elárusítóhely szinonimái

főnév
 • áruda, üzlet, bolt, bódé, pavilon, stand, placc (bizalmas)
 • pult

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vizsgálgat

ige
 • nézeget, szemügyre vesz, mustrálgat, ókumlál (régies)

összeesküvő

főnév
 • konspirátor (idegen), konspiráló (idegen), pártütő, pártos (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elárusítóhely szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egészségügyi II.

főnév
 • szanitéc, sebesülthordozó, sebesültszállító, dögész (szleng)

csempe1

főnév
 • kályhacserép, cserép, kályhaszem (régies), cseréptábla, kahli (szaknyelvi)

cölöp

főnév
 • karó, oszlop, pillér, pózna, gerenda, cölöpfa (szaknyelvi), pilóta (szaknyelvi), pilótafa (szaknyelvi), támfa, bitó, culáp (tájnyelvi)

billent

ige
 • megdönt, dönt, (fejet) biccent

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

elmebaj

főnév
 • elmezavar, agybaj, elmebetegség, pszichózis (szaknyelvi), téboly, tudatzavar, őrület, eszeveszettség, beszámíthatatlanság, mánia (szaknyelvi), dili, bolondság, zavartság, hülyeség

lüktet

ige
 • ver, pulzál (szaknyelvi), lükög (tájnyelvi), dobog, dobban, kalapál, zakatol
 • zsibog
 • nyilallik, sajog, szaggat, fáj

bán2

főnév
 • kormányzó, nádor

autóbusz

főnév
 • busz, társasgépkocsi (szaknyelvi), kisbusz, mikrobusz, minibusz

befut

ige
 • beszalad, berohan, belohol, bevágtat, beszáguld, benyargal
 • megjön, megérkezik, beesik, bezuhan (szleng)
 • berobog, (vonat) begördül
 • beérkezik, célba ér
 • feltör (bizalmas), élre tör, feljön, felküzdi magát, célba ér, sikert arat, beérkezik
 • (futónövény): benő, belep, ellep, befolyik (valamit)
 • (pára): bevon, rárakódik (valamire)

előírás

főnév
 • rendelet, utasítás, rendelkezés, jogszabály, szabály, szabályzat, irányvonal, törvény, elrendelés, rendelés, rendtartás, meghagyás, ukáz (régies), végzés, szabályozás, rendszabály, útbaigazítás, intézkedés, mandátum (szaknyelvi), irányelv, statútum (régies), direktíva (idegen), elvárás, követelmény, kívánság, kívánalom, szabvány, regula (régies), norma vezénylés (szaknyelvi), reglama (régies)
 • vény, recept, recipe (szaknyelvi), rendelvény (szaknyelvi)

engedélyez

ige
 • engedélyt ad, megenged, feljogosít, hozzájárul, beleegyezik, engedményez, koncesszionál (idegen), felhatalmaz, meghatalmaz, helybenhagy, szentesít, igent mond, rábólint, megszavaz, jóváhagy, megad, elismer, kiutal, nyújt, folyósít, koncedál (szaknyelvi), elfogad

gége

főnév
 • larynx (szaknyelvi), gégefő, giga (tájnyelvi), golyva (régies), pajzsporc, Ádám almája (választékos), ádámcsutka (tájnyelvi), torokbúb (régies), gegerce (tájnyelvi), gegő (tájnyelvi)
 • torok, garat, nyelőcső, nyeldeklő (tájnyelvi)

felosztás, fölosztás

főnév
 • feldarabolás, felbontás, szétszedés, szétosztás, felparcellázás, elkülönítés, szétválasztás, partíció (idegen), disztribúció (idegen), departíció (idegen), allokáció (idegen)
 • tagolás, osztályozás, rendszerezés, kategorizálás, részletezés, klasszifikáció (idegen), taglat (régies), analízis (régies)

elbágyaszt

ige
 • ellankaszt, eltikkaszt, elernyeszt, elpuhít, ellágyít, enervál (idegen), kimerít, elerőtlenít, elgyengít

edény

főnév
 • tartály, tároló
 • konyhaedény, főzőedény
 • véredény

elhűl

ige
 • kihűl, meghűl, elhidegedik (régies)
 • (régies): elhidegül
 • megdöbben, elcsodálkozik, meghökken, meglepődik, elképed, elámul, hüledezik

felkap, fölkap

ige
 • fölemel, felcsíp, felragad, felfog, felnyalábol, felszed, összeszed, összemarkol
 • felhúz, magára vesz, magára húz, magára ránt, felvesz
 • divatba hoz, keletbe hoz (régies)
 • felszáll, felugrik

elegyenget

ige
 • elsimít, lesimít
 • (viszályt): elsimít, elrendez, elintéz, elboronál, elgereblyéz (bizalmas)

csigaház

főnév
 • csigahéj, csigateknő (régies)

elkötelez

ige
 • lekötelez, lekenyerez, angazsál (idegen), megken (szleng)
 • (régies): elígér, odaígér
 • (elkötelezi magát): elígérkezik, angazsálja magát

félnótás

melléknév, főnév
 • féleszű, félbolond, félcédulás, félnadrág, félkegyelmű, gyengeelméjű, dilis, süsü (bizalmas), gügye, gyagyás, hangyás (szleng), hibbant, hóbortos, bolondos, ütődött (bizalmas), tökéletlen, hülye, sügönye (bizalmas), bogaras, kelekótya, eszement, hiányzik egy kereke, kibillent az esze, eszelógi (tájnyelvi), keszegferke (tájnyelvi), kótyomfitty (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), háromkerekű (tájnyelvi), fuzsitos (tájnyelvi), csábérdás (tájnyelvi), csajmota (tájnyelvi), nederkó (tájnyelvi), egon (szleng), ubul (szleng), ergojás (régies), félkotyó (tájnyelvi), füves (régies)