felszívódik (szleng), felszivárog (szleng), elszivárog (szleng), kámfort játszik (szleng), kámforrá válik, elkámforog (tájnyelvi), elcsellen (tájnyelvi), földetlenné lesz (tájnyelvi) Sz: bottal üthetik a nyomát; csak hűlt helyét lelték; ég nyelte-e el, vagy a föld, nem tudni; egyszeriben oda lett; elenyészett, mint a füst; elment iszli-muszliba; eloszlik, mint a buborék; elpárolog, mint a kámfor; eltűnik, mint a szürke szamár a ködben; eltűnik, mint Petőfi a kukoricásban; huzatot kap; szőrén-lábán elvész; világgá ment, mint a tót asszony pulykája
 • elrejtőzik, elillan, sunnyog (szleng), koltászol (szleng)

eszmélet

főnév
 • öntudat, ész, értelem, tudata (valaminek)

gyalogátkelőhely

főnév
 • zebra, zebrasáv (szaknyelvi)

férjezett

melléknév
 • férjes, családos (tájnyelvi)

elhoz

ige
 • házhoz szállít, fuvaroz
 • elnyer, megszerez, megkap

elaltat

ige
 • elringat, álomba ringat, elzsongít, elszenderít, elcsicsít (tájnyelvi)
 • elbódít, elkábít, narkotizál (szaknyelvi)
 • elgyengít, lecsillapít
 • megnyugtat, eloszlat, lecsendesít, lecsöndesít
 • (ügyet): holtpontra juttat, elfektet

előkelő II.

főnév
 • előkelőség, notabilitás

felvonó

főnév
 • lift
 • páternoszter, folytonjáró
 • csörlő, villa, elevátor (idegen)

elkötelez

ige
 • lekötelez, lekenyerez, angazsál (idegen), megken (szleng)
 • (régies): elígér, odaígér
 • (elkötelezi magát): elígérkezik, angazsálja magát

dara

főnév
 • gríz, búzadara, árpadara, kukoricadara
 • havas eső, hószemcse, hódara

elözönöl

ige
 • ellep, eláraszt
 • megszáll

fér

ige
 • elfér, belefér, eltér (tájnyelvi), megfér (tájnyelvi), elhelyezhető
 • hozzáfér, odafér, odajut, hozzáférkőzik