fair szinonimái

melléknév
 • tisztességes, becsületes, kifogástalan, sportszerű, etikus, korrekt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

konty

főnév
 • koszorú
 • bóbita

meghátrál

ige
 • visszavonul, visszafordul, megfutamodik, elmenekül, elfut, visszakozik, kitér, visszahúzódik, visszariad, visszahökken, visszaretten, visszahőköl, megtorpan, visszatorpan (régies), retirál (régies), deferál (idegen), kapitulál (szaknyelvi), takarodót fúj, visszatáncol, visszalép, elszelel, behódol, beadja a derekát, enged, megadja magát, elszáll a bátorsága, meghunyászkodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fair szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

értesítő

főnév
 • értesítő könyv, ellenőrző könyv, bizonyítvány, évkönyv (régies)
 • értesítés, közlöny, értesítvény, avizó (idegen)

elkerülhetetlen

melléknév
 • elháríthatatlan, kivédhetetlen, törvényszerű, óhatatlan, kétségtelen, obligát (választékos), végzetes, sorsszerű, fatális, szükséges, szükségszerű, elmaradhatatlan, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, mellőzhetetlen, előírt, megszabott, kötelező

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

disszidens

főnév
 • disszidált, emigráns (idegen), külföldre szakadt hazánkfia, idegenbe szakadt hazánkfia
 • szakadár
 • menekült

evégett

határozószó
 • evégből, ezért, evégre
 • emiatt, ez okból

felkínál, fölkínál

ige
 • felajánl, offerál (régies), átnyújt, odaad, nyújt, odanyújt, odatart
 • áldoz, áldozatot mutat be
 • meghirdet

minisztertanács

főnév
 • kabinet, kormány, kormányzat

citrancs

főnév
 • grépfrút

cégéres

melléknév
 • megjelölt, címeres, címkézett, cégjelzéses, márkás
 • hírhedt, hétpróbás, megrögzött, megcsontosodott, kötnivaló (tájnyelvi), kötöznivaló, javíthatatlan, notórius, bitang, megbélyegzett, akasztófára való
 • hitvány, becstelen

ábécé

főnév
 • betűrend, ábécérend, alfabétum (régies), alfabetikus sorrend, ábécésor
 • olvasókönyv, ábécéskönyv
 • (bizalmas): ABC-áruház, szupermarket, élelmiszerbolt, bolt, üzlet

csendít

ige
 • (tájnyelvi): csenget, harangoz

félrehúzódik

ige
 • visszavonul, félrevonul, elvonul, félreáll, arrébb megy, odébb megy, odább áll, odébb vonul, távol tartja magát, háttérben marad

fogyasztó II.

főnév
 • vásárló, vevő, felhasználó, kliens

homokbucka, homokdom

főnév
 • dűne, halom, homokhányás, töltés, homoktorlás, homokhát, homokbuckó (tájnyelvi)

háborúellenes

melléknév
 • pacifista, békebarát (választékos), békepárti

fájdalommentes

melléknév
 • fájdalom nélküli, könnyű, sima, érzéstelenítéses (szaknyelvi)
 • egyszerű, kényelmes, olcsó, szimpla (bizalmas), zavartalan

erősen

határozószó
 • nagyon, felette (választékos), fölöttébb, módfelett, hathatósan, ugyancsak, derekasan, derekasint (tájnyelvi), hevesen, feszt (bizalmas), intenzíve (idegen), istenesen, istenigazában, erőst (tájnyelvi), gyehennamód (tájnyelvi)

felegyenesedik, föle

ige
 • feláll, feltápászkodik, felkászálódik (bizalmas), felemelkedik, kihúzza magát, felkel, lábra áll, talpra áll, talpra ugrik, felszökik

gyöngytyúk

főnév
 • gyöngyös (tájnyelvi)

fátyolvirág

főnév
 • rezgőke

ellenszer

főnév
 • ellenméreg, antidotum (régies), antitoxin (szaknyelvi)

felhajt, fölhajt

ige
 • felemel, fellebbent
 • feltűr, feltűz, felgyűr, megrövidít, megkurtít, felvarr, visszahajt
 • felkerget, felűz, felzavar, felterel, fölver, felhajszol (bizalmas), megszalaszt
 • előteremt, megszerez, megkeres, megkerít, előkerít, kikerít (tájnyelvi), kiugraszt, felkutat, kiszimatol, felhajhász (tájnyelvi), jár (valami után), érdeklődik, tudakozódik
 • lenyel, felhörpint, leönt (bizalmas), lehajt, lehajít, bedob, behajít, bevág, benyakal, megiszik, kiiszik, behörpöl (régies), felhöppent (régies), felkortyolgat (régies)
 • becsíp, berúg

gyűrűzik

ige
 • kanyarog, kígyózik, tekergőzik, tekeredik, csavarodik, kunkorodik, fonódik
 • hullámzik