bomlaszt szinonimái

ige
 • ront, rombol, rothaszt, korhaszt, dekomponál (idegen), aláaknáz, zülleszt, demoralizál, destruál (választékos), dezorganizál, atomizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tehenészet

főnév
 • tejgazdaság

felülmúlhatatlan, fö

melléknév
 • utolérhetetlen, páratlan, utánozhatatlan, megismételhetetlen, példátlan, egyedülálló, párját ritkító, felülhaladhatatlan (régies), elévülhetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bomlaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bevezet

ige
 • bevisz, bekísér, besegít, betámogat, betessékel
 • (ismeretbe): beavat, megismertet (valamivel)
 • (út, ajtó): bemegy, nyílik, bevisz
 • beilleszt, bejuttat, bedug
 • (adatokat): bejegyez, beír, beiktat
 • (divatot, szokást): kezdeményez, behoz, elterjeszt, rendszeresít, meghonosít, divatba hoz, elfogadtat, megveti az alapját (valaminek), lerakja az alapját (valaminek)
 • (módszert, törvényt): életbe léptet
 • (mondanivalót): előkészít, elkezd

autonóm

melléknév
 • önálló, independens (idegen), szuverén, önrendelkezésű, önkormányzatú, független, szabad
 • öntörvényű

átfázik

ige
 • áthűl, átfagy (bizalmas), megfázik, összefagy (bizalmas), áthűtőzik (tájnyelvi), elfázódik (tájnyelvi) Sz: átjárja a hideg; csontjáig hatol a hideg; megveszi az isten hidege

akkordmunka

főnév
 • szakmánymunka, szakmány (tájnyelvi)

bocsánatkérés

főnév
 • mentegetődzés, mentegetőzés, megkövetés

cink

főnév
 • horgany (szaknyelvi)
 • (szleng): alakoskodás, gazság, gaztett

kisurran

ige
 • kiszökik, kioson, kilopódzik, kibújik, kicsúszik, kisuhan, kimenekül, kisettenkedik, kisompolyog, kisunnyog (bizalmas), kitakarodik, kifirren (tájnyelvi), kisuttyan (tájnyelvi), kisuvad (tájnyelvi)

csalétek

főnév
 • csali, maszlag (bizalmas), csele (tájnyelvi), étető (tájnyelvi), mézesmadzag

dagonya

főnév
 • sár, pocsolya, dágvány (régies), pocséta (régies), tása (tájnyelvi), tocsogó (tájnyelvi)

erjeszt

ige
 • fermentál (idegen), cefréz, cukrosít, kovászol

elfoglalt

melléknév
 • foglalkoztatott, aktív, tevékeny, dolgozó, be van táblázva Sz: ezer a dolga, meg kettő; annyi a dolga, hogy azt se tudja, ki lábára hágjon; meghalni sem ér rá
 • bevett, meghódított, megszállt, leigázott
 • betöltött

bonyodalom

főnév
 • probléma, nehézség, bökkenő, akadály, baj, zavar, szorultság, szorult helyzet, vesződség, szövevény, kellemetlenség, bosszúság, dilemma, komplikáció, slamasztika, bizonytalanság, félreértés, gubanc (szleng), gond, hűhó, teketória, ribillió, útvesztő, labirintus, felhajtás, felbolydulás, alkalmatlanság, válság, galiba, ágbog (régies), bonyolulat (régies), bonyolgás (tájnyelvi), galamuta (tájnyelvi), galibaság (tájnyelvi), kalamitás (régies)
 • cselekmény, fordulat

betűz2

ige
 • beszúr, bedöf
 • bevarr, összetűz
 • besüt, beragyog, bevilágít

bűncselekmény

főnév
 • bűn, bűntett, bűntény, bűnügy, vétség, törvényszegés, törvénysértés, törvénytelenség, jogsértés, deliktum (régies), vétek, móka (szleng), stikli (bizalmas), buli (bizalmas), balhé (szleng), balitács (szleng), bűnvádi (szleng)

elemista

melléknév, főnév
 • alsós, alsó osztályos, alsó tagozatos, kisiskolás

böffen, böffent

ige
 • böfög, öklendezik, bökked (tájnyelvi)
 • (szleng): közbevet, mond

bágyadt

melléknév
 • fáradt, gyönge, kimerült, lankadt, alélt, pilledt, vértelen, hervadt, beteges, kókadt, nyomott, mazna (tájnyelvi), gornyadt (tájnyelvi), gernya (tájnyelvi)
 • erőtlen (mosoly), színtelen, fakó, élettelen, halvány, elmosódott, halk, gyér, tompa (fény)
 • gyenge, harmatos, színvonaltalan

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)