literátor szinonimái

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

géz

főnév
 • kötszer, kötözőszer, pólya, mullpólya (szaknyelvi)
 • fátyolszövet

széria

főnév
 • sorozat, sor, számsor, lánc, láncolat
 • készlet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a literátor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lelkipásztorkodás

főnév
 • lelkipásztorság, pasztorálás (idegen), pasztoráció, misszió
 • hitoktatás
 • hittérítés

körkörös

melléknév
 • koncentrikus (szaknyelvi)

korlátozódik

ige
 • szorítkozik
 • specializálódik (idegen)

kihelyez

ige
 • kitesz, kirak, kipakol, kirámol
 • kölcsönad, bérbe ad, befektet, kiad

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

megbecsülhetetlen

melléknév
 • nagyon becses, értékes, felbecsülhetetlen, megfizethetetlen, drága

vájkál

ige
 • turkál, piszkál, vájkotol (tájnyelvi), vatarász (tájnyelvi), piszmatol (tájnyelvi)
 • guberál
 • tologat, kelletlenkedik, ímmel-ámmal eszik

kántor

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

jövendőbeli II.

főnév
 • választott, jegyes, mátka
 • menyasszony, ara, menyasszonyjelölt
 • vőlegény, vőlegényjelölt

fűtés

főnév
 • melegítés, tüzelés, hevítés
 • fűtőberendezés

kedvtelés

főnév
 • időtöltés, szórakozás, hobbi, passzió (bizalmas), mánia, hóbort
 • játék, öröm, gyönyörűség, kellemérzet (tájnyelvi), élv (tájnyelvi)
 • ügyszeretet (régies)

megenyhül

ige
 • felenged, fölmelegedik, meglangyosodik, meglágyul (tájnyelvi), meglappanik (tájnyelvi)
 • megszelídül, megjuhászodik, lecsillapodik, megbékül, megbocsát, kiengesztelődik, megnyugszik

megszakad

ige
 • elszakad
 • akadozik, megtörik, derékba törik, abbamarad, megszűnik, felbomlik, szünetel, félbemarad, félbeszakad, véget ér, szétmegy (bizalmas)
 • megroppan, megrokkan, belegebed (bizalmas), kimerül, belepusztul, agyondolgozza magát
 • (tájnyelvi): meghasad, megreped

beszállít

ige
 • bevisz, behoz, befuvaroz, behord

önfejű

melléknév
 • makacs, csökönyös, nyakas, dacos, akaratos, konok, keményfejű, makrancos, engedetlen, fejes (tájnyelvi), makrafánc (tájnyelvi), vasfejű, betonfejű (szleng), agyas, megátalkodott, megrögzött, szívós, hajthatatlan, tántoríthatatlan, intranzigens (idegen)

nagyüzemi

melléknév
 • nagyipari, gyáripari, gyári, ipari, nagybani

lobogó II.

főnév
 • zászló
 • trikolór (idegen)
 • (tájnyelvi): szalag, szalagcsokor, masni (bizalmas), masli (tájnyelvi), pántlika, galand (tájnyelvi), slejfni (tájnyelvi)

lel

ige
 • talál, ráakad, rábukkan, fölfedez, rátalál, kitud (tájnyelvi)
 • (régies): gyötör, kínoz (betegség)

már-már

határozószó
 • majdnem, szinte, kvázi, csaknem, jóformán, kis híján, közel, idestova, úgyszólván

művésznő

főnév
 • színésznő, díva (régies), sztár, filmsztár, csillag
 • (pejoratív): prostituált, kurtizán (választékos), kokott (régies), hetéra (választékos)

lüktet

ige
 • ver, pulzál (szaknyelvi), lükög (tájnyelvi), dobog, dobban, kalapál, zakatol
 • zsibog
 • nyilallik, sajog, szaggat, fáj

kötőhangzó

főnév
 • előhangzó

maximális

melléknév
 • legnagyobb, legmagasabb, legmesszebbmenő, legfelső, legjobb, legkülönb, legtöbb

nagyolvasztó

főnév
 • kohó, kohómű, olvasztókemence, kohóüzem