egyesült szinonimái

melléknév
 • összekapcsolt, egybekapcsolt, egyesített, összeolvadt, koalíciós, eggyé vált, együttes, kevert, kombinált, összetett, társult, összekötött, társas, föderált
 • (egyesült erővel): közösen, együtt, együttesen, karöltve, vállvetve

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

savhiány

főnév
 • anaciditás (idegen)

eláll

ige
 • álldogál, ácsorog, várakozik
 • eltartható, tárolható
 • (tájnyelvi): kiáll, elvisel, eltűr, kibír
 • útban van, elfoglal, akadályoz
 • ellép, arrébb megy, félreáll
 • (régies): elpártol, elszakad, megszegi a szavát
 • (valamiről): lemond, visszamond, visszalép, felhagy, felad, visszavon
 • (tájnyelvi): elszegődik, beáll, beszegődik
 • kiáll, szétáll
 • megszűnik, abbamarad, megáll, elakad, véget ér
 • (tájnyelvi): kifárad, kimerül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyesült szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

döngöl

ige
 • egyenget
 • bunkóz, megtapos, tapos, tömörít, présel, sulykol, megsulykol, dömöcköl (tájnyelvi), csömöszöl (tájnyelvi), dupóz (tájnyelvi)
 • (tréfás): ver, páhol

colos

melléknév
 • (bizalmas): magas, nyurga, langaléta, nyakigláb, hórihorgas, coli (bizalmas)

cafrang

főnév
 • cifraság, sallang, cikornya, rojt, bojt, dísz, díszítés, cicoma, bakalló (régies), boncs (régies), boncsok (régies), fityelék (régies)
 • (tájnyelvi): könnyű nőcske (pejoratív), prostituált, ribanc (durva), utcalány, kurva (durva), ringyó (durva), szajha, rima (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), cafka, cafat

beszédes

melléknév
 • közlékeny, bőbeszédű, cserfes, nyelves, csacsogó, fecsegő, locsi-fecsi, szószátyár, szószaporító, bőszavú, elokvens (régies), ékesszóló
 • kifejező, sokatmondó, meggyőző, árulkodó

edzés

főnév
 • tréning, gyakorlat, gyakorlás, gyakorlatozás, begyakorlás, testedzés, edzőmunka, iskolázás, idomítás, trenírozás
 • hőkezelés, keményítés, acélozás, nádolás (régies)

elhízik

ige
 • meghízik, elkövéredik, elhájasodik, elterebélyesedik, elzsírosodik, elpocakosodik (bizalmas), pocakot ereszt, elpotrohosodik, tokát ereszt, kidalmahodik (tájnyelvi)

levegőzik

ige
 • szellőzik, szellőzködik, kiszellőzteti magát, lélegzik, lélegzetet vesz, légfürdőzik, légfürdőt vesz, luftol (szleng)
 • kifújja magát

átutazás

főnév
 • áthaladás, átszelés

átejt

ige
 • (szleng): becsap, félrevezet, megtéveszt, beugrat, rászed, elbolondít, megcsal, megtréfál, felültet (bizalmas), bepaliz (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), átvág (szleng), megetet (szleng), befírol (szleng), meghintáztat (szleng), átcsesz (szleng), átbasz (durva) Sz: a bolondját járatja (valakivel); lóvá tesz; csőbe húz (szleng); átdob a palánkon (szleng)

bántalom

főnév
 • bántás, bántalmazás, bántódás, megbántás, sérelem, szidalom, sértés, molesztálás, inzultus, igazságtalanság, méltatlanság
 • betegség, kór (régies), baj

ellátás

főnév
 • ápolás, kezelés
 • gondoskodás, gondviselés
 • élelmezés, táplálás, koszt és kvártély (régies), penzió (régies), menázsi (régies), trakta (régies)

eltörik

ige
 • összetörik, széttörik, kettétörik, elpattan, elreped, összezúzódik, szétzúzódik, elszakul (tájnyelvi) Sz: Törtelre megy

futónövény

főnév
 • kúszónövény, folyondár, indás növény

felfog, fölfog

ige
 • felkap, felragad, felvesz, felnyalábol
 • megfog, felemel
 • véd, elszigetel, hárít, (ütést) kivéd, feltartóztat
 • (vizet): gyűjt, vesz, elnyel
 • megért, érzékel, észlel, érez, ésszel felér, belát, felismer, kapcsol, beugrik (bizalmas), meghall, appercipiál (idegen), recipiál (idegen), kapiál (régies), recipiskál (régies), agnoszkál (idegen), elmél (régies), elért (régies), általért (tájnyelvi), felfogalmaz (tájnyelvi), felgondol (tájnyelvi), intefintél (tájnyelvi), kapiskál (bizalmas), eljut az agyáig (szleng) Sz: világosság gyúl az agyában; fény gyúl a fejében; leesik a tantusz (szleng); leesik a húszfilléres (szleng); veszi a lapot (bizalmas)

egyezik

ige
 • összeillik, összehangzik, egybevág, egybeesik, fedi egymást, egálban van, azonos, hasonlít (valamihez), megy (valamihez), passzol (bizalmas), klappol (idegen), kvadrál (régies), korrespondeál (régies), harmonizál(valamitől)
 • (tájnyelvi): egyetért, megfér (valakivel), összefér (valakivel), jóban van (valakivel), kijön (valakivel)
 • (régies): egyezkedik, alkudozik, tárgyal

dombvidék

főnév
 • dombság, hátság, lankaság, hegyvidék (tájnyelvi)

elenged

ige
 • elereszt, kienged, kiereszt
 • (elengedi magát): kienged, lazít
 • szabadon enged, szabadon bocsát, szabadjára enged, elold, elköt
 • útnak indít, útra bocsát
 • elbocsát
 • elmulaszt, elszalaszt
 • (régies): megbocsát, elnéz, megenged (régies)

felcsattan, fölcsatt

ige
 • felhangzik, felzeng, felzúg
 • kifakad, haragra lobban, felfortyan, felgerjed, felhorkan, felpattan (tájnyelvi), felkiált

ehhez

névmás
 • ide, eddig, ennyire
 • sőt, azonkívül, azonfelül, egyébként, másfelől, különben, továbbá, ráadásul, tetejében, amellett, nemkülönben

csámpás

melléknév
 • gacsos, kajcsos (tájnyelvi), görbe lábú, x-lábú, lőcslábú, lőcsös (tájnyelvi), ó-lábú, görbe, karikalábú, gacsiba (tájnyelvi), juhtérdű (tájnyelvi), csimpi-limpi (tájnyelvi), cibekelő (régies)
 • (tájnyelvi): esetlen, félszeg, ügyetlen, szerencsétlen, boldogtalan, balfék, balfácán
 • vézna, gyenge, nyápic, nyüzüge

elfogult

melléknév
 • részrehajló, szubjektív, pártos (régies), előítéletes, tendenciózus (választékos), kivételező, diszkriminatív (választékos), igazságtalan, szemellenzős, szűk látókörű, elvakult, korlátolt
 • (régies): elfogódott

felette, fölötte

határozószó
 • fölöttébb, igen, nagyon, igencsak, túlságosan, nagymértékben, rendkívül, szerfelett, erősen, módfelett