levegő szinonimái

főnév
 • lég, légáram, légáramlás, légtömeg (szaknyelvi), légtest (szaknyelvi), levegőég (régies), ég (tájnyelvi), ájer (régies), luft (idegen), pneuma (idegen)
 • szabad, természet, zöld, erdő-mező
 • hangulat, közhangulat, szellem, közszellem, közvélemény, tömeghangulat, légkör, atmoszféra, miliő
 • üresség, űr, semmi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkeseredés

főnév
 • szomorúság, fájdalom, bánat, lehangoltság, levertség, rosszkedv, kétségbeesés, reményvesztettség, kedvetlenség, keserűség, csüggedtség, pesszimizmus

csépel

ige
 • (termést): kiver, hadar (tájnyelvi)
 • nyomtat
 • ver, üt, üt-ver, páhol, eltángál, elagyabugyál, elfenekel
 • szid, csepül, ócsárol, szapul
 • (bizalmas): ismétel, hajtogat, mondogat, darál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a levegő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lehurrog

ige
 • elhallgattat, letorkol
 • leszid, lehord (bizalmas), lezúg (régies), ráförmed, meghurrogat (régies), letájcsol (tájnyelvi), ledarabol (tájnyelvi), lefalángat (tájnyelvi), lehurít (tájnyelvi)(valakinek)

kölcsön II.

határozószó
 • kölcsönbe, kölcsönként, hitelbe

konstrukció

főnév
 • szerkezet, felépítés, berendezés, összeállítás, struktúra, gépezet, mechanizmus
 • szerkesztés, megszerkesztés, tervezés, megtervezés, elrendezés, organizáció (idegen)
 • terv, tervezet, elgondolás, elképzelés

kifacsar

ige
 • kicsavar, kinyom, kiprésel, kifolyat, kisajtol
 • kiforgat, eltorzít
 • kicsikar, kierőszakol, kikényszerít, kizsarol
 • kimerít, kifáraszt, kiszipolyoz

lerakódik

ige
 • leülepedik, leülepszik, felhalmozódik, letisztul, leszáll, leül (tájnyelvi)
 • felhalmozódik, felgyülemlik, felgyűlik, felszaporodik

maximum

határozószó
 • legfeljebb, maximo calculo (idegen), ad maximum, legfennebb (tájnyelvi)
 • hacsaknem

üzemköltség

főnév
 • rezsi, fenntartás, fenntartási költség

kakasmandikó,kakasmá

főnév
 • piroshóvirág, piroskankósi, pirostavaszika

jogar

főnév
 • kormánypálca, kormánybot, királyi pálca, sceptrum (idegen)

futballista

főnév
 • labdarúgó, futballjátékos, focista (bizalmas)

kartográfia

főnév
 • térképészet, térképírás, térképrajzolás

megbont

ige
 • felbont, széthasít, szétbont, szétszed, elválaszt, szétválaszt, vitiál (idegen)
 • megbolygat, kikezd, meglazít, fellazít, kibogoz, megtör, felfordít, megzavar, megoszt, szétzilál
 • zülleszt

megpofoz

ige
 • felpofoz, megver, felképel, pofon üt, arcul üt, pofoz, nyaklevest ad (bizalmas), bérmál (tájnyelvi), fejbekel (tájnyelvi), megnyakal (tájnyelvi), lekever egyet (bizalmas), ad egy fülest (bizalmas), beakaszt egyet (szleng), bemos egyet (szleng), betámaszt egyet (szleng)

bepiszkol

ige
 • bepiszkít, beszennyez, összekoszol, bekoszol, összeken, bemocskol, besároz, összemaszatol, foltot ejt (valamin)
 • megrágalmaz, gyaláz, sárba tipor, hírbe hoz, rossz hírét költi, becsületébe gázol, megszentségtelenít, profanál, profanizál (választékos)

otthontalan

melléknév, főnév
 • hontalan, hazátlan, földönfutó, hajléktalan, bujdosó, vándor, kóborló, lézengő

nádas

főnév
 • ingovány, mocsár, láp, turján (tájnyelvi), nádló (tájnyelvi), bringó (tájnyelvi), cseret (tájnyelvi)

levelezés

főnév
 • levélváltás, korrespondencia (régies)

legyeskedik

ige
 • udvarolgat, forgolódik (valaki körül), enyeleg, kokettál, flörtöl, legénykedik (tájnyelvi), dong (tájnyelvi), ebelkedik (tájnyelvi), kutyálkodik (tájnyelvi), füvelődik (tájnyelvi), sündörködik (tájnyelvi), teszi a szépet, csapja a szelet

malátacukor

főnév
 • maltóz (idegen)

mustra

főnév
 • minta, áruminta, mintapéldány, mutatvány, mutatványdarab
 • szemle, ellenőrzés, szemrevételezés, vizsgálat, áttekintés
 • seregszemle, sorakozó, felvonulás

lohad

ige
 • kisebbedik, zsugorodik, apad, csappan, fogy
 • lappad (régies), szállad (régies)
 • gyengül, csökken, erőtlenedik, szűnik, alábbhagy, csillapodik, csillapul, csillapszik, csitul, tompul
 • (iram): lassul, enged (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi)

körív

főnév
 • körvonal, görbület, hajlat

mars II.

módosítószó
 • takarodj!, hordd el magad!, sipirc!, kotródj!, lódulj!, aló mars! (idegen)

művelődéstörténet

főnév
 • kultúrtörténet, kultúrhistória (régies), művtöri (bizalmas)