fakad szinonimái

ige
 • kibuggyan, előtör, feltör, felszökik, folyik, ered, serked
 • kihajt, kifeslik, kibomlik, kisarjad, serked, zsendül, kiszökken, rügyezik, kibújik, kipattan
 • ered, keletkezik, fejlődik, származik, támad, jön, adódik, létrejön

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egykettőre

határozószó
 • sebbel-lobbal, sebtében, sebtiben, rögvest, hamar, hamarjában, tüstént, azonnal, rögtön, haladéktalanul, üstöllést (tájnyelvi), hirtelen, gyorsan, ripsz-ropsz, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), ájucvájra (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

megnyitás

főnév
 • átadás, fölavatás, fölszentelés, megkezdés, kezdet
 • (szaknyelvi): kezdés, szerva (idegen), adogatás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fakad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

érzékel

ige
 • észlel, érez, észrevesz, tapasztal, felvesz (tájnyelvi), percipiál (idegen), appercipiál (idegen), felismer, felfog, konstatál
 • elképzel, fogalmat alkot (valamiről)

elkorcsosodik

ige
 • elfajzik, elsatnyul, elcsenevészesedik (választékos), degenerálódik (szaknyelvi), elaljasodik, megromlik

elfoglalt

melléknév
 • foglalkoztatott, aktív, tevékeny, dolgozó, be van táblázva Sz: ezer a dolga, meg kettő; annyi a dolga, hogy azt se tudja, ki lábára hágjon; meghalni sem ér rá
 • bevett, meghódított, megszállt, leigázott
 • betöltött

dob

ige
 • vet, hajít, repít, lök, lendít, dobál, szór, dobint (tájnyelvi), gór (tájnyelvi), hajint (tájnyelvi)
 • tesz, csap, vág, lódít, hány
 • (szleng): elhagy, otthagy, faképnél hagy, kiadja az útját, szakít (valakivel), lekoptat (szleng), leráz (bizalmas), ejt (szleng)

evolúció

főnév
 • fejlődés, kialakulás, törzsfejlődés

fellelkesít, föllelk

ige
 • felélénkít, feltüzel, tűzbe hoz, felgyújt, fellobbant, felvillanyoz, elektrizál (idegen), felpezsdít, felhevít, felráz, megindít, rávesz, ösztönöz, stimulál, sarkall, serkent, buzdít, hajt

mintha

kötőszó
 • úgy tetszik, kvázi (bizalmas)

cucc

főnév
 • (bizalmas): holmi, dolog, csomag, cókmók, poggyász, cúmó (szleng), ringy-rongy, batyu, motyó (bizalmas), hóbelevanc (bizalmas), limlom, ruha, gönc (szleng), hacuka (bizalmas), ancúg (bizalmas), felszerelés, betyárbútor (régies)

célravezető

melléknév
 • célszerű, hasznos, eredményes, használható, hasznavehető, hatékony, hathatós, alkalmas, ajánlatos, kifizetődő, megvalósítható, keresztülvihető, helyes, helyénvaló, gyakorlatias, előnyös, kedvező, célirányos, józan, ésszerű, bölcs, alkalmazható, találó, gyümölcsöző, járható, effektív, praktikus, applikábilis

abroncs

főnév
 • kerékabroncs, ráf (tájnyelvi), pánt, vasalás, gumiabroncs, gumiköpeny

cseppent, csöppent

ige
 • csepegtet, csurrant
 • (tájnyelvi): (tehenet) fej

felruház, fölruház

ige
 • felöltöztet, ruhával ellát, kistafíroz (tájnyelvi), kiruház (tájnyelvi)
 • meghatalmaz, képesít, felhatalmaz, (jogot) megad, ráruház, ellát
 • tulajdonít, javára ír, attribuál (idegen)

fokozat

főnév
 • mérték, árnyalat, fok, szakasz, stádium, szint, lépcső
 • rang, beosztás, grádus (régies), cím, kategória, osztály, csoport

honos I.

melléknév
 • származó, lakó, helybeli, eredeti, valódi, tősgyökeres
 • (régies): szokásos, divatos, divatozó, elterjedt, meggyökerezett

haderő

főnév
 • katonaság, hadsereg, fegyveres erő, honvédség

faksznis

melléknév
 • szeszélyes, hóbortos, bogaras, rigolyás, raplis (bizalmas)

értékel

ige
 • felbecsül, taksál, esztimál (idegen), kvalifikál, saccol (bizalmas), felmér
 • megítél, minősít, kritizál, elbírál, zsűriz (bizalmas), méltat, véleményez, osztályoz, pontoz
 • megbecsül, becsül, becsben tart, nagyra becsül, nagyra tart, sokra tart, elismer, méltányol, respektál, honorál

felemelkedés, föleme

főnév
 • felszállás
 • fellendülés, felívelés
 • gyarapodás, meggazdagodás, előrejutás, előmenetel
 • felmagasztosulás

gyújt

ige
 • lángra lobbant, begyújt, rágyújt, lángít (régies), gerjeszt, éleszt, szít, tüzel, hevít
 • tűzbe hoz, lázba ejt, felvillanyoz, lelkesít, buzdít
 • felkapcsol, éget

fecsegés

főnév
 • csevegés, csevej, trécselés, terefere, teretura (régies), diskurálás, társalgás, beszélgetés
 • locsogás, szószaporítás, mellébeszélés, szájjártatás, lárifári, handabanda (bizalmas), blabla (bizalmas), duma (szleng), hanta (szleng), kvaccs (bizalmas), smonca (szleng), szódara (tájnyelvi), rizsa (szleng), paláver (szleng), szósz (szleng), süketelés (szleng), letyelótya (tájnyelvi), lityifityi (tájnyelvi), diridara (tájnyelvi), pipereszarka-csörgés (tájnyelvi)
 • szóbeszéd, mendemonda, mese (bizalmas), pletyka Sz: csépelt szalma beszéde; koca koca tarka, se füle, se farka

ellop

ige
 • elvesz, eltulajdonít, elsikkaszt, elidegenít, elrabol, elemel, elcsór (szleng), elcsen, elbitorol, megcsap (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng), elköt, elsinkófál (bizalmas), bezsebel, elhappol (szleng), eloroz, pártját fogja (régies), eltüntet, elkommunizál, megléptet (bizalmas), meglógat (bizalmas), elzabrál (bizalmas), elszajrézik (szleng), megcsap (szleng), meglovasít (szleng), eltiedel (tájnyelvi), elcsirizel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), tolvajol (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)
 • plagizál

félhivatalos

melléknév
 • meg nem erősített, bizalmas, officiózus (idegen)

háborúellenes

melléknév
 • pacifista, békebarát (választékos), békepárti