bújik szinonimái

ige
 • bebújik, beveszi magát
 • belemélyed, beletemetkezik, belevész, belemerül
 • (ruhadarabba): belebújik, felhúz, magára húz, felölt, magára ölt
 • (valaki valami elől): bujkál, kerül (valakit)
 • lapít, lapul
 • (valakibe): hozzásimul, hozzátapad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sürget

ige
 • felszólít, nógat, noszogat, unszol, doszol (régies), buzdít, sarkall, szorgalmaz, szorgat (tájnyelvi), hamargat (tájnyelvi), szutyongat (tájnyelvi), zargat (bizalmas), nyösztet (tájnyelvi)
 • siettet, ösztönöz, sürgöl (tájnyelvi), hajszol, hajt, sarkantyúz, tusakol (tájnyelvi), forszíroz (bizalmas), szorongat
 • szorít (idő)

be

határozószó
 • befelé, befele, bele, bé (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bújik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bokszmérkőzés

főnév
 • ökölvívó-mérkőzés, bokszmeccs, ökölharc, öklözés, bunyó (szleng), verekedés, viadal, harc, összecsapás, ütközet, összeütközés, mérkőzés, erőpróba

bármerre

határozószó
 • akármerre
 • bárhol, akárhol
 • akárhova, bárhova

azonosul

ige
 • egybeforr, egybeolvad, azonosítja magát
 • átél, beleéli magát

államférfi, államfér

főnév
 • politikus, honatya, kormányférfi (régies), státusférfi (régies), országlár (régies)

bőgő

főnév
 • nagybőgő, brúgó, barbora (régies), gordon (régies), barabolya (régies)

cseles

melléknév
 • furfangos, ravasz, csavaros, csalafinta, fortélyos, rafinált, agyafúrt, elmés, fondorlatos, fineszes (szleng), fifikás (bizalmas), minden hájjal megkent, leleményes, trükkös (bizalmas)

koccint

ige
 • összeüt, összecsendít
 • (tájnyelvi): koccant

csillagászat

főnév
 • asztronómia, asztrofizika, csillagtan (régies), csillagisme (régies), csillagvizsgálat (régies)

direktíva

főnév
 • irányelv, útmutatás, utasítás, iránymutatás, előírás

eufória

főnév
 • jókedv, öröm, boldogság, örömujjongás, örvendezés, vidámság, mámor, örömmámor, megrészegülés, őrjöngés, eksztázis, elragadtatottság

ellenjegyez

ige
 • aláír, hitelesít, szignál (bizalmas), láttamoz, kontraszignál (régies)

bukfenc

főnév
 • fejenátfordulás, hengerbóc (régies), ördögkerék, hengerbucka (tájnyelvi), bakfitty (régies), trambucka (régies), bucska (tájnyelvi), kecskebuka (régies)
 • (szleng): baksiker, kudarc, csőd

bogár

főnév
 • (bizalmas): rovar
 • (tájnyelvi): légy
 • (tájnyelvi): méh
 • hóbort, mánia, rigolya, rögeszme, szeszély, vesszőparipa, dili, rapli (bizalmas), hepp (szleng)

colos

melléknév
 • (bizalmas): magas, nyurga, langaléta, nyakigláb, hórihorgas, coli (bizalmas)

éljen

indulatszó
 • vivát!, bravó! (bizalmas)

büntet

ige
 • megbüntet, fenyít, sújt, megbírságol, szankcionál (idegen)

becsúszik

ige
 • belecsúszik, beleszalad, besikamlik (tájnyelvi), besuvad (tájnyelvi)
 • bejut, behatol, beszivárog, belopózik, belopakodik, besurran, besettenkedik, besündörög, beoson, beügyeskedi magát

csapás2

főnév
 • gyalogút, ösvény, gyalogösvény, csapa (tájnyelvi), vadjárás, nyom
 • (tevékenységé) irány, eljárásmód

ellátatlan

melléknév
 • gondozatlan, elhanyagolt
 • (állás): üres, betöltetlen