dívik szinonimái

ige
 • divatozik, divatban van, szokásban van, járja, járatos, díszlik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

filológus

főnév
 • filosz
 • bölcsészhallgató

habcsók

főnév
 • habsütemény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dívik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dagonya

főnév
 • sár, pocsolya, dágvány (régies), pocséta (régies), tása (tájnyelvi), tocsogó (tájnyelvi)

brosúra

főnév
 • füzet, könyvecske, tájékoztató, prospektus, ismertető, propagandaanyag
 • röpirat, vitairat, röplap

bomlaszt

ige
 • ront, rombol, rothaszt, korhaszt, dekomponál (idegen), aláaknáz, zülleszt, demoralizál, destruál (választékos), dezorganizál, atomizál

bejárónő

főnév
 • háztartási alkalmazott, takarítónő, maris (szleng), házirézi (szleng)

diagnózis

főnév
 • kórmeghatározás, kórmegállapítás, kórjelzés, kórisme

ékes

melléknév
 • díszes, dekoratív, szép, gyönyörű, tetszetős, pompás, csinos, takaros, cifra, cicomás, cikornyás, dali (régies), deli (régies), csecsés (régies), diszélyes (régies), ékességes, hímes (régies), sujtásos, sallangos
 • nagyszerű, ragyogó, eklatáns, ékesszóló

legénység

főnév
 • legénykor, legényélet
 • nőtlenség
 • személyzet, mannschaft (idegen)
 • pajkosság, hetykeség, kivagyiság (tájnyelvi), legénykedés

araszol

ige
 • mászik, kúszik

ámokfutó

főnév
 • futóbolond, őrült, eszeveszett

átépít

ige
 • átalakít, felújít, renovál, korszerűsít, modernizál, újjáépít
 • átrendez, átszervez, átstrukturál

elcserél

ige
 • kicserél, elcsereberél, átvált
 • összecserél, összetéveszt, összekever

elnézés

főnév
 • figyelmetlenség, tévedés, félreértés, hiba, botlás, vétség, mulasztás, gondatlanság, hanyagság, felületesség, melléfogás, baklövés
 • megbocsátás, engedelem (régies), bocsánat, pardon (régies), kímélet, engedékenység, jóindulat, jóakarat, türelem

fogad

ige
 • (valahova valakit): befogad, bevesz, felvesz, beenged
 • rendelkezésre áll, vár, vendégül lát
 • lát (valahogyan), üdvözöl
 • rendel
 • (valamivé): tesz, avat, nyilvánít
 • (valakit, valamit): felfogad, szegődtet, szerződtet, igénybe vesz
 • megfogad, tudomásul vesz
 • ígér, megígér, esküszik, fogadalmat tesz, szavát adja
 • fogadást köt, tippel

fakad

ige
 • kibuggyan, előtör, feltör, felszökik, folyik, ered, serked
 • kihajt, kifeslik, kibomlik, kisarjad, serked, zsendül, kiszökken, rügyezik, kibújik, kipattan
 • ered, keletkezik, fejlődik, származik, támad, jön, adódik, létrejön

dobos

főnév
 • tambur (régies)
 • doboló, kisbíró (régies)

csúszkál

ige
 • (jégen): siklik, iringál (tájnyelvi), fakutyázik, korcsolyázik, sikankózik (tájnyelvi), csiszonkáz (tájnyelvi), csúszkorál (tájnyelvi), iszamkodik (tájnyelvi), csiszonkázik (tájnyelvi), csuszkinyózik (tájnyelvi), icánkol (tájnyelvi), illangat (tájnyelvi), irant (tájnyelvi), iszingál (tájnyelvi), isint (tájnyelvi), iszonkodik (tájnyelvi), sikórál (tájnyelvi), simókál (tájnyelvi)

egyel

ige
 • ritkít, gyérít
 • (tájnyelvi): ver, megver

exportál

ige
 • kivisz, kiszállít

dörzstörülköző

főnév
 • darázstörülköző, frottírtörülköző

burkolat

főnév
 • kövezet, aszfalt, flaszter, makadám
 • burkolás, burok, héj, kéreg, hártya, hüvely, tok, lepel, palást, ponyva, bevonat, huzat, csomagolás, boríték

egynéhány

névmás
 • néhány, egyik-másik, némely, egynémely, egy-kettő, egypár

fair

melléknév
 • tisztességes, becsületes, kifogástalan, sportszerű, etikus, korrekt