fogad szinonimái

ige
 • (valahova valakit): befogad, bevesz, felvesz, beenged
 • rendelkezésre áll, vár, vendégül lát
 • lát (valahogyan), üdvözöl
 • rendel
 • (valamivé): tesz, avat, nyilvánít
 • (valakit, valamit): felfogad, szegődtet, szerződtet, igénybe vesz
 • megfogad, tudomásul vesz
 • ígér, megígér, esküszik, fogadalmat tesz, szavát adja
 • fogadást köt, tippel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

folyton

határozószó
 • szüntelenül, állandóan, mindig, kitartóan, szünet nélkül, egyre, folyton-folyvást, tartósan, szakadatlanul, megszakítás nélkül, egyfolytában, vég nélkül, örökösen, minduntalan, unos-untalan, furtonfurt, fánton-fánt (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

himlő

főnév
 • variola (szaknyelvi), feketehimlő, hólyagos himlő, valódi himlő
 • bárányhimlő
 • (tájnyelvi): veres himlő, skarlát, vörheny
 • himlőhely, heg, ragya, hólyag, pattanás, patécs (tájnyelvi), kiütés, ripacs (tájnyelvi), csécs (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fogad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felvázol, fölvázol

ige
 • vázol, leskiccel, skiccel, odavet
 • ismertet, körvonalaz, ecsetel, érzékeltet

ésszerű

melléknév
 • logikus, célszerű, racionális, okszerű (választékos), következetes, indokolt, helyénvaló, praktikus, átgondolt, megfontolt, eszélyes (régies), értelmes, eszes, bölcs, helyes, józan, okos, alapos

erjeszt

ige
 • fermentál (idegen), cefréz, cukrosít, kovászol

ellenszer

főnév
 • ellenméreg, antidotum (régies), antitoxin (szaknyelvi)

fiatalember

főnév
 • ifjú, ifjonc, fiú, legény, siheder, suhanc, gyerekember, fiatalúr, fickó, fickólegény (tájnyelvi), finak (tájnyelvi)

garasoskodik

ige
 • kicsinyeskedik, fukarkodik, krajcároskodik, smucigoskodik (bizalmas), fösvénykedik, zsugorgat Sz: fogához veri a garast, élére rakja a garast

óceánjáró

melléknév, főnév
 • tengerjáró

dübörög

ige
 • robajlik, döng, dörög, zeng, zörög, morajlik, zakatol, csattog, csörömpöl, dobog, duhog (tájnyelvi), dübög (tájnyelvi), dübörög-doborog (tájnyelvi)
 • (taps): felcsattan, harsog, viharzik, zúg

dombocska

főnév
 • boly, halom, halmocska, bucka, kupac, magaslat, földrakás, földtúrás, földhányás, hant, rakás, homp (tájnyelvi), ponk (tájnyelvi), dombika (tájnyelvi)

áthalad

ige
 • keresztülhalad, átmegy, keresztülmegy, átkel, átjut
 • (sugárzás) áthatol
 • (út): átvezet, átmegy, átszel

egykettőre

határozószó
 • sebbel-lobbal, sebtében, sebtiben, rögvest, hamar, hamarjában, tüstént, azonnal, rögtön, haladéktalanul, üstöllést (tájnyelvi), hirtelen, gyorsan, ripsz-ropsz, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), ájucvájra (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

gerincoszlop

főnév
 • hátgerinc, gerinc, gernye (tájnyelvi), geréb (tájnyelvi)

habár

határozószó
 • bár, noha, jóllehet, holott, ámbátor, ugyan

jóravaló

melléknév
 • derék, komoly, becsületes, tisztességes, kötelességtudó, megbízható, korrekt, rendes, kifogástalan, jóféle, helyre (tájnyelvi), érdemes (tájnyelvi), jószívű
 • (régies): alkalmas, hasznos, rendes, megfelelő
 • hatásos
 • (tájnyelvi): kiadós, nagy
 • értékes

honos I.

melléknév
 • származó, lakó, helybeli, eredeti, valódi, tősgyökeres
 • (régies): szokásos, divatos, divatozó, elterjedt, meggyökerezett

fogalmazás

főnév
 • szövegezés, megírás, szerkesztés, írás, írásba foglalás, megszövegezés, szavakba öntés
 • elgondolás, konceptus (régies), formulálás, kifejezésre juttatás
 • fogalmazvány, dolgozat, impúrum (régies)

feltett, föltett

melléknév
 • eltökélt, kitűzött, elhatározott, megingathatatlan

fundamentum

főnév
 • alap, alapzat, talap (régies), talapzat, lábazat, alapkő, talpkő, támasz, megalapozás

hízik

ige
 • kövéredik, gömbölyödik, kerekedik, telik, hájasodik, hájasul, húsosodik, testesedik, terebélyesedik, domborodik, pocakosodik, vastagodik, dalmahodik (tájnyelvi), faggyasodik (tájnyelvi), szétternyed (tájnyelvi, pejoratív)
 • gazdagszik, zsírosodik, gyarapodik, prosperál

folyósít

ige
 • kiutal, fizet, teljesít, kielégít, engedményez, juttat

exponál

ige
 • (szaknyelvi): megvilágít, kiold
 • fölvet, fölvázol (témát), kifejt, előad, előterjeszt

fürdőruha

főnév
 • dressz, úszódressz, fürdőtrikó, úszóruha
 • bikini
 • fürdőnadrág, úszónadrág, fürdőgatya (bizalmas), fecske (bizalmas)

homokbucka, homokdom

főnév
 • dűne, halom, homokhányás, töltés, homoktorlás, homokhát, homokbuckó (tájnyelvi)