domboldal szinonimái

főnév
 • kapaszkodó, emelkedő, lanka, kaptató, lejtő, hajlat, dombár (régies), gyető (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

éh I.

melléknév
 • (régies): éhes, kajás (szleng), zabás (szleng)

búcsúfia

főnév
 • vásárfia
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a domboldal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dédanya

főnév
 • dédmama, dédi, dédike, dédöreganya (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), másikanyó (tájnyelvi), igenöregszüle (tájnyelvi), igenszüle (tájnyelvi), jóbanya (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagyanya

bújik

ige
 • bebújik, beveszi magát
 • belemélyed, beletemetkezik, belevész, belemerül
 • (ruhadarabba): belebújik, felhúz, magára húz, felölt, magára ölt
 • (valaki valami elől): bujkál, kerül (valakit)
 • lapít, lapul
 • (valakibe): hozzásimul, hozzátapad

borong

ige
 • felhősödik, befelhősül, borul, beborul, sötétlik
 • méláz, búsong, szomorkodik, mereng

békétlen

melléknév
 • zúgolódó, lázongó
 • nyugtalan, zaklatott, diszharmonikus
 • veszekedős, zsémbes

diktátor

főnév
 • zsarnok, despota, elnyomó, kényúr (választékos), önkényúr, egyeduralkodó, élet-halál ura, tirannus (régies)
 • kiskirály, autokrata

elálmélkodik

ige
 • elámul, elcsodálkozik, ámulatba esik

légvár

főnév
 • képzelődés, ábránd, délibáb, fantázia, fantazmagória, utópia

áristom

főnév
 • börtön, fogház, fogda, tömlöc, zárka
 • sitt (szleng), kóter (régies), dutyi (bizalmas), karcer, cella, börtöncella, stekli (szleng), kalitka, kaszni (bizalmas), steka (szleng), áresz (szleng), hűvös (bizalmas), bála (szleng), kaptár (szleng)
 • szabadságvesztés, fogság, őrizet, letartóztatás

antik

melléknév
 • ókori, klasszikus
 • régi, ódon, ó (régies), ősrégi, régimódi, régies

áthelyezés

főnév
 • áttétel, átrakás, átvitel
 • átszállítás, áttelepítés, átköltöztetés, átirányítás, átvezénylés (szaknyelvi), transzfer (szaknyelvi), transzpozíció (idegen), transzlokáció (idegen)

elégséges II.

főnév
 • kettes

előállít

ige
 • elővezet, letartóztat, bekísér, őrizetbe vesz, nyakon csíp (bizalmas), fülön fog (bizalmas)
 • készít, létrehoz, gyárt, kinyer, termel, megtermel, termeszt, kidolgoz, kialakít, produkál, fabrikál (bizalmas), alkot, megalkot, megszerkeszt, megvalósít, képez, megformál, formába önt, összerak

foglalatoskodik

ige
 • dolgozik, munkálkodik, tesz-vesz, elfoglalja magát, csinál
 • vesződik, bíbelődik, bajlódik, foglalkozik, babrál, küszködik, fáradozik, bögyölődik (tájnyelvi), csörtög (tájnyelvi), fordulatoskodik (tájnyelvi)

fánk

főnév
 • forgácsfánk, csöröge, tarkedli (idegen), kráfli (idegen), pampuska (tájnyelvi), pánkó (tájnyelvi), siska (tájnyelvi), lapótya (tájnyelvi), herőce (tájnyelvi)

dominál

ige
 • többségben van, fölényben van, túlsúlyban van, ural, uralkodik
 • kimagaslik, kitűnik, kiválik, kiemelkedik
 • (régies): birtokol

dajka

főnév
 • dada, dadus, csecsemőgondozó, gyermekgondozó, pesztra, pesztonka, gyermeklány (régies), táplálóné (tájnyelvi), bébicsősz, nörsz (idegen), baby sitter (idegen)

egyesült

melléknév
 • összekapcsolt, egybekapcsolt, egyesített, összeolvadt, koalíciós, eggyé vált, együttes, kevert, kombinált, összetett, társult, összekötött, társas, föderált
 • (egyesült erővel): közösen, együtt, együttesen, karöltve, vállvetve

ezüstnemű

főnév
 • ezüstkészlet, evőkészlet

duett

főnév
 • párdal, kettős, páros, duó

buzgalom

főnév
 • buzgóság, buzgólkodás, igyekezet, szorgalom, hév, ügybuzgóság, igyekvés, iparkodás, törekvés, tűz, sürgés-forgás, fáradozás, odaadás, lendület, lobogás, tetterő, felbuzdulás, ambíció, stréberség
 • áhítat

együttlét

főnév
 • együttélés, együttlétezés, életközösség, közös háztartás
 • összetartozás, összetartás
 • találkozó, találka, randevú, négyszemközt (tájnyelvi), szemtől szembe (régies), légyott (régies), pásztoróra (régies), szeánsz (bizalmas)

falfehér

melléknév
 • hófehér, sápadt, halálsápadt, holtsápadt, krétafehér, halovány, vértelen, vérszegény Sz: fehér, mint a meszelt fal