nyaralóhely szinonimái

főnév
 • üdülőhely, üdülő, fürdőhely (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tök

főnév
 • főzőtök, spárgatök, úri tök, dinka (tájnyelvi)
 • disznótök, takarmánytök
 • sütőtök, bécsitök (tájnyelvi)
 • tökfőzelék
 • (durva): here, herezacskó, heregolyó, mogyoró (szleng)

talp

főnév
 • alj, lábazat, alap, talapzat, talpazat, fundamentum
 • láb
 • (régies): tutaj, úszó, úszómű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyaralóhely szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

mellékel

ige
 • csatol, hozzácsatol, hozzátesz, kapcsol, hozzákapcsol, hozzáfűz, hozzátold, inkludál (szaknyelvi)

megszoroz

ige
 • megsokszoroz, multiplikál (idegen)

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

néző I.

melléknév
 • figyelő, szemlélő, bámészkodó
 • (régies): jósló, varázsoló, jövendölő

orvostanhallgató

főnév
 • medikus, orvosnövendék (régies)
 • medika

legeltet

ige
 • őriz, pásztorkodik, füvel (tájnyelvi), gyepel (tájnyelvi), étet (tájnyelvi)

lassanként

határozószó
 • lassacskán, fokozatosan, apránként, apródonként, rendre, fokonként, lépésenként, idővel, aprajánként (tájnyelvi)

járadék

főnév
 • juttatás, életjáradék, évdíj (régies), járandóság, hópénz (régies), apanázs (régies), segély, adomány, támogatás, szubvenció (szaknyelvi), alamizsna, zsebpénz
 • nyugdíj, penzió (régies)
 • jövedelem, hozadék

lényegtelen

melléknév
 • mellékes, jelentéktelen, másodrendű, másodrangú, harmadrendű, harmadrangú, huszadrangú, elhanyagolható, imponderábilis (idegen), irreleváns (szaknyelvi), formális, érdektelen, tárgytalan, közömbös, almás (szleng)
 • apró-cseprő, kisszerű, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), piti, pitiáner (bizalmas), vicik-vacak, szir-szar (durva)
 • kicsi, elenyésző, parányi, szemernyi, mákszemnyi, mákszem, csepp, cseppnyi, csipet, csipetnyi, fikarc, fikarcnyi, szikrányi, hajszál, hajszálnyi, paraszthajszálnyi, árnyalatnyi, gondolatnyi
 • csekély, csekélyke, minimális

öltözködés

főnév
 • ruházkodás, flanc (szleng)

páni

melléknév
 • (félelem): pokoli, ördögi, szörnyű, rettenetes, iszonyú

életpálya

főnév
 • pályafutás, foglalkozás, hivatás, érvényesülés, karrier
 • sors, életmenet (régies), élet, életút

sódar

főnév
 • sonka, füstölt sonka, disznócomb, sódor (tájnyelvi), disznólábvastaga (tájnyelvi)
 • (szleng): fenék, hátsó, popsi (bizalmas)

raktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, magazin (régies), tárház (régies), rakhely (régies), lerakóhely, depó (bizalmas)
 • diszkont

nyavalyog

ige
 • betegeskedik, gyöngélkedik, szenved, kínlódik
 • nyafog, siránkozik, panaszkodik, sopánkodik, szenveleg, sír, rinyál (szleng), vernyákol (tájnyelvi)

navigátor

főnév
 • hajózótiszt, navigációs tiszt
 • kormányos
 • repülőtiszt

oktondi

melléknév
 • naiv, együgyű, oktalan, balek, lüke (bizalmas), buta, bamba, botor, ostoba, csacsi, szamár, csacska, töksi (tájnyelvi), dőre, balga, golyhó, fajankó, mafla, tökfilkó

ráeszmél

ige
 • rádöbben, ráébred, rájön, fölismer, tudatára ébred, felfog, átlát, megért

nyomorúságos

melléknév
 • keserves, bajos, gyászos, istenverte, jajos (régies), nyavalyás, verejtékes, vergődő, siralmas, szánalmas, kínos, gyötrelmes, sanyarú, mizerábilis (régies), fájó, szívszaggató, nyomorú (választékos), sötét, boldogtalan, részvétre indító, reménytelen, szerencsétlen
 • szegényes, krajcáros (régies), ínséges, szükségben szenvedő, rosszul fizetett, szűkös, nélkülöző, pénztelen, elhagyatott, nyomorgó
 • viseltes, kopottas, nyűtt
 • sivár
 • hitvány, nyomorult, silány, alantas, jelentéktelen, gyatra, vacak

menetelés

főnév
 • masírozás, menés, gyalogmenet, menet, mozgás, vonulás, lépkedés, gyaloglás, kutyagolás

opera

főnév
 • zenedráma, dalmű
 • daljáték
 • operaház, dalszínház, dalműszínház (régies)

rak

ige
 • tesz, odatesz, biggyeszt, illeszt, fektet, állít, helyez, vet, támaszt, teddegél (régies)
 • rakosgat, pakol, rámol, halmoz, felhalmoz, összehord, rakodik, rendez, elrendez, rendezget, elhelyez, rendszerez, csoportosít, eligazgat, besorol, rangsorol, sorakoztat, rakol (régies), összeszed
 • megtölt, feltölt, kitölt, teletölt, telerak, megtöm, eláraszt, teledugdos
 • készít, épít, fölépít, összeilleszt, összerak, összeállít, összetákol