elvont szinonimái

melléknév
 • elvonatkoztatott, absztrakt, elméleti, akadémikus (választékos), spekulatív, teoretikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

véletlen I.

melléknév
 • véletlenszerű, váratlan, előre nem látott, alkalom szülte
 • esetleges, helyenkénti, szórványos, bizonytalan, időnkénti, ritka
 • szándéktalan, akaratlan, önkéntelen, gondatlan

vadregényes

melléknév
 • romantikus, meseszerű, kalandos
 • érzelmes, szentimentális
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elvont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elpalástol

ige
 • eltitkol, elleplez, elkendőz

egyértelmű

melléknév
 • világos, félreérthetetlen, kétségtelen, helyes, igazi, kifejezett, érthető, vitathatatlan, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, vitán felül álló, nyilvánvaló, kézenfekvő, szemmel látható, kézzelfogható, adekvát, egzakt, evidens, határozott, szabatos, nyílt, tiszta
 • trágár, obszcén, drasztikus, vaskos, nyomdafestéket nem tűrő
 • egyjelentésű

dumál

ige
 • beszél, locsog, fecseg, pofázik (durva), szövegel (szleng), süketel (szleng)
 • linkel (szleng), halandzsázik (bizalmas)
 • szónokol, papol Sz: nyomja a sódert (szleng), veri a nyálát (szleng)
 • beszélget, társalog, cseveg, diskurál, tereferél, dumcsizik (bizalmas)

cserebere

főnév
 • csere, cserélgetés, adásvétel, adásvevés, árucsere, csereüzlet, csereügylet, csakli (tájnyelvi)

elterül

ige
 • fekszik, elhelyezkedik
 • elterjed, szétterül, terpeszkedik, elterped (régies), terítődik (régies)
 • elvágódik, elesik, elvetődik, elhever, leheveredik, elnyúlik, elnyújtózik, elmájászkodik (tájnyelvi), elnyárad (tájnyelvi), összeesik, összeroskad, összerogy, összecsuklik

évzáró

melléknév
 • évbúcsúztató

megszállott

melléknév, főnév
 • fanatikus, rajongó, szenvedélyes, vakbuzgó, mániákus, mániás, megrögzött, bigott
 • ördöngös, tébolyodott

bokszoló II.

főnév
 • ökölvívó, bunyós (szleng)

bíráskodás

főnév
 • ítélkezés, ítélethozatal, joggyakorlat, törvénykezés, tárgyalás
 • igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, judikatúra (idegen)

brancs

főnév
 • (bizalmas): kompánia, banda, társaság, társulat, galeri, csoport, közösség
 • szakma, céh, klikk, érdekcsoport, kör

fakultatív

melléknév
 • választható, szabadon választható, szabadon választott, tetszés szerinti, vagylagos, önkéntes

fellelkesít, föllelk

ige
 • felélénkít, feltüzel, tűzbe hoz, felgyújt, fellobbant, felvillanyoz, elektrizál (idegen), felpezsdít, felhevít, felráz, megindít, rávesz, ösztönöz, stimulál, sarkall, serkent, buzdít, hajt

hasé

főnév
 • vagdalt hús, húsvagdalék

gazdálkodó II.

főnév
 • gazda, paraszt, földműves, szántóvető (régies), termelő, pór (választékos), farmer, ökonómus (szaknyelvi)

elzárkózik

ige
 • bezárkózik
 • elvonul, visszavonul, félrevonul, magába zárkózik, állig begombolkozik, begubódzik, beburkolódzik (választékos), elkülönözi magát (régies), távol marad, távol tartja magát, elrekeszkedik (tájnyelvi)
 • (valamitől, valami elől): elutasít, visszautasít

előretol

ige
 • előretaszít, tuszkol, előrevesz, előrehoz, előretesz
 • (előretolja magát): tolakodik, nyomakodik
 • előmozdít, előtérbe helyez, elősegít, előrelendít, pártol, támogat, pártfogol

érvénytelenít

ige
 • hatálytalanít, annullál (szaknyelvi), megsemmisít, eltöröl, nullifikál (idegen), invalidál (régies), sztornóz, sztorníroz, áthúz, töröl, visszavon, felbont, fölmond, megszüntet(idegen)

fűtő

főnév
 • kalefaktor (régies), peckás (régies)
 • (tájnyelvi): tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag

engesztel

ige
 • békít, enyhít, békéltet, megkövet, bocsánatot kér, engedelmet kér, kiengesztel
 • megnyugtat, csillapít, lecsitít, csendesít

egyszerre

határozószó
 • egyidejűleg, egy időben, egy iramban (régies), együttesen, egyúttal, ugyanakkor, párhuzamosan, egyszersmind, egy füst alatt, egy szuszra, egyhuzamban, szimultán, szinkron, fej fej mellett
 • hirtelen, váratlanul, rögtön, hamar, egycsapásra, tüstént, egyszeriben, egyszer csak, egyből, egyenest, egyizromban (régies), hipp-hopp, meglepetésszerűen

eszményít

ige
 • idealizál, poétizál (idegen), felmagasztal, felemel, szépít

gasztronómia

főnév
 • szakácsművészet, ínyesmesterség, konyhaművészet
 • ínyencség