bankszámla szinonimái

főnév
 • bankbetét, folyószámla, betétszámla, takarékbetét

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rendel

ige
 • hozat, küldet, megrendel
 • leköt, lefoglaltat
 • citál, idéz, kéret, hív, hí, küld
 • beoszt, alárendel
 • (régies): elrendel, előír, parancsol, utasít, végez, határoz, szab
 • predesztinál (régies), meghatároz
 • felír, javasol, javall, előír
 • rendelést tart, fogad

artézi

melléknév
 • (kút): fúrott, fúrt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bankszámla szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

atlétatermetű

melléknév
 • magas, izmos, vállas
 • kisportolt, atlétaalkatú
 • deltás (bizalmas), badis (szleng)

ajándékozás

főnév
 • adakozás, kedveskedés, figyelmesség, adományozás

bábáskodik

főnév
 • (választékos): segédkezik, közreműködik

benzin

főnév
 • üzemanyag, hajtóanyag, kakaó (szleng), motalkó (bizalmas), nafta (szleng), szaft (szleng), nyál (szleng)

kartográfia

főnév
 • térképészet, térképírás, térképrajzolás

beszari

melléknév
 • (szleng): ijedős, félénk, félős, gyáva, pipogya

borzasztó I.

melléknév
 • borzalmas, rettenetes, rettentő, irtózatos, iszonyatos, félelmetes, szörnyű, szörnyűséges, hátborzongató, rémes, rémületes, dermesztő, ijesztő, hajmeresztő, borzadalmas (tájnyelvi), éktelen, pokoli, rettegett, horribilis

elfeled, elfelejt

ige
 • megfeledkezik (valamiről, valakiről), kiver a fejéből (valamit), emlékezetből elszalaszt (régies), kitöröl az emlékezetéből, kimegy a fejéből, kimegy az eszéből, kipárolog a fejéből (bizalmas) Sz: elfelejti, mint a tegnapi álmot; elfelejti, mint az eperfa virágját
 • elmulaszt

darabont

főnév
 • őr, hajdú

bányász

főnév
 • vájár, bányamunkás, aknász, csillés, hevér (régies), kőfejtő (régies), kövész (régies), bányaműves (régies), ércásó (régies), kohász (régies)

áthurcolkodik

ige
 • átköltözik, áttelepül, áttelepszik, átrakodik, átpakol

belebeszél

ige
 • belevág a szavába, belekotyog (bizalmas), beleszól, közbeszól, közbevág, belekap a szavába, belekotyol (tájnyelvi), belenyikkan (tájnyelvi)
 • beledumál (szleng), belekavar (szleng), belepofázik (durva), beleugat (durva), közbepofázik (durva), közbeugat (durva)
 • beleavatkozik, beleártja magát, beleüti az orrát

csúcspont

főnév
 • tetőpont, tetőfok, korona, csúcs, delelő, csúcsérték, zenit (szaknyelvi), kulminációs pont, maximum, forrpont, klimax (választékos), apex (szaknyelvi), krízis (betegségé)
 • virága (valaminek), virágzás, virulás, színe-java, dísze-virága (valaminek), virágkor, betetőzés
 • beteljesülés, kielégülés, orgazmus, ejakuláció

bebocsát

ige
 • beenged, beereszt, betessékel, ajtót nyit (valakinek)

akna2

főnév
 • aknagránát, robbanólövedék, robbanóakna, taposóakna
 • (szleng): széklet

beletanul

ige
 • belejön, begyakorol, belegyakorolja magát, belelendül, bedolgozza magát, kitanul (valamit), beleszokik, hozzászokik, beletörekedik (tájnyelvi)

dákó

főnév
 • lökőrúd
 • (szleng): hímvessző, tag, szerszám (szleng), farok (bizalmas), fütykös (bizalmas), hancúrléc (tréfás), kuki (bizalmas), bot (szleng)
 • (régies): handzsár (régies), szekerce