duett szinonimái

főnév
 • párdal, kettős, páros, duó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

halandó I.

melléknév
 • anyaszülte (lény), mulandó, gyarló, esendő

rokolya

főnév
 • szoknya, alj, fersing (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a duett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dezavuál

ige
 • lejárat, megszégyenít, meghazudtol, megcáfol, megtagad

büntet

ige
 • megbüntet, fenyít, sújt, megbírságol, szankcionál (idegen)

börtönőr

főnév
 • fogházőr, fegyőr, foglár, hajdú, smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), profosz (régies), börtönész (tájnyelvi)

bélés

főnév
 • belső, burkolás, burkolat

domboldal

főnév
 • kapaszkodó, emelkedő, lanka, kaptató, lejtő, hajlat, dombár (régies), gyető (régies)

elégedettség

főnév
 • megelégedettség, megnyugvás, kiegyensúlyozottság, béke, jókedv, derű, vidámság, boldogság, gondtalanság, léleknyugalom (régies), kielégültség

lelet

főnév
 • maradvány, ősmaradvány, kövület, fosszília (szaknyelvi)
 • látlelet, diagnózis, laboreredmény

aszociális

melléknév
 • antiszociális, emberkerülő, mizantróp, zárkózott, társadalomellenes, közösségellenes, társaságkerülő

aranyvessző

főnév
 • aranyosvessző, aranyruta

átutal

ige
 • elküld, expediál, áttesz, kifizet, rendelkezésére bocsát, utalványoz, postáz, felad, eljuttat, továbbít, transzferál (idegen)

elfeled, elfelejt

ige
 • megfeledkezik (valamiről, valakiről), kiver a fejéből (valamit), emlékezetből elszalaszt (régies), kitöröl az emlékezetéből, kimegy a fejéből, kimegy az eszéből, kipárolog a fejéből (bizalmas) Sz: elfelejti, mint a tegnapi álmot; elfelejti, mint az eperfa virágját
 • elmulaszt

előterjesztés

főnév
 • beterjesztés, javaslat, javaslattétel, indítványozás, indítvány, expozé (szaknyelvi), bejelentés, jelentés, jelentéstétel, propozíció (idegen), referátum (szaknyelvi)

forgalmas

melléknév
 • népes, frekventált, sűrűn látogatott, közkedvelt
 • eleven, élénk, nyüzsgő, mozgalmas

fehér I.

melléknév, főnév
 • hófehér, hószín, tejfehér, tejszínű, alabástromfehér (választékos), alabástrom (választékos), liliomfehér (választékos), galambfehér, habfehér, hattyúfehér, patyolatfehér, patyolat (választékos), krétafehér, sápadt, viaszfehér, ezüstszínű, falfehér, halvány, halovány (választékos), fakó, fejér (régies), gyenge (tájnyelvi)
 • ősz, galambősz, havas (választékos), deres, ezüstfehér, ezüst, ezüstös
 • színtelen, sima, egyszerű
 • üres, kitöltetlen
 • tiszta, hamvas, ártatlan, szeplőtelen, makulátlan, romlatlan, bűntelen, szűzies, jámbor (régies)

dugul

ige
 • eltömődik, betömődik, bezáródik, elzáródik

derékbőség

főnév
 • slussz (bizalmas)

ehhez

névmás
 • ide, eddig, ennyire
 • sőt, azonkívül, azonfelül, egyébként, másfelől, különben, továbbá, ráadásul, tetejében, amellett, nemkülönben

farag

ige
 • vés, metsz, ró, bárdol (régies), fúr-farag, barkácsol, fabrikál, farigcsál (bizalmas), faracskál (tájnyelvi), halkál (tájnyelvi)
 • mintáz, alkot, (szobrot) készít, szobrászkodik
 • (ceruzát) hegyez, spiccel (szaknyelvi)
 • (rímeket) kovácsol, (verset) ír, verselget, (rímeket) gyárt (pejoratív)
 • (valakiből valamit): nevel, formál, gyúr

efféle

melléknév
 • ilyen, ily, ilyenféle, ilyenfajta, ilyesmi, hasonló, effajta

elbambul

ige
 • elmereng, magába mélyed, elméláz

fegyelem

főnév
 • fegyelmezettség, diszciplína (idegen), önfegyelem, önuralom, szigorúság, szigor, mérséklet, rend, keménység, drill (idegen), móres (régies), virga (régies), zabla (választékos), gyeplő (választékos), korda (választékos), fenyíték (régies), fegyelet (tájnyelvi)